Promocija doktora nauka

Download Report

Transcript Promocija doktora nauka

PROMOCIJA
DOKTORA NAUKA
16. decembar 2013.
HANA HASTOR
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
RENATA HODŽIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
ALMA ALIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDIICNSKIH NAUKA
SAMIRA HASIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
JASMIN SULJAGIĆ
promovira se na čast
DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA IZ
PODRUČJA HEMIJE
LARISA SOFTIĆ-GASAL
promovira se na čast
DOKTORA HUMANISTIČKIH NAUKA IZ
PODRUČJA KNJIŽEVNOSTI
ŠAHZA KIKANOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
AKIF IBRIŠIMOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA
IZ PODRUČJA RUDARSTVA
SAMRA PIRIĆ
promovira se na čast
DOKTORA PRIRODNIH NAUKA IZ
PODRUČJA MATEMATIKE
MIRSAD ZORNIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
NERMIR GRANOV
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
ŠEFIKA UMIHANIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
HAJRIZ ALIHODŽIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
MELDINA KOKOROVIĆ JUKAN
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA
IZ PODRUČJA EKONOMIJE
DŽENANA RADŽO ALIBEGOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA
IZ PODRUČJA OŠTEĆENJA VIDA
RIFAT SEJDINOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
MAIDA ZONIĆ-IMAMOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
AMELA KASIĆ
promovira se na čast
DOKTORA PRIRODNIH NAUKA
IZ PODRUČJA FIZIKE
MERSIHA SULJKANOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA PRIRODNIH NAUKA
IZ PODRUČJA HEMIJE
AMELA KARIĆ
promovira se na čast
DOKTORA PRIRODNIH NAUKA
IZ PODRUČJA BIOLOGIJE
SAMIRA HUSEINOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA PRIRODNIH NAUKA
IZ PODRUČJA BIOLOGIJE
AMILA DUBRAVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA TEHNIČKIH NAUKA
IZ PODRUČJA ELEKTROTEHNIKE
ANITA PETROVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA
IZ PODRUČJA PRAVA
SANJA BREKALO-LAZAREVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
SAMED JAGODIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
SUAD KERANOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
EDIN HUSARIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
ENES HODŽIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
EMIR HALILBAŠIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
MELIHA HALILBAŠIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
ALEN KARIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
MAIDA MULIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
ELVEDIN OSMANOVIĆ
promovira se na čast
DOKTORA MEDICINSKIH NAUKA
MERDŽA HANDALIĆ PLAHONJIĆ
promovira se na čast
DOKTORA DRUŠTVENIH NAUKA
IZ PODRUČJA EKONOMIJE