Tiêu chí hoạt động của HCG

Download Report

Transcript Tiêu chí hoạt động của HCG

(HAPPY COMPANY GROUP)


Trong bối cảnh kinh doanh nhiều biến động, khó khăn, một số
doanh nghiệp, công ty đã lựa chọn sứ mệnh mang lại sự hài
lòng cho khách hàng, nhân viên và đối tác như một giá trị cốt
lọi của doanh nghiêp. Đây là sư lựa chọn dũng cảm của công
ty doanh nghiệp trước những thách thức của công việc kinh
doanh và quản lý. Vì thế, nếu từng doanh nghiệp, công ty chọn
lựa đơn lẻ sẽ gặp nhiều khó khăn, cảm thấy đơn độc trong môi
trường xã hội, môi trường kinh doanh,xã hội hiện nay.
Nhóm Những Công ty Hạnh Phúc (HCG) thành lập nhằm cộng
hưởng những giá trị tốt đẹp từ những công ty đơn lẻ thành
một nguồn năng lượng tập thể để cùng theo đuổi, thực hiện giá
trị tốt đẹp mang lại hạnh phúc cho nhân viên, cho khách hàng
và đối tác
Mang
lại niềm vui và hạnh
phúc cho người khác và có
được sự bình an trong tâm
hồn bản thân
KẾT MANG LẠI
HẠNH PHÚC CHO NHÂN
VIÊN, KHÁCH HÀNG VÀ
ĐỐI TÁC
 CAM



TRUYỀN THÔNG VỀ CAM KẾT NÀY ĐẾN NHÂN VIÊN,
KHÁCH HÀNG VÀ NHỮNG ĐỐI TÁC BẰNG NHỮNG
HÌNH THỨC KHÁC NHAU: NÓI TRỰC TiẾP TRÊN
WEBSITE, BẢNG CAM KẾT TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY,
TÀI LiỆU GiỚI THIỆU CÔNG TY.
XÂY DỰNG MỘT HỆ THỐNG QUẢN TRỊ PHÙ HỢP VỚI
ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA CỦA NGƯỜI ViỆT NAM VÀ
NHỮNG THÔNG LỆ QUỐC TẾ NHẰM ĐẠT ĐƯỢC CAM
KẾT TRỞ THÀNH CÔNG TY HẠNH PHÚC
XÂY DỰNG MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT
HƯỚNG ĐẾN NHÂN VIÊN, NHÀ QUẢN TRỊ, KHÁCH
HÀNG VÀ ĐỐI TÁC CỦA CÔNG TY NHẰM ĐẠT ĐƯỢC
CAM KẾT TRỞ THÀNH CÔNG TY HẠNH PHÚC.
1.
2.
3.
4.
5.
HỖ TRỢ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, TƯ VẤN, XÂY DỰNG
HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHO CÁC THÀNH VIÊN THỰC HIỆN
CAM KẾT TRỞ THÀNH CÔNG TY HẠNH PHÚC
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NHẰM TRUYỀN THÔNG ĐẾN
NHÂN VIÊN, KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC CỦA CÁC THÀNH VIÊN
VỀ CAM KẾT TRỞ THÀNH CÔNG TY HẠNH PHÚC
KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA
CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN
PHÁT TRIỂN THÀNH VIÊN MỚI NHẰM LAN TỎA GIÁ TRỊ
XÂY DỰNG CÔNG TY HẠNH PHÚC ĐẾN CỘNG ĐỒNG
DOANH NHÂN TRONG CẢ NƯỚC
SINH HOẠT ĐỊNH KỲ NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ViỆC
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY HẠNH PHÚC





TỰ NGUYỆN ĐĂNG KÝ THAM GIA
KHÔNG CÓ HỘI PHÍ
CHIA SẺ HOẶC ĐÓNG PHÍ KHI THAM GIA CÁC
HOẠT ĐỘNG
TỰ NGUYỆN TỪ CHỐI THAM GIA KHI CẢM
THẤY KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG THỰC HiỆN
CAM KẾT
BÃI MIỄN QUYỀN THAM GIA KHI KHÔNG THỰC
HiỆN SỰ CAM KẾT THÔNG QUA CÁC KỲ ĐÁNH
GIÁ HOẶC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NHÂN
VIÊN, KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC


DO CÁC HỘI VIÊN BẦU CHỌN TRONG HỘI NGHỊ
CỦA NHÓM
NHIỆM VỤ
◦ Xây dựng kế hoạch hoạt động định kỳ của nhóm và thông qua
các hội viên
◦ Điều phối các hoạt động hỗ trợ hội viên
◦ Xây dựng dự thảo tiêu chuẩn hệ thống đánh giá, bình chọn các
công ty hạnh phúc hàng năm để thông qua hội viên
◦ Điều phối hoạt động đánh giá các công ty hạnh phúc 2 lần 1
năm.

