ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

Download Report

Transcript ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ;
ΚΟΝΤΟΠΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΝΕΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Είναι σημαντικό να διαγνώσουμε
την πνευμονικη εμβολή;
• Αδιάγνωστη πνευμονική εμβολή
30% θνητότητα
(εξαρτάται από την κλινική εικόνα)
• Διάγνωση πνευμονικής εμβολής και κατάλληλη
αντιπηκτική αγωγή
2 – 8 % θνητότητα
Παράγοντες κινδύνου
30% πνευμονική
εμβολή χωρίς
παράγοντες κινδύνου
Θωρακικό άλγος
Θωρακικό άλγος
Δύσπνοια
73%
Ταχύπνοια
70%
Θωρακικό άλγος
66%
ΜΜΡ
51%
Βήχας
37%
Ταχυκαρδία
30%
Αιμόπτυση
13%
4ος τόνος
24%
Θωρακικό άλγος
46% σε secs
+ 26% σε mins
Stein PD Chest 1991
Stein PD Am J Cardiol 1991
Εκτίμηση κλινικής πιθανότητας
Εκτίμηση κλινικής πιθανότητας
WELLS
<2
Χαμηλή (3%)
2 – 6 Μέση (28%)
>6
Υψηλή (78%)
Εκτίμηση κλινικής πιθανότητας
Modified Geneva
Score
0 – 4 Χαμηλή (3%)
5 – 8 Μέση
(38%)
9 – 16 Υψηλή (75%)
PaO2 = 85 – 105 (18%)
*
D-Dimer METROPOLITAN
INNOVANCE® D-Dimer
Siemens Healthcare Diagnostics
Ανοσονεφελομετρία
FDA APPROVED
D-Dimer guidance BTS 2006
D-Dimer guidance BTS 2006
V/Q Σπινθηρογράφημα  διαγνωστικό στο 30 – 50 %
Χαμηλή PPV
Stein PD PIOPED II investigators Radiology 2007
Χαμηλή NPV
Stein PD PIOPED II investigators Radiology 2007
European Society of Cardiology Eur Heart J 2008
Αλλεργία στα ιωδιούχα
σκιαγραφικά
>6 ώρες προ της εξέτασης
αντιπηκτικά επί υψηλής κλινικής υποψίας
ετοιμότητα αντιμετώπισης αναφυλακτικού επεισοδίου
Stein PD PIOPED II investigators Radiology 2007
Νεφρική ανεπάρκεια
Ενυδάτωση
Διακοπή NSAIDS, διπυριδαμόλης, μετφορμίνης
Stein PD PIOPED II investigators Radiology 2007
Εγκυμοσύνη
Έμβρυο
Ακτινοευαίσθητος μαζικός ιστός εγκύου
Stein PD PIOPED II investigators Radiology 2007
Ασθενείς σε αναπαραγωγική
ηλικία
CTPA = 20 – 30 μαστογραφίες