Kosoúhlé promítání

download report

Transcript Kosoúhlé promítání

Co dnes uslyšíte?
1.
Kosoúhlé průměty povrchů těles.
 Jehlan, hranol.
 Kužel, válec.
 Kulová plocha.
 Meridián a rovník.
Osvětlení – Základní principy.
3. Osvětlení – Vlastní a vržený stín.
4. Rovnoběžné osvětlení.
2.
 Polohové úlohy.
 Jehlan, hranol.
 Kužel, válec.
1. Kosoúhlé průměty
povrchů těles
str. 41-50
1. Jehlan

Kosoúhlé promítání
– (135°, 1/2)
– Plášť pravidelného
šestibokého jehlanu
– Podstava ABCDEF || 
– S = [4,5; 5,5; 7]
– F = [1,5; 5,5; 7]
– V = [?, ?, 0]

Postup
–
–
–
–
–
Kosoúhlý průmět podstavy
Kosoúhlý průmět vrcholu
Kosoúhlé průměty hran
Obrys
Viditelnost
1. Hranol

Kosoúhlé promítání
–
–
–
–
–
–

(135°, 1/2)
Pravidelný šestiboký hranol
Podstava ABCDEF || 
S = [4,5; 5,5; 7]
F = [1,5; 5,5; 7]
Druhá podstava v 
Postup
– Kosoúhlý průmět podstavy
– Kosoúhlý průmět směru
hran
– Kosoúhlé průměty hran
– Obrys
– Viditelnost
1. Kužel

Kosoúhlé promítání
–
–
–
–
–
–

(135°, 1/2)
Rotační kužel
Podstava || 
S = [4,5; 5,5; 7]
r=3
V = [?, ?, 0]
Postup
–
–
–
–
Kosoúhlý průmět podstavy
Kosoúhlý průmět vrcholu
Obrys
Viditelnost
1. Válec

Kosoúhlé promítání
–
–
–
–
–
–

(135°, 1/2)
Rotační válec
Podstava v 
S = [4,5; 5,5; 0]
r=3
h=7
Postup
–
–
–
–
Kosoúhlý průmět podstavy
Kosoúhlý průmět vrcholu
Obrys
Viditelnost
1. Kulová plocha
str. 44
1. Kulová plocha
str. 44
1. Meridián a rovník
str. 44
2. Osvětlení
str. 46, 63-74
2. Osvětlení – Základní principy

Osvětlení
– Dodává hloubku
osvětlené scéně
– Realističtější vzhled
– Srovnatelné s fotografií
2. Osvětlení – Základní principy
Rovnoběžné
 vzdálený zdroj světla
(Slunce, parabolický
reflektor)
 rovnoběžné paprsky
 pro exteriéry
Středové
 bodový zdroj světla
 pro interiéry
3. Osvětlení – Vlastní a vržený stín
str. 65
4. Rovnoběžné osvětlení
1. Vržený stín bodu je ...
2. Vržený stín svislé úsečky na půdorysnu
má směr ...
3. Vržený stín úsečky na rovinu s ní
rovnoběžnou je …
4. Vržený stín dvojice rovnoběžných přímek
jsou ...
!!! Naskicujte uvedené vlastnosti !!!
4. Polohové úlohy
str. 46
4. Polohové úlohy
str. 46

S* = [9; -5; 0] je
vržený stín S na .
Stín podstavy
ABCDEF.
 Stíny hran.
 Mez vrženého
stínu.
 Mez vlastního
stínu = S1K, DK,
EK, FK, AK.

4. Jehlan
Stín S na .
 Stín čáry DEFA na
.
 Stín hran SD, SA
na .
 Lom na ose y.

4. Jehlan
4. Hranol

S* = [9; -5; 0] je
vržený stín S na .
Stín podstavy
ABCDEF.
 Stíny hran.
 Mez vrženého
stínu.
 Mez vlastního
stínu = A1K, B1K,
C1K, D1K, D1K, DK,
EK, FK, AK.

4. Hranol
Stín S na .
 Stín čáry DEFA na
.
 Stíny hran D1D,
A1A na .
 Lom stínu na ose
y.

4. Kužel

V* = [9; -5; 0] je
vržený stín V na .
Stín kruhové podstavy.
 Tečny z V ke stínu
postavy.
 Mez vrženého stínu.
 Mez vlastního stínu.

str. 64
4. Kužel
Stín V na .
 Stín meze vlastního stínu
na .
 Lom stínu na ose y.

str. 64
4. Válec

S* = [9; -5; 0] je
vržený stín S na .
Stín vrchní podtavy.
 Stín směru povrchových
přímek.
 Mez vrženého stínu.
 Mez vlastního stínu.

str. 63
4. Válec
Stín S na .
 Stín meze vlastního
stínu na .
 Opsaný rovnoběžník.
 Lom stínu na ose y.

str. 63
4. Osvětlení tyčky na desku
str. 64
4. Osvětlení tyčky na válec
str. 71
… příště?
Perspektiva…