NHIỆM KỲ CỦA BCN: 1 NĂM
STT
DOANH NGHIỆP/CÔNG TY
CHỦ DOANH NGHIỆP-GIÁM
ĐỐC
01
ViỆN LEADMAN
TSKH Phạm Hảo Hớn-Viện
Trưởng
02
CÔNG TY SĨ HOÀNG
Ông Lê Sĩ Hoàng- Giám đốc
03
CÔNG TY TNHH BÁCH KHOA
 UNITY
COMPUTER
 CÔNG TY NHẬT TÂM
04
CÔNG TY TNHH TÍCH HỢP HỆ
THỐNG
CMC
CHI NHÁNH
 GiẢI
PHÁP
TINH
HOATPHCM
Ông Trần Việt Quân-Tổng Giám
đốc
05
UNITY
 LEADMAN
Bà Nguyễn Thị Minh Tâm-Giám
đốc
Ông Đặng Thế Tài- Giám đốc
06
CÔNG TY CP GIẢI PHÁP TINH HOA
Ông Lý Xuân Nam- Giám đốc
07
CÔNG ĐẠI THỊNH VIỆT
Ông Nguyễn Quang Kỳ-Giám đốc
08
CÔNG TY TNHH GiẢI PHÁP TIN HỌC
NHẬT TÂM NTIS
Ông Mai Hạo Nhiên-Giám đốc
STT
DOANH NGHIỆP/CÔNG TY
CHỦ DOANH NGHIỆP-GIÁM
ĐỐC
09
CARNIVAL
Bà Đoàn Kim Phượng-Giám đốc
10
CÔNG TY TNHH NHAN SẮC ViỆT
Bà Nguyễn Thị Minh Thu-Giám
đốc
11
ISEPRO
Ông Nguyễn Văn Thiện-Giám đốc
12
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MỸ
ANH
Dược sĩ Mã Mỹ Anh-Giám đốc
13
CÔNG TY TNHH TỨ HƯNG
Ông Trần Hoán Thông-Giám đốc
14
CÔNG TY TNHH KIM THANH
Bà Võ Kim Huê- Giám đốc
15
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI
Ông Nguyễn Thành Tài-Giám đốc
16
CÔNG TY TNHH HUÊ THÀNH
Bà Trần Thị Thu Hằng- Phó GĐ
17
CÔNG TY TNHH XPC
Ông Đăng Đức Bảo- Giám đốc
18
CÔNG TY VINACAP
Ông Anh- Giám đốc
STT
DOANH NGHIỆP/CÔNG TY
CHỦ DOANH NGHIỆP-GIÁM
ĐỐC
19
CÔNG TY HACOMY
Ông Lê Đình Long-Giám đốc
20
CÔNG TY CP VẬT LiỆU ĐiỆN VÀ
ViỄN THÔNG SAM CƯỜNG
Ông Nguyễn Thiện Cảnh-Tổng
Giám đốc
21
CÔNG TY MC142
Bà Nguyễn Thị Minh Châu- Giám
đốc
22
CÔNG TRUYỀN THÔNG
Ông Nguyễn Kinh Phong- Giám
đốc
23
CÔNG TY TNHH ĐỈNH NGUYÊN
Bà Phan Thị Xuân Lan-Giám Đốc



Đăng ký tham gia nhóm, tham dự buổi ra mắt và ký
cam kết vào ngày 21/05
Nơi nhận đăng ký: LEADMAN – Cung cấp thông tin
theo Phiếu đăng ký đính kèm.
Thư mời chính thức tham gia sẽ được gửi đến quý vị
chậm nhất là ngày thứ tư 18/05 tới.
Và những gợi ý
về xây dựng
Công ty Hạnh Phúc
ĐẠT LAI LẠT MA
LAURENS VAN DEN MUYZENBERG

RA QUYẾT ĐỊNH
◦ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH ĐÚNG
NGAY TẠI THỜI ĐiỂM RA QUYẾT ĐỊNH?
◦ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC TRIỂN KHAI
ĐÚNG VỚI NHỮNG GÌ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH


Những thông tin xác thực liên quan đến vấn đề cần
quyết định.
Nhận thức (quan điểm) đúng của người ra quyết định
về những hệ quả của quyết định này đối với những
người liên quan đến quyết định được ban hành, được
đưa ra.
LỢI NGƯỜI
ÍT
NHIỀU
LỢI MÌNH
ÍT
x
NHIỀU
Nhân viên và
Khách hàng sẽ
khó gắn bó lâu dài
Công ty sẽ khó tồn tại lâu
dài
Những quyết định
mang lại sự hài lòng
cho mình và cho người
khác (nhân viên, khách
hàng, đối tác)


