RODZAJE, GATUNKI LITERACKIE I FILMOWE

download report

Transcript RODZAJE, GATUNKI LITERACKIE I FILMOWE

RODZAJE, GATUNKI LITERACKIE I FILMOWE
Rodzaj literacki to system
ogólnych zasad budowy dzieła
literackiego, a jednocześnie
wszystkie dzieła spełniające te
zasady
RODZAJE
LITERACKIE
DRAMAT
LIRYKA
EPIKA
Gatunek literacki to forma
utworu literackiego,
podrzędna do rodzaju
literackiego, nadrzędna zaś do
odmiany gatunkowej
LIRYKA




Osoba mówiąca
w utworze
- PODM IOT LIRYCZNY
Budowa świata
przedstawionego,
kompozycja
- AFABULARNOŚĆ (BRAK FABUŁY)
Budowa językowo- - MONOLOG LIRYCZNY
-stylistyczna
Wnioski
- Świat postrzegany jest subiektywnie,
podmiot liryczny daje wyraz swoich
uczuć, emocji i refleksji w monologu
EPIKA




Osoba mówiąca
w utworze
- NARRATOR
Budowa świata
przedstawionego,
kompozycja
- FABUŁA
Budowa językowo-stylistyczna
- NARRACJA
Wnioski
- Elementy świata przedstawionego
(zdarzenia, postaci, czas i miejsce
akcji) zostają ujawnione w narracji
i opisie
DRAMAT




Osoba mówiąca
w utworze
- BRAK NADRZĘDNEGO PODMIOTU
Budowa świata
przedstawionego,
kompozycja
- AKCJA (TYP FABUŁY)
Budowa językowo-stylistyczna
- DIALOG
Wnioski
- Świat zostaje zaprezentowany
bezpośrednio (bez pośrednictwa
narratora czy podmiotu lirycznego),
poprzez działanie i zachowanie postaci
GATUNKI EPICKIE
NOWELA
MIT
BAŚŃ
EPIKA
POWIEŚĆ
OPOWIADANIE
LEGENDA
PRZYPOWIEŚĆ
BAJKA
BALLADA
ANEGDOTA
POWIEŚĆ
POETYCKA
EPOPEJA
SATYRA
POEMAT
HEROIKOMICZNY
POEMAT
DYGRESYJNY
GATUNKI LIRYCZNE
LIRYKA
SONET
ODA
BAJKA
FRASZKA
ANAKREONTYK
BALLADA
ELEGIA
PIEŚŃ
TREN
PSALM
EPOPEJA
POEMAT
HEROIKOMICZNY
HYMN
SIELANKA
SATYRA
POEMAT
DYGRESYJNY
POWIEŚĆ
POETYCKA
GATUNKI DRAMATYCZNE
TRAGIKOMEDIA
TRAGEDIA
KOMEDIA
DRAMAT
DRAMAT
ANTYCZNY
DRAMAT
ROMANTYCZNY
DRAMAT
ELŻBIETAŃSKI
MISTERIUM
(SZEKSPIROWSKI)
FARSA
OPERA
JASEŁKA
OPERETKA
MORALITET
DRAMAT WSPÓŁCZESNY
MONODRAMAT
CZYM JEST ADAPTACJA FILMOWA?
ADAPTACJA FIMOWA (ŁAC. ADAPTATIO- PRZYSTOSOWANIE)
NAJCZĘŚCIEJ ROZUMIANA JAKO OBRÓBKA MATERIAŁU,
NAJCZĘŚCIEJ LITERACKIEGO, CHOĆ TAKŻE PRZDSTAWIENIA
TEATRALNEGO LUB SŁUCHOWISKA RADIOWEGO,
PRZEZNACZONEGO DO SFILMOWANIA. W PRAKTYCE JEDNAK
ADAPTACJA FILMOWA CZĘSTO WYKRACZA POZA TĘ DEFINICJĘ,
POSZERZAJĄC LUB ZMIENIAJĄC KONTEKST DZIEŁA.
GATUNKI FILMOWE
PODZIAŁ KLASYCZNY
(PODSTAWOWY)
OŚWIATOWY
ANIMOWANY
DOKUMENTALNY
FABULARNY
(AKTORSKI)
WYBRANE GATUNKI FILMOWE
SĄDOWY
FILM
KOMEDIOWY
GROTESKA
FIM
DRAMATYCZNY
SPOŁECZNY
CZARNA
KOMEDIA
PARODIA
KOMEDIA
ROMANTYCZNA
MELODRAMAT
BAŚŃ
FILM HISTORYCZNY
FANTASTYKA
FANTASY
HORROR
SCIENCE-FICTION
KOSTIUMOWY
SAMURAJSKI
PŁASZCZA I SZPADY
WYBRANE GATUNKI FILMOWE
MUZYCZNY
SZPIEGOWSKI
FILM
KRYMINALNY
MUSICAL
BIBLIJNY
GANGSTERSKI
RELIGIJNY
KATASTROFICZNY
SENSACYJNY
PORNOGRAFICZNY
PRZYGODOWY
OBYCZAJOWY
POLITYCZNY
DRESZCZOWIEC
EROTYCZNY
WESTERN
WOJENNY
PRZYRODNICZY
INNE
SURREALISTYCZNY
PSYCHOLOGICZNY
CZY ZNAM GATUNKI LITERACKIE I FILMOWE?
By sprawdzić swoją wiedzę
na temat gatunków literackich
i filmowych rozwiąż test
Dramat i komedia to nie to samo