Sosialpsykologi

download report

Transcript Sosialpsykologi

Sosialpsykologi
Frode Svartdal
UiT
2012
Temaer
• Sosial kognisjon- hvordan vi tenker i sosiale sammenhenger
•
•
•
•
Sosial persepsjon
Skjemaer, kategorier
Forventningseffekter
Kausale slutninger: Attribusjon, selvattribusjon
• Holdninger og holdningsendring
• Kognitiv komponent
• Affektiv komponent
• Atferd
• Effekter av andres nærvær
• Sosial facilitering
• Deindividuering
• Tilskuereffekten
• Sosial påvirkning
• Konformitet
• Lydighet
• Føyelighet
Holdning
HOLDNING
•Kognisjon
•Affekt
•Atferd
Endring av holdning
• Klassisk / operant betinging
• Sigarett + bilde av ødelagt lunge  negativ følelse for sigaretter
• Observasjonslæring
• Per ser at mamma er redd veps  Per blir redd veps
• Balansetenkning
• Jeg liker Frankrike – Peugeot er en fransk bil  Jeg liker Peugeot
• Kognitiv dissonans
• Jeg liker Frankrike – jeg liker ikke Peugeot  dissonans
• Overtalelse
• Perifer vs. sentral rute 
• Eksponering
Perifer: Overflatiske trekk
Sentral: Argumenter
• Gjentatt eksponering  økt “liking”
Andres nærvær
• Sosial facilitering
• Arousal
• Godt etablerte ferdigheter  utføres lettere
• Ikke så godt lærte ferdigheter  hemmes
Zajonc
Andres nærvær 2
• Tilskuereffekten (Latane & Darley, 1970 )
• Andres nærvær  spredning av ansvar  passivisering
Sosial påvirkning
Konformitet
• Følger norm
• Asch (1958)
Lydighet
• Adlyder ordre
• Milgram (1963)
Føyelighet
• Sier ja til en anmodning
• Gjentatt anmodning
• Foten-i-døra
• Døra-i-ansiktet