Quan điểm đúng: lúc nào cũng lo lắng tích cực không
chỉ cho hạnh phúc của bản thân mà còn cho cả hạnh
phúc của người khác + Ra quyết định trong trạng thái
Tâm lành mạnh
Giám sát đúng: có nghĩa là chấp nhận làm việc vất vả
để áp dụng những nguyên tắc của quan điểm đúng+
Nói đi đôi với làm
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Khiêm tốn loại trừ sự kiêu hãnh vô lý, lòng tư tôn quá mức, tính kiêu
căng và ngạo mạn
Thận trọng và chủ động lưu tâm đến hạnh phúc của người khác,
loại bỏ sự thiếu quan tâm, bủn xỉn và gây hại cho người khác
Bình thản
Loại bỏ lòng tham quyền lực, tiền bạc và danh vọng
Loại bỏ sự chán nản, lo lắng khi thất bại trong việc đạt mục tiêu hay
thất vọng.
Loại bỏ lòng căm thù, giận dữ, phẫn nộ, oán hờn, ác ý, đố kỵ,
ganh tỵ
Sự xấu hổ (vô tàm, vô quý), loại bỏi sự không biết xấu hổ
Sự tốt bụng loại bỏ sự thờ ơ, thù địch, cáu kỉnh, rầu rĩ, ghét bỏ
Sự hăng hái thay thế sự uể oải hay ù lì của tâm hồn
Dễ tiếp thu và một tâm hồn cởi mở loại bỏ sự bảo thủ và cuồng tín
1.
2.
3.
GIÀU CÓ?
NỔI TIẾNG?
BÌNH AN-HẠNH PHÚC?
1.
2.
3.
4.
Cam kết mục tiêu hàng đầu là mang lại hạnh phúc cho
nhân viên, khách hàng và đối tác
Lãnh đạo và các các thành viên thực hiện 6 điều hoàn
hảo theo triết lý Phật
Huấn luyện cho lãnh đạo, quản lý 6 kỹ năng giúp ra
quyết định đúng
Thiết lập hệ thống quản trị nhân sự nhằm đảm bảo
việc thực hiện mục tiêu này
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sự rộng lượng, hào phóng (Bố thí ba la mật)
Kỷ luật đạo đức (Trì giới ba la mật)
Kiên nhẫn (Nhẫn nhục ba la mật)
Nhiệt tình nỗ lực (Tinh tấn ba la mật)
Sự tập trung (Thiền định ba la mật)
Trí tuệ (Bát nhã ba la mật) (Ý THỨC ĐƯỢC VÔ
THƯỜNG- SỰ LIÊN KẾT MÌNH VÀ NGƯỜILUẬT NHÂN QỦA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tăng khả năng giải quyết khủng hoảng
Khả năng ra quyết định tốt hơn
Có mối quan hệ tốt hơn với những người báo cáo trực
tiếp
Ít họp hành hơn và thực hiện các quyết định tốt hơn
Sáng tạo hơn
Mức độ nhiệt tình cao đối với công việc
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Thiền hành (Thiền đi)
Kết hợp thở và nói khi thiền hành
Thiền ngồi (Tọa thiền)
Thiền định (tập trung vào một đối tượng)
Thiền quán
Quán tưởng
Niệm thần chú: OM MANI PADME HUM (Om (thân,
khẩu, ý) Mani (Kim cương) Padme (Hoa sen) Hum
(Không thể tách rời)
Đối với tôi, mục đích của công việc kinh doanh là
xây dựng một nhóm những người thành công với
đạo đức cao, thái độ tốt và tràn đầy niềm tin. Xây
dựng một lực lượng đại lý để bán bảo hiểm là dạy cho
họ cách mang lại lợi ích đến cho người khác. Lợi nhuận
chỉ là kết quả cuối cùng chứ không phải là mục tiêu
kinh doanh.
Thế giới đã thay đổi. Việc kinh doanh ngày nay không
còn được ngưỡng mộ nữa…Hố sâu ngăn cách giữa
người giàu và người nghèo lớn hơn trước đây. Chúng
ta có nhiệm vụ phải sử dụng công việc của mình để
trở thành một công dân tốt, bởi vì đó không chỉ là
một điều tuyệt vời mà còn là một điều cấp bách cần
thực hiện. Các nhà lãnh đạo tốt đang quay trở lại.
Thời đại mà chúng ta đang sống là thời đại của những
con người tin vào bản thân mình, nhưng biết tập
trung vào nhu cầu của người khác.
XIN CHÂN
THÀNH CẢM ƠN
CÁC ANH CHỊ
ĐÃ LẮNG NGHE!
Angela Merkel Chancellor of Germany
“Your book comes at the right moment. We
are experiencing a revival of value-oriented
thinking in politics, society and in particular
in business. Your book makes inspiring
reading and deserves great attention.”
July 2, 2008
Why some make the leap and others
don’t” - “To make that final shift
requires core values and a purpose
beyond just making money combined
with the key dynamic of preserve the
core/stimulate progress.”