Eksempler, sosialpsykologi

download report

Transcript Eksempler, sosialpsykologi

Eksempler, sosialpsykologi
Frode Svartdal
Pygmalion-effekten
• Rosental & Jacobsson, 1972
• Forsker ”tester” elever og forteller læreren
at noen klassen er ”bloomers”. I
virkeligheten er disse utpekt helt tilfeldig.
• Etter noen måneder: Signifikant økning i
IQ i ”bloomers”-gruppen.
• ???
Dissonansteori
• Festinger (1958)
– Konflikt tenkning – handling  dissonans
– Dissonans er ubehagelig
– Løsning:
• Endre kognisjon
• Endre atferd
• Per, 4 år, liker ikke fisk
• Per spiser fisk
– Etter sterkt press fra mamma og pappa (= ingen dissonans)
– Etter mildt press (= dissonans)
• I hvilken situasjon vil vi forvente varig ending?