File - sarisaringngiti

Download Report

Transcript File - sarisaringngiti

ATING PAG-ARALAN MGA SALITANG KILOS
(Pandiwa)
Kung ikaw masaya…
(Awitin natin!)
Kung ikaw ay masaya…
tumawa ka (haha!) 2x
Kung ikaw ay masaya, buhay
mo ay sisigla…
Kung ikaw ay masaya
Tumawa ka (haha!)
Kung ikaw ay masaya…
pumalakpak ka (dalawang
palakpak) 2x
Kung ikaw ay masaya, buhay
mo ay sisigla…
Kung ikaw ay masaya
Pumalakpak ka (dalawang
palakpak)
• Anu-ano ang naidudulot ng
musika sa ating buhay?
• Paano nakatutulong ang
musika sa ating sarili at sa
ating kapwa?
• Maaari rin kayang maging
instrumento ito ng
pagtataguyod ng
pagkakaisa o kapayapaan
sa isa’t isa?
Sa inyong palagay, alin sa mga salitang ito ang salitang kilos?
saya
salitang kilos
palakpak
masaya
pumalakpak
nagsasaya
pumapalakpak
salitang kilos
salitang kilos
umulan
salitang kilos (pandiwa)
ulan
maulan
pagulan
Ang susunod na slide ay isang pagsasanay.
AKTIBIDAD: Tuklasin ang salitang ugat ng mga salitang kilos na nasa
listahan. Isulat sa hanay ang ginamit na panlapi.
salitang kilos: NAGLINIS
Halimbawa:
salitang-ugat
panlaping ginamit
linis
nag
nag
linis
naglinis
MGA SALITANG BIBIGYAN HAHANAPAN NG SALITANG-UGAT AT PANLAPI
bumabalangkas
nag-aayos
naglalarawan
nagwawalis
nagpapaliwanag
salitang kilos
salitang-ugat
panlaping ginamit
Mga kasagutan:
bumabalangkas
nag-aayos
naglalarawan
nagwawalis
nagpapaliwanag
salitang kilos
salitang-ugat
panlaping ginamit
bumabalangkas
balangkas
buma-
nag-aayos
ayos
nag- , a
naglalarawan
Larawan
nagla-
nagwawalis
walis
nagwa-
nagpapaliwanag
paliwanag
nagpa-
PAG-ISIPAN
Ano ang pagkakaiba ng
mga salitang naglinis,
naglilinis at maglilinis?
May pagkakaiba-iba bas a
mensaheng nais ipahayag
ang bawag isang salita?
Matutukoy mo ba ang tiyak
na dahilan kung bakit
nagkakaiba-iba ang
mensahe ng tatlong
salitang kilos?
nangyari
na
• naglinis
nangyayari
pa lamang
• naglilinis
mangyayari
• maglilinis
Naganap/Pangnagdaan
Nagaganap/Pangkasalukuyan
(nangyari na)
(nangyayari pa lang)
ASPEKTO
NG
PANDIWA
Magaganap/Pangnagdaan
(mangyayari pa lang)
Pawatas
Naganap
(Pangnagdaan)
Nagaganap
(Pangkasalukuyan)
Magaganap
(Panghinaharap)
Pawatas
umaalis
aalis
umalis
lumabas
lumalabas
lalabas
labas/lumabas
inibig
iniibig
iibigin
ibigin
umalis
• Ang pandiwa ay parang
musika/awit na…
…na nagbibigay sigla sa
atin. Gaya na lamang
ng pagbibigay sigla nito
sa ating mga
pangungusap.