Upravljanje razredom

download report

Transcript Upravljanje razredom

PSIHOLOGIJA UČENJA
I POUČAVANJA
Upravljanje razredom
dr.sc. Tajana Ljubin Golub
05/12/2011
PSIHOLOGIJA UČENJA I POUČAVANJA
1
Zadatak

Nadopunite ovu rečenicu tako da navedete jednu metaforu za ulogu
nastavnika:
Nastavnik je kao……
zbog toga jer……
Saban i sur. (2007): Koncepcije učenja i poučavanja kroz analizu
metafora

Glavne kategorije koncepcija:

Nastavnik kao davatelj znanja / Učenik kao pasivni
primatelj znanja
(sunce, svjetlo, drvo, cvijet…)

Nastavnik kao skulptor/majstor / Učenik kao sirovi materijal
(skulptor, slikar, graditelj, pekar…)
odgovora

26% odgovora
24%
Nastavnik kao savjetnik / Učenik kao bliska osoba
(roditelj, prijatelj…)
8% odgovora
Saban i sur. (2007): Koncepcije učenja i poučavanja kroz analizu
metafora

Nastavnik kao uzgajivač / Učenik kao organizam u razvoju
(vrtlar, farmer…)

9% odgovora
Nastavnik kao facilitator/mentor / Učenik kao graditelj
znanja
(kompas, svjetionik, zvijezda Sjevernjača, prometni znak)
19% odgovora

Nastavnik kao kooperativni/demokratski vođa / Učenik kao
aktivni sudionik u zajednici usmjerenoj na učenje
(vodič, trener..)
7% odgovora
Upravljanje razredom

Upravljanje razredom odnosi se na ponašanja učitelja i faktore
organizacije u razredu koji dovode do stvaranja pozitivne okoline za
učenje
(Vizek Vidović i sur., 2003)

Upravljanje razredom sastoji se od:




strategija za osiguravanje fizičke i psihičke sigurnosti u razredu
tehnika promjene nepoželjnih ponašanja učenika i učenja
samodiscipline
metoda koje osiguravaju redoviti tijek događaja tijekom školskog
dana
metoda poučavanja koje doprinose poželjnom ponašanju učenika
(Manning i Bucher, 2007)
Upravljanje razredom

Upravljanje razredom je povezano s:
1.
Uvjerenjima nastavnika:
Odluke nastavnika o upravljanju razredom trebaju se zasnivati
na njegovoj osobnoj “filozofiji” obrazovanja (bazičnim
uvjerenjima o ulozi nastavnika u obrazovnom procesu)
2.
Pristupom poučavanju:
Strategije upravljanja razredom trebaju biti povezane s
metodama poučavanja
Stilovi vođenja razreda
(prema Baumrind, 1971)
EMOCIONALNO PRIHVAĆANJE
NISKO
VISOKA
VISOKO
autoritaran
autoritativan
ravnodušan
Permisivan
KONTROLA
PONAŠANJA
NISKA
Kako razviti svoj pristup upravljanju razredom?

Nastavnik bi uvijek trebao znati zašto on osobno koristi
pojedine tehnike i strategije upravljanja razredom

Svaki nastavnik treba voditi računa o teorijama i
istraživanjima u obrazovanju i uskladiti te spoznaje sa
svojim osobnim pristupom upravljanja razredom

Prema istraživanjima provedenim u okviru provjere
teorije samodeterminacije najučinkovitiji stil poučavanja
uključuje jasnu strukturu i poticanje autonomije
Kako razviti svoj pristup upravljanju razredom?

Pristup upravljanju razredom bi trebao odražavati ličnost i stil
poučavanja pojedinog nastavnika i predstavlja vještinu koja se
mora učiti, uvježbavati, evaluirati i modificirati tako da odgovara
promjenjivim situacijama u razredima
(Bosch, 1999)
Kako razviti svoj pristup upravljanju razredom?
Preispitivanje vlastitih uvjerenja
1.
Koji je cilj obrazovanja?
2.
Tko je dobar nastavnik i što je dobro poučavanje?
3.
Koju ulogu nastavnik treba imati u učionici?
4.
Koji bi trebali biti ciljevi plana upravljanja razredom?
5.
Pojavu kojih nepoželjnih ponašanja biste htjeli izbjeći?
6.
7.
8.
Koja nepoželjna ponašanja zahtijevaju intervenciju
nastavnika?
Koje metode poučavanja bi najradije koristili?
Vjerujete li da je efikasnije uvesti disciplinu ili poučavati
samodisciplinu?
Kako razviti svoj pristup upravljanju razredom?
Koja su to nepoželjna ponašanja?

