Pily_pasove - SOU stavební, Opava, po

download report

Transcript Pily_pasove - SOU stavební, Opava, po

Název a adresa školy:
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková
organizace, Boženy Němcové 22/2309, 746 01 Opava
Název operačního
programu:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
Registrační číslo
projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0713
Název projektu:
Zvyšování klíčových aktivit
Předmět, ročník:
Technologická příprava 2. ročník
Název sady vzdělávacích
materiálů:
NH, Dřeviny, Dřevařské stroje
Sada číslo:
ICT-52
Pořadové číslo
vzdělávacího materiálu:
13
Označení vzdělávacího
materiálu:
VY_32_INOVACE_ICT-52-13
Téma vzdělávacího
materiálu:
Pily pásové
Druh učebního materiálu:
Prezentace
Autor:
Ing. Luděk Hadámek
Anotace:
Prezentace se zaměřuje na rozdělení pil-pásových
Metodické poznámky:
Materiál je vhodný pro učební obor truhlář, operátor
Datum vytvoření:
4. 12. 2013
Ověření ve výuce:
11. 12. 2013
Pily pásové-úvod
Tyto stroje podélně rozdělují dřevěný materiál
(pilařskou kulatinu) jedním pilovými pásem
pohybujícím se posuvným jednosměrným
pohybem. Materiál je do řezu posouván podávacím
vozíkem nebo ručně. V případě truhlářských
pásových pil se materiál položený na stole
posunuje proti pohybujícímu se pilovému pásu.
Pily pásové-konstrukce
Obr.1
Pily pásové-úvod II
Naklápění pásové pily při řezání rozměrných
formátů
Obr.2
Pily pásové-rozdělení
Podle polohy pilového listu:
• Horizontální
• Vertikální
Podle použití:
• Kmenové
• Truhlářské (universální)
Podle počtu pásovnic:
• Se dvěma pásovnicemi
• Se třemi pásovnicemi
Podle průměru pásovnic:
• Čtyřicítky, šedesátky …., speciální
Pily pásové-rozdělení
Podle konstrukce:
• Pásové pily s posuvným zařízením(rozmítací)
• Pásové pily univerzální
Pily pásové-rozdělení
Podle počtu pásnic:
• Dvoupásnicové
• Třipásnicové
Pily pásové-konstrukce-schéma
(univerzální pásová pila-vertikální)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hnaná pásnice
Pilový pás
Vodítka
Řezaný materiál
Stůl
Řemenice
Klínový řemen
Řemenice
Elektromotor
Vodítka
Obr.3
Pily pásové-konstrukce- celkový pohled
(univerzální pásová pila-vertikální)
11. Kryt pásnice
12. Kryt pilového pásu
13. Ovládací tlačítka
14. Stojan
15. Kryt pilového pásu
16. Kryt pásnice
17. Hubice odsávání
Obr.4
Pily pásové-popis
(univerzální pásová pila-verikální)
S výjimkou řezné části jsou všechny
pohyblivé části zakrytovány. Horní pásnice
je uložena na výškově stavitelném suportu
a je možno ji naklopit. Toto slouží k
napínání pásu. Pásnice jsou olepeny
pružným obložením. Spodní pásnice je
poháněna pomoci převodu a klínových
řemenů. Pod náklopným stolem jsou
stírací kartáčky.
Pily pásové- geometrie břitu
1-zub
2-zubová mezera
α-úhel hřbetu, β-úhel břitu
γ-úhel čela, δ-úhel řezu
hz-výška zubu, h1-šířka pilového listu
t-rozteč zubů
s-tloušťka pilového pásu
l-délka pilového pásu
3-hrotnice
4-hřbet
5-hrot
6-břit
7-čelo
8-patní kružnice
Obr.5
Pily pásové-pilové pásy
1. Vlčí ozubení (zuby
rozváděné)
2. Trojúhelníkové ozubení
(zuby pěchované)
3. Trojúhelníkové ozubení
(zuby pěchované)
4. Rozvádění-profil zubu
5. Pěchování-profil zubu
Obr.6
Pily pásové-BOZ
(univerzální pásová pila-verikální)
S výjimkou řezné části jsou všechny pohyblivé části
zakrytovány. Při práci se nesmí používat pilové pásy:
• Tupé
• Chybně svařené
• Poškozené (natržené)
• Nesprávně rozvedené
neboť se zvyšuje hlučnost a vzrůstá riziko prasknutí pásu.
Při řezání dlouhých kusů musíme použít opěrné válečky.
Při řezání kruhových průřezů musí být dílec podložen.
Pracoviště opouštíme až po zastavení pásu. V případě
poruchy/výměny pásu stroj označíme cedulí: Nezapínat
- mimo provoz !!!!!!!
Stabilní stroje-pily pásové- kontrolní
test
• Jak zajistíme, že řezná spára je větší než tloušťka
pilového pásu ?
• K čemu slouží stírací kartáčky.
• Která je hnací pásnice?
• Jaké druhy- tvary zubů znáte?
• Proč je hnaná pásnice posuvná a naklápěcí ?
• K čemu slouží převody?
Pily pásové- kontrolní test
popis obrázků
Obr.7
Stabilní stroje-pily pásové- kontrolní
test - výsledky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jak zajistíme, že řezná spára je větší než tloušťka pilového pásu?
Rozváděním a pěchováním zubů.( Možno i návary)
K čemu slouží stírací kartáčky.
K částečnému očištění pilového pásu.
Která je hnací pasnice?
Pásnice spojena hřídelí s hnanou řemenicí.(U vertikálních dole)
Jