Prenesi datoteko

download report

Transcript Prenesi datoteko

OD BENEŠKE K NEAPELJSKI
OPERI
DRUGA POLOVICA 17. ST.
OD BENEŠKE K NEAPELJSKI
OPERI

VPLIV KANTATE
 PLEMIŠKI
SALONI
 MONODIJA
 EKSPRESIVNOST
 RECITATIVI, ARIJE
 EDEN ALI VEČ GLASOV, čembalo
 VIRTUOZNOST, BELCANTO
ZNAČILNOSTI IN VPLIVI
KANTATE
VPLIVI NA OPERO: LAŽNI SIJAJ
 IZUMETNIČENOST – neživljenjskost
 PREVLADA GLASBE NAD POEZIJO
 LIRIKE NAD DRAMO, FORME NAD
VSEBINO
 G. CARISSIMI, L. ROSSI, M. A. CESTI, A.
STRADELLA, A. SCARLATTI

MARC ANTONIO CESTI
1623–1669
SMISEL ZA HUMOR, LIRIKO
 IZ RECITATIVA K ARIJI
 RECITATIV: pripoved dramskega dogaj.
 ARIJA: glasbeni užitek
 “devizna arija” – uvodni verzi, geslo –
prekinitev – nadaljevanje, do 18. st.
 Il Pomo d’oro, 1667 – feste teatrale
 PRVA PROGRAMSKA UVERTURA

ALESSANDRO STRADELLA
(ok. 1644–1682)
KANTATE, ORATORIJI, OPERE,
INSTRUMENTALNA DELA
 PRED CORELLIJEM – CONCERTO GROSSO
 OPERNE ARIJE

 Belcanto,
živahnost
 Pretirana neskončna ornamentika
 Vokalizacija
 Instrumentalizacija vok. part. – pozni barok
OPERA V NEAPLJU
VPLIV NA ITALIJ. IN EVROP. OPERO
 DO SREDE 17. st. - na dvoru balet in
zborovske točke
 Druga pol. 17. st. VRHUNEC OPERE SERIE

 A.
SCARLATTI
 G. B. PERGOLESI, G. F. HAENDL, J. A. HASSE
 N. PICCINO, D. CIMAROSA, J. Ch. BACH
 KOMIČNA OPERA - protiutež
OPERA V NEAPLJU

OPERA SERIA
 RECITATIVI
SECCI – dejanja
 ARIJA DA CAPO – ponazarjanje čustev
 UVERTURA – OPERNA SINFONIA – ITALIJ.
UVERT.
 Prevladuje GLASBA, ŠTEVILČNA OPERA

OPERA BUFFA, intermezzi o. serie
 Meščanska
snov comm. dell’ arte, Pergolesi
OPERA BUFFA
VPLIVI:
 18. st. – presegla okorelost o. serie
 Ansambli
 Finali
 Vpliv na reformo o. serie – GLÜCK
 Vpliv na MOZARTA

OPERA SERIA –

ITALIJANSKA UVERTURA
 HITER,
KONCERTANTNI
 POČASEN, SPEVEN, SOLIST. INŠTR.
 HITER, FUGIRAN, PLESNI ZNAČAJ
BREZ POVEZAVE Z GLASB. TEMATIKO O.
 KONCERTNE IZVEDBE
 Predhodnica PREDKLASIČNE SIMFONIJE

OPERA SERIA

RECITATIV + ARIA
 Recit.
secco – čembalo, dramsko dogajanje
 Recit. acomp., ork. – priprava na ario
ARIA – DA CAPO – ABA, jedro opere
 ORKESTRALNI RITORNELLI

 Skladni
s tematiko ARIE
 B – del ARIE: kontrast v tonal., ritmu, melod.
 A – repriza: improv., kolor., virtuoz.
OPERA SERIA
DUETI
 Skoraj brez ANSAMBLOV, ZBOROV
 DRAMSKO DOGAJANJE: racionalnost,
zadržane strasti, lepota glasbe
 RAZKOŠNA KOSTUMOGRAFIJA
 SCENSKI EFEKTI
 PEVEC – belcanto, primadone, kastrati

ALESSANDRO SCARLATTI 1660–
1725
Palermo, Rim, Neapelj
 114 oper, 800 kantat, oratoriji, moteti,
instrum. Dela
 Čembalist, organist, dirigent, učitelj
 SVETNA KANTATA - vrhunec do Bachove
DUHOVNE KANTATE

SCARLATTIJEVA OPERA

ORKESTER, vzor do Haydna oz. Mozarta
 Prve,
druge vl, viole, vlč, kb
 2 oboi, 2 fagota, 2 rogova
RECIT. ACCOMP. – dramski izraz
 ITALIJANSKA UVERT.
 Razvije ARIO DA CAPO, koncert., kitič.
 Kontrastni DUETI, VOKALNI SESTAVI

SCARLATTIJEVA OPERA
KROMATIKA
 ENHARMONIJA
 ZMANJŠANI SEPTAKORD
 SICILIANA, ples 12/8

 lirični
deli opere, mol (Bach, Haendl)
 Neapeljski sekstakord – molova subdominanta
z dodano seksto
DVORNI BALET, 17. ST.
ORKESTRALNA PREDIGRA – UVERTURA
 Kasneje FRANCOSKA UVERTURA
 Pevske točke – solistične skladbe,
popularnost med meščanstvom
 vpliv na ANGLIJO, NEMČIJO

JEAN B. LULLY 1632–1687
Vodja AKADEMIJE, glasbenih predstav v
francoskem Jeziku
 Pravice za ustanavljanje glasbenih šol
 Pravice za izvajanje opernih del
 Nadzor nad izvajalsko prakso

JEAN B. LULLY
Violinist, plesalec dvornega baleta
 skladatelj baletov, glasbenih točk za
Molierove komedije – komedije-baleti,
opere
 Glasbeni vodja dvora Ludvika XIV
 Direktor dvorne opere, dirigent, scenograf
 Vodja orkestra, zbora, solistov in baleta

Lullyjeve opere

VSEBINE:
MITOLOGIJA ANTIKE
 SREDNJEVEŠKE ZGODBE O JUNAKIH
 VPLIV NA J. PH. RAMEAUA

FRANCOSKA UVERTURA

USTVARJANJE RAZPOLOŽENJA OPERE
 POČASEN
– punktiran ritem
 HITER – fugiran
 POČASEN, kratek
DELA
 Alceste, Tezej, Perzej, Roland, Armida

LULLYJEVA OPERA –
lirične tragedije
UVERTURA
 PROLOG – slava vladarju
 Ponovitev UVERTURE
 Razkošne scene, nadnaravne sile
 Recitativi, petje, ariozni recitativi
 Brez solistovih improvizacij
 Zbor – značilna vloga

LULLYJEVA OPERA –
lirične tragedije

BALETNA GLASBA – PLESI

Povezava DRAME IN GLASBE

ELEGIČNO, PASTORALNO VZDUŠJE

INSTRUMENTALNI DELI
 Programski:
lov, nevihte, plesi…
Opera v ANGLIJI

BALADNA OPERA, spevoigra, parodije
 Dialogi
 Ljudske
melodije
ODRSKA IGRA Z GLASBO
 PREKOMPONIRANA OPERA
 H. PURCELL, Dido in Enej, 1689

H. PURCELL (1659–1695)
Pevec dvorne kapele, organist Westm.
Opatije, kraljeve kapele
 DIDO IN ENEJ
 Žalostinka Didone pred smrtjo

 Visoko
izrazna glasba
 Kromatična, drzna harmonija
 Spevna melodika