Transcript NJEMAC?KA

UNIVERZITET EDUCONS
TIMS. FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM
NJEMAČKA
SEMINARSKI RAD
Mentor:
Doc. dr Ivo Mulec
Student: Petra Babić
Indeks br.M37/13
Novi Sad, 2013. g.
NJEMAČKA – OSNOVNE KARAKTERISTIKE
NJEMAČKA – OSNOVNE KARAKTERISTIKE
• 13 saveznih pokrajina
(Bundesländer)
• 3 samostalna grada-pokrajine
(Berlin, Bremen, Hamburg).
• Površina od 357.022km²
• Službeni jezik je njemački
• Etnički sastav stanovništva,
91,5% čine Nijemci, 2,4% Turci
dok procenat od 6,1% (Grci,
Italijani, Poljaci, Rusi, Srbi,
Hrvati…)
• Religija: protestanti 34%, katolici
34%, muslimani 3,7%, 28,3%
spadaju ateisti i ostale religije
Kratak osvrt o uticaju istorije na razvoj turizma
Njemačke
• Regionalne razlike
• Protestantizam / katoličanstvo
• Prvi rajh - Sveto Rimsko
carstvo
• Njemačko carstvo - Drugi rajh
• Prvi svjetski rat -Vajnmarska
Republika.
• Adolf Hitler - Treći rajh
• Wirtschaftswunder (privredno
čudo)
• Savezna Republika Njemačka
(BRD) i Demokratska
Republika Njemačka (DDR)
• Berlin / Berlinski zid
Turizam u Njemačkoj / makroekonomski pokazatelji
2012. g.
Turizam u Njemačkoj / makroekonomski pokazatelji 2012. g.
GDP/BDP
GDP (euro, milijarde, 2012. g.)
€ 2.645.0 mlrd
GDP per capita (2012. g. euro)
€ 32.256
Realni rast GDP-a 2011/2012.
+ 3.0 / + 0.7
GDP od turizma (uključujući širi učinak ulaganja,
lanac snabdijevanja…) 2012. g.
€ 119.9 mlrd ili 4,5%
Očekivana stopa rasta GDP-a (turizam) za 2013. g.
u odnosu na 2012. g.
1,4%
Očekivana stopa rasta GDP-a (turizam) do 2023.
g.
1,5%
Zaposlenost
Ukupni uticaj
indirektna)
na
Direktna zaposlenost
zaposlenost
(direktna,
4,9 milona radnika ili 12% od ukupnog broja
zaposlenih
2,9 miliona radnika ili 7% od ukupnog broja
zaposlenih
Turizam u Njemačkoj / makroekonomski pokazatelji
2012. g.
Međunarodni dolasci
Broj inostranih dolazaka 2012. g.
30,4 miliona
Broj dolazaka na svakih 100 stanovnika
37
Noćenja
Stopa rasta broja noćenja domaćih turista
+2,7%
Stopa rasta broja noćenja inostranih turista
+8,1%
Ukupna stopa rasta
3,6%
Broj hotelskih soba
1.750.755
Procenat popunjenosti kapaciteta 2012. g
(2011. g. 64,9%)
66,3%
Međunarodni platni bilans Njemačke
Rashodi (putovanja i turizam)
(12 / 11: + 5.8 %)
€ 65.3 mlrd
Prihodi (putovanja i turizam)
(12 / 11: + 6.2 %)
€ 29.7 mlrd
Bilans
(12 / 11: + 5.4 %)
€ − 35.6 mlrd
Njemačka kao emitivna zona
•Skolonost ka putovanjima
• Visok standard
•Zemlje Mediterana
•Zemlje susjedi / bliže okruženje
• 1 putovanje u zemlji, 1 izvan nje
•1/3 provede glavni odmor u zemlji
•Putovanje kao temeljno pravo
Njemačka kao receptivna
zona
• Njemački nacionalni turistički komitet GNTB/DZT
(GNTB, German National Tourist Board; DZT - Deutsche
Zentrale für Tourismus)
• Povećanje obima turističkog prometa
• Jačanje i kreiranje brenda Njemačke kao destinacije
poslovnog turizma
• Pozicioniranje diverzifikacijom turističkog proizvoda i
atraktivnošću ponude
Zvanična internet prezentacija
www.germany.travel
• 30,4 mil inostranih turista /7. u svijetu
• Prostor Zapadne Evrope +3%
• Njemačka od 7%
• 2. top-potrošači (iza Kineza)
Struktura inostranih turista
Najčešći turisti na njemačkom tržištu
Procentualni porast 2012/2011
Holandija
2.90%
Švajcarska
9.40%
SAD
4.20%
Velika Britanija
5.70%
Italija
6.40%
Austrija
6.30%
Francuska
4.60%
Belgija
4.40%
Danska
Rusija
10.9
5.2
4.9
4.5
3.5
3.2
3.1
2.9
10.60%
25.90%
Broj turista izražen u milionima
2.9
2.2
Zastupljenost različitih smještajnih kapaciteta
Razlozi i trajanje putovanja
Razlozi putovanja
Evropa Njemačka 2012
2012 (mil)
(mil)
Evropa
(%)
Njemačka
(%)
Odmori (ukupno)
300,7
24,5
71,6%
53,5%
Kratki odmori 1-3 dana
71,4
11,8
17%
25,8%
Duži odmori 4+
229,3
12,7
54,6
27,7%
VFR
28,1
4,7
6,7%
10,3%
Ostala putovanja
29,9
4,2
7,1%
9,2%
Poslovna putovanja
61,5
12,5
14,6%
27,3%
Ukupno
420,2
45,8
100%
100%
Odnos inostranih i domaćih noćenja u Evropi
Grafički prikaz procentualnog učešća pojedinih vrsta
saobraćaja (DZT)
Transport u Njemačkoj 2012.g.
