Kommunikáció a gyógyszertárban

Download Report

Transcript Kommunikáció a gyógyszertárban

Kommunikáció a gyógyszertárban
Dr. Hankó Zoltán
alelnök (MGYK)
2011.10.21.
Gárdony
1
Kivel találkozik a beteg (páciens)?
•
Gyftv 63. § (6): (…) Gyógyszert gyógyszertárban csak gyógyszerész vagy - az egészségügyért felelős
miniszter által kiadott rendeletben meghatározott kivétellel - gyógyszertári szakasszisztens szolgáltathat
ki. A gyógyszerek kiadására vonatkozó jogosultságot, valamint a gyógyszertár szaktevékenységének
ellátásában részt vevő gyógyszerészi oklevéllel nem rendelkező dolgozók képesítési feltételeit miniszteri
rendelet állapítja meg.
•
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 1. § (1): E rendelet alkalmazásában orvosi rendelvény a külön
jogszabályban meghatározott űrlap, amely a gyógyszert rendelő orvos közleménye a gyógyszert kiadó vagy
elkészítő gyógyszerész, valamint külön jogszabályban meghatározott esetben a gyógyszerkiadó
szakasszisztens számára.
2011.10.21.
Gárdony
2
Kivel találkozik a beteg (páciens)?
•
Gyftv 63. § (6): (…) Gyógyszert gyógyszertárban csak gyógyszerész vagy - az egészségügyért felelős
miniszter által kiadott rendeletben meghatározott kivétellel - gyógyszertári szakasszisztens szolgáltathat
ki. A gyógyszerek kiadására vonatkozó jogosultságot, valamint a gyógyszertár szaktevékenységének
ellátásában részt vevő gyógyszerészi oklevéllel nem rendelkező dolgozók képesítési feltételeit miniszteri
rendelet állapítja meg.
•
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet 1. § (1): E rendelet alkalmazásában orvosi rendelvény a külön
jogszabályban meghatározott űrlap, amely a gyógyszert rendelő orvos közleménye a gyógyszert kiadó vagy
elkészítő gyógyszerész, valamint külön jogszabályban meghatározott esetben a gyógyszerkiadó
szakasszisztens számára.
•
Gyftv 44. § (2): A gyógyszerész - ha a vényen az orvos nem zárta ki a helyettesíthetőséget - a külön
jogszabályban előírt szakmai helyettesíthetőség figyelembevételével köteles a gyógyszert kiváltó személyt
tájékoztatni arról, hogy a gyógyszer más olyan gyógyszerrel helyettesíthető, amelynek térítési díja
kedvezőbb.
(3) A gyógyszerész a beteg egyetértése esetén köteles a rendelt gyógyszert a (2) bekezdésben
meghatározott - elsősorban a beteg számára legolcsóbb - készítménnyel helyettesíteni.
A gyógyszerész a gyógyszer és a gyógyszeralkalmazás szakértője…
És az asszisztens?
2011.10.21.
Gárdony
3
Mire terjed ki a tájékoztatási kötelezettség?
•
Gyftv. 2. § (4): A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó
gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök és a gyógyszertárban forgalmazható egyéb
termékek helyes alkalmazásra vonatkozó teljes körű tájékoztatással történő kiszolgáltatása, az e
termékekkel kapcsolatos, a betegségek megelőzését szolgáló, a betegekkel történő együttműködést
megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a helyes és eredményes gyógyszeres terápia elősegítése,
követése, valamint a prevencióban, népegészségügyi programokban való részvétel.
2011.10.21.
Gárdony
4
Mire terjed ki a tájékoztatási kötelezettség?
•
Gyftv. 2. § (4): A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez kapcsolódó
gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszközök és a gyógyszertárban forgalmazható egyéb
termékek helyes alkalmazásra vonatkozó teljes körű tájékoztatással történő kiszolgáltatása, az e
termékekkel kapcsolatos, a betegségek megelőzését szolgáló, a betegekkel történő együttműködést
megvalósító felvilágosító, tanácsadó szolgáltatás, a helyes és eredményes gyógyszeres terápia elősegítése,
követése, valamint a prevencióban, népegészségügyi programokban való részvétel.
–
–
–
–
–
–
–
2011.10.21.
A termék neve, előállítója / forgalmazója, származási országa,
notifikációs lajstromszáma,
OÉTI minősítése (zöld pipa),
A termék OÉTI notifikációs eljáráshoz megadott összetétele
• az összetevők taxatív felsorolásával és mennyiségük megadásával,
• növényi összetevők esetén a növény elfogadott magyar és latin nevével, a növényi rész
megjelölésével,
• kivonatok, koncentrátumok esetén a kivonószer és a kivonási arány megadásával,
a termék egy csomagolási egységének mennyisége,
a forgalmazó által megadott adagolási ajánlás,
az alkalmazásra vonatkozó információk, beleértve az ajánlásokat, figyelmeztetéseket és
kockázatokat (pl. kölcsönhatások) is.
Gárdony
5
