NIE W5 Mapy - skale i odwzorowania v 36 2013 od 11 slajdu

Download Report

Transcript NIE W5 Mapy - skale i odwzorowania v 36 2013 od 11 slajdu

1
PLANY i
Krzysztof Iwaszko, dr
MAPY
Geodezja - Kartografia
SKALA
Krzysztof Iwaszko, dr
2
GEODEZJA - lokalny układ współrzędnych
3
PLANY
 dla małych obszarów
przyjmuje się, że Ziemia
jest płaska i wykonuje się
plany - czyli sytuację
pokazuje się w zmniejszeniu
„skali” na płaszczyźnie
 bez odwzorowania
kartograficznego
 skale 1:500 ÷ 1:20 000
 lokalny układ współrzędnych prostokątnych płaskich
Krzysztof Iwaszko, dr
SKALE na mapach
4
 SKALA
- pomniejszenie przedstawianego obszaru
i przedstawianych obiektów z uwzględnieniem
wielkości rzeczywistych;
- jest to stosunek odległości wyrażonej na mapie
do jej terenowego odpowiednika;
- najczęściej wyrażana jako
 iloraz 1/100 000 - skala ułamkowa
 postać 1:100 000 - skala liczbowa
 przeciwstawienia jedn. 1 cm - 1 km - skala mianowana
 Skala odnosi się do odległości nie do powierzchni
 dana skala długości odpowiada kwadratowi powierzchni
 dla skali 1:100 000 redukcja powierzchni wynosi
1:10 000 000 000 lub też 1 cm² - 1 km²
 Warunki te dotyczą (w pełni) tylko planów
- odwzorowań płaskich powierzchni
Krzysztof Iwaszko, dr
SKALE na mapach
7
 Skala główna mapy
- stosunek wielkości Ziemi do wielkości globusa
 Rodzaj przyjętego odwzorowania kartograficznego (dalej)
i w konsekwencji różne zniekształcenia (max na brzegach
arkusza mapy) odwzorowawcze i tam skale miejscowe;
 Skale - klasyfikacja map:
 wielkoskalowe czyli zasadnicze od 1:500; 1:1 000
1:2 000; i 1:5 000 do 1:10 000
ale wg innych autorów (kartografów) do 1:200 tys.;
 średnioskalowe - topograficzne od 1:10 000 przez
1:25 tys.; 1:50 tys.; 1:100 tys. i 1:200 tys. ale i 1:1 mln
 małoskalowe albo przeglądowe powyżej 1:300 000
(ale też - często 1:250 tys.) typowa to 1:1 mln
najczęściej ogólnogeograficzne, przeglądowe, tematyczne
Krzysztof Iwaszko, dr
Podział map a skala i generalizacja
Krzysztof Iwaszko, dr
8
9
SKALE i PODZIAŁKI na mapach
 Podziałki na mapach - graficzne przedstawienie odległości
- podziałka prosta (liniowa)
- podziałka transwersalna
1/10 max 1/50 podziału
1/100 max 1/500 podziału
 przykład dla skali 1:5 000
Krzysztof Iwaszko, dr
Mapy - dokładność a szczegółowość
 Mapa (plan) jest „pomniejszonym” (w skali) obrazem
rzeczywistości,
można więc dokonywać na niej różnych pomiarów;
- dokładność prac kartograficznych ok. 0.2 mm
- dokładność mapy topograficznej ok. 0.5 mm
- związek ze skalą mapy - dokładność pomiarowa:
 skala 1:500  0,25 m (1 mm = 0,5 m)
 skala 1:1000  0.5 m (1 mm = 1 m)
 skala 1:10 000  5 m
 skala 1:50 000  25 m
 skala 1:100 000  50 m
 skala 1:1 000 000  500 m (mapa Polski)
 „Pomiar w terenie” (nie GEO) dla 1:1000 - mały krok...
 Szczegółowość mapy - liczba wykazanych elementów,
najlepsze mapy topograficzne, najmniej w atlasach
Krzysztof Iwaszko, dr
10
Geodezja - Kartografia
ZASADY
odwzorowania
Krzysztof Iwaszko, dr
11
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
12
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
13
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
14
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
15
Mapy - odwzorowania kartograficzne
 Odwzorowanie stożkowe, biegunowe, sieczne i mapa
Krzysztof Iwaszko, dr
16
Mapy - odwzorowania kartograficzne
 Odwzorowanie walcowe, równikowe, styczne i mapa
Krzysztof Iwaszko, dr
17
Mapy - odwzorowania kartograficzne
 Modyfikacja odwzorowania walcowego, równikowego,
„stycznego” - skanowanie powierzchni globu przez satelitę
krążącego po orbicie biegunowej i fotografującego w wyniku
obrotu Ziemi kolejne pasy południkowe  mapa
Krzysztof Iwaszko, dr
18
Geodezja - Kartografia
PRZYKŁADY
odwzorowania
Krzysztof Iwaszko, dr
19
Geodezja - Kartografia
STOŻKOWE
(najbardziej popularne)
Krzysztof Iwaszko, dr
20
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
21
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
22
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
23
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
24
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
26
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
27
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
28
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
29
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
30
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
31
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
33
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
34
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
35
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
36
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
38
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
40
Mapy - odwzorowania kartograficzne
Krzysztof Iwaszko, dr
41
Mapy - odwzorowania kartograficzne
43
Rodzaje zniekształceń w odwzorowaniach kartograficznych:
(wiernopolowość; wiernokątność i wiernoodległościowość)
 Równopolowe - brak zniekształceń powierzchni na całej
mapie - możliwość jej pomiaru;
- ale zniekształcenia kształtu i odległości...
Krzysztof Iwaszko, dr
Mapy - odwzorowania kartograficzne
 Równokątne - brak
zniekształceń zależności
kątowych czyli kształtu możliwość ich
porównywania
- ale zniekształcenia kątów
i odległości...
Krzysztof Iwaszko, dr
44
Mapy - odwzorowania kartograficzne
45
 Równoodległościowe - brak zniekształceń odległości
pomiędzy punktami - możliwość ich pomiaru - jest to
najczęstsze dążenie
- ale zniekształcenia kształtu i powierzchni...
brak przykładu
PODSUMOWANIE:
 MAPA albo wiernopolowa albo wiernokątna albo wiernoodległościowa
 Czyli nie ma i nie da się wydrukować mapy doskonałej
ale można w dużej skali pokazać ją na ekranie... (w kawałkach - oszukując na
„przejściach”)
Krzysztof Iwaszko, dr