4%
8%
8%
50%
30%
Automobil
Avion
Željeznica
Autobus
Ostalo
S Bahn
U Bahn
TUI Cruises
(Germany-based, Joint venture cruise line)
TURISTIČKE DESTINACIJE NJEMAČKE
Sjeverna Njemačka
Šlezvig-Holštajn
Hamburg
Libek (Lübeck)
•Monopol nad trgovinom (Baltik i Sjeverno more)
•UNESCO
Ostrvo Rigen (Rügen) - najveće njemačko ostrvo
(926km²)
Rasender Roland
Centralna Njemačka
Šumovita pobrđa tzv. Mittelgebirge
• Trekking i hiking
destinacija
• Nordijsko skijanje
• Brdski biciklizam
Harc (Harz)
Uskotračna pruga Harzbahn
Dolina bajki (Die Dautsche Märchenstraße)
Dvorac uspavane ljepotice tj.
Trnoružice Sababurg
(Donröschenschloss Sababurg)
Zapadna i južna Njemačka – dolina Rajne (Der Rhein
Land)
Ždrijelo Rajne je popularan naziv
za srednji tok rijeke u dužini od 65
km na potezu između Bingena i
Koblenca
Transformacija i oživljavanje u
turističke svrhe, stare fabrike i
rudnici dobijaju novo ruho i postaju
muzeji, tematski parkovi,
odmarališta...
Ovaj dio Rajne je pod zaštitom
UNESCO-a i to kao kulturni
krajolik.
Bingen - Koblenc krstarenja
Romantično selo na obali Rajne - Assmanshausen,
Rudeshajm (Rüdesheim)
Muzej vina Rudeshajm
Lorelaj
Stijena na desnoj obali Rajne
(hrid St. Goarshausenu )
1/2 miliona ljudi
 Hajnrih Hajne
Dizeldorf
(Düsseldorf)
Komercijalni centar regije
Šoping destinacija
Poslovni turizam
Keln (Köln)
Kelnska katedrala (Kölner Dom),
rimokatolička crkva i sjedište
nadbiskupije, izgrađena u gotskom
stilu.
UNESCO
•Kulturna metropola
• 36 muzeja
• Preko 100 umjetničkih galerija,
•Kelnska opera i filharmonija
Ahen (Aachen)
Katedrala u Ahenu
(Aachener Dom) UNESCO
Centralna manifestacija 1200.
godišnjice smrti Karla Velikog će se
održati januara 2014. g. u Ahenu.
Bavarske Alpe
Švarcvald
Istočna Njemačka / Berlin
Berlin glavni grad /
pokrajina
3,4 miliona stanovnika
Centar je berlinskobrandenburške regije
1/3 njegove teritorije čine
šume, parkovi, botaničke
bašte, rijeke i jezera.
Postdam
10,6 miliona inostranih noćenja, što je
povećanje od 14,5% u odnosu na prošlu
godinu
„Muzejsko ostrvo“ (Museum Insel)
Stari muzej
Bode
Novi muzej
Pergamon
Stara nacionalna galerija
„Muzejsko ostrvo“ (Museum Insel)
Berlinska katedrala
Berlinski zid
Spomenik žrtvama holokausta
Gastronomija
Lorelaj - Hajnrih Hajne
Tu mirno protiče Rajna,
Hladno je, hvata se mrak!
Na vrhu brijega igra
Posljednji sunčev zrak.
Hvala na
pažnji
KRAJ
Petra
R