Mi történik az öngyógyszerelés során?
•
2005. évi XCV. tv. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről…
24. § (2): Az orvosi rendelés nélkül a felhasználó (beteg) igénye alapján beszerezhető gyógyszer
kiadása során (a továbbiakban: öngyógyszerezés) a gyógyszerész köteles gondos tájékoztatást adni
a) a gyógyszer terápiás és esetleges mellékhatásairól,
b) több gyógyszer együttes szedése esetén a gyógyszerek kölcsönhatásáról,
c) az orvosi kezelés, illetve közreműködés szükségességéről, ha megítélése szerint a felhasználó (beteg)
egészségi állapota ezt indokolja,
d) a gyógyszer helyettesíthetőségéről, áráról.
De mi van a konzumidiótával?
2011.10.21.
Gárdony
6
Történik valami az öngyógyítás során?
•
41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú….
Gyógyszerészi gondozás:
36/A. § (1) A gyógyszerészi gondozási tevékenység körébe tartozik (…) a vényköteles gyógyszerek és a vény
nélkül beszerezhető gyógyszerek és egyéb termékek kiszolgáltatásához kapcsolódva, illetve a betegeknek
nyújtott egyéb gyógyszertári szolgáltatások részeként
a) a gyógyszertárat orvosi diagnózis nélkül felkereső beteg esetében
aa) szakszerű segítség nyújtása a tünetek értékelésében és szükség esetén a beteg orvoshoz
irányítása,
ab) a tünetek megszüntetésére irányuló terápia ajánlása, beleértve az orvosi beavatkozás nélkül
alkalmazható módszereket és a vény nélkül beszerezhető gyógyszereket,
ac) a vény nélküli gyógyszerek és egyéb termékek alkalmazásához szükséges információk
nyújtása, beleértve a gyógyszerelési problémák felismerését lehetővé tevő ismereteket, az ezek
jelentkezése esetén szükséges teendőket, valamint a terápia felfüggesztésének vagy
abbahagyásának eseteit is;
De kinek érdeke a gyógyszerészi gondozás?
2011.10.21.
Gárdony
7
Gondozunk vagy nem?
•
41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet a közforgalmú….
Gyógyszerészi gondozás:
36/A. § (1) A gyógyszerészi gondozási tevékenység körébe tartozik (…) a vényköteles gyógyszerek és
a vény nélkül beszerezhető gyógyszerek és egyéb termékek kiszolgáltatásához kapcsolódva, illetve a
betegeknek nyújtott egyéb gyógyszertári szolgáltatások részeként
(…)
b) a gyógyszertárat orvosi rendelvénnyel felkereső beteg esetében
ba) a gyógyszer-expediáláshoz és a vény validálásához kapcsolódóan a fennálló
gyógyszerelési problémák feltárása és megoldása, különös tekintettel egyes speciális
betegségekre és állapotokra (például csecsemő- és kisgyermekkor, terhesség, szoptatás,
geriátria, máj- és vesebetegség, gyógyszerallergia)
bb) a biztonságos, költségtakarékos és folyamatos generikus gyógyszerhasználat
elősegítése a beteg korábbi gyógyszerelésének felmérésével, gyógyszerelési problémáinak
feltárásával és megoldásával,
bc) az együttműködő készség javítására irányuló tanácsok adása,
bd) tájékoztatás a kockázati tényezőkről és tanácsadás az egészségtudatos magatartás
folytatására, az egyes betegségek és szövődményeik kialakulásának megelőzésére;
Örökbe fogadni nem akarod?
2011.10.21.
Gárdony
8
Kinek az érdeke?
•
Gyftv 9. §: A gyógyszer és gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója - a fogyatékos személyek számára is
hozzáférhető és értelmezhető módon – köteles tájékoztatni a beteget az egészségbiztosítási szerv által
támogatott azonos hatóanyagú, illetve terápiás hatású alacsonyabb árú gyógyszerről, vagy azonos
funkcionális csoportba tartozó alacsonyabb árú gyógyászati segédeszközről, valamint az adott termékek
áráról, társadalombiztosítási támogatásáról és a térítési díjak közötti különbségekről.
És mi van a patikai árréssel?
2011.10.21.
Gárdony
9
Megfelelünk-e a betegjogoknak?
•
2005. évi XCV. tv. az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről…
24. § (1): A gyógyszerekkel kapcsolatos betegjogok vonatkozásában az egészségügyről szóló törvény
betegjogokra vonatkozó rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni.

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
25. § (5): A betegnek joga van ahhoz, hogy vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek
legyenek jelen, akiknek részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg
hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik.
De a szomszédasszony mögöttem áll….
2011.10.21.
Gárdony
10
Kommunikáció a gyógyszertárban?
Egyértelmű jogi környezet
Megfelelő információ
Érdek és motiváció
Elhivatottság
Kommunikációs készség
…
2011.10.21.
Gárdony
11