Uspješno upravljanje razredom se zasniva na
sposobnosti nastavnika da prevenira pojavu nepoželjnih
ponašanja učenika, a ne na uspostavljanju discipline
nakon što su se nepoželjna ponašanja pojavila!
(Kounin, 1970; Brophy, 2006)

Ipak u svakom razredu se povremeno javljaju
nepoželjna ponašanja
Kako razviti svoj pristup upravljanju razredom?
Koja su to nepoželjna ponašanja?
Manja nepoželjna ponašanja:
Tijekom tihog čitanja, Lea je prestala čitati i dugo gleda kroz
prozor.
Usred sata, Matko je odšetao na drugi kraj učionice da
nešto baci u kantu za otpatke.
Ometajuća ponašanja:
Linda izvikuje odgovor na pitanje umjesto da digne ruku.
Tin gađa druge učenike lopticama od papira.
Agresivna ponašanja:
Tamara je srušila Saru sa stolice i počela je čupati za kosu.
Nikola je nazvao Lanu “smeće odvratno” i izbeljio joj se.
Nepoželjno ponašanje učenika
Prepoznavanje ciljnih nepoželjnih ponašanja:

Smeta li me ponašanje u poučavanju i upravljanju razredom?

Smeta li to ponašanje učenicima da budu aktivno uključeni u
nastavu?

Ugrožava li to ponašanje druge učenike (fizički ili psihički)?

Krši li to ponašanje neko od utvrđenih školskih ili razrednih
pravila?

Može li se pretpostaviti da će to ponašanje eskalirati u teži ili
širi problem?
Kako razviti svoj pristup upravljanju razredom?
Prepoznavanje ciljnih nepoželjnih ponašanja
Intervencije nastavnika u uspostavljanju razredne klime
Reagiranje na ometajuće ponašanje:
NAČELO NAJMANJE INTERVENCIJE
1.
Prevencija poticanjem poželjnih aktivnosti
2.
Neverbalni znakovi upozorenja
3.
Hvaljenje ispravnog ponašanja
4.
Hvaljenje ispravnog ponašanja drugih učenika
5.
Izravni zahtjev za promjenu ponašanja
6.
Ponavljanje zahtjeva za promjenu ponašanja
7.
Podsjećanje na posljedice nepoželjnog ponašanja
8.
Primjena posljedica uz mogućnost izbora
(Slavin, 1995)
Osobni plan upravljanja razredom
‘Filozofija’ upravljanja razredom
1.

2.
3.
4.
U jednoj ili dvije rečenice, koja je moja 'filozofija' upravljanja
razredom?
Očekivana ponašanja
 Koja ponašanja očekujem od svojih učenika? Kako ću im to
obznaniti?
Priprema prije početka školske godine
 Što je to što trebam pripremiti prije nego što počne školska
godina?
Uređenje učionice
 Kako najučinkovitije mogu urediti učionicu (npr. raspored
sjedenja, smještaj panoa, ploče, televizora i drugih pomagala)?
Osobni plan upravljanja razredom
5.
6.
Razredna pravila
 Koja pravila ću imati na početku školske godine? Hoće li i učenici
sudjelovati u formiranju svih ili nekih pravila?
Posljedice kršenja pravila
 Što ću napraviti ukoliko učenici prekrše pravilo? Hoću li imati
hijerarhiju posljedica?
7.
Motivacijske strategije
 Koje strategije ću koristiti kako bih motivirao svoje učenike? Kada
ću se više oslanjati na intrinzične, a kada na ekstrinzične
motivatore?
8.
Postupci upravljanja razredom, dnevna rutina
 Koje postupke ću koristiti tijekom nastave (npr. početak sata,
završetak sata, podjela materijala, prikupljanje materijala i
obavljenih zadaća, određivanje pomoćnika u obavljanju
nastave)? Koliko često ću izmjenjivati aktivnosti?
Osobni plan upravljanja razredom
9.
Planiranje poučavanja
 Koji način planiranja sata ću koristiti? Na koje strategije
poučavanja ću se oslanjati?
 Koje strategije ću koristiti da







Izgradim osjećaj zajedništva u razredu
Poučim učenike samodiscipliniranju i kooperaciji
Poučim učenike o pravilima i postupcima
Uvažavam različitosti učenika
Preveniram disciplinske probleme
Riješim disciplinske probleme (npr. rješavanje konflikata,
nulta tolerancija)
Osiguram siguran boravak u školi za sebe i svoje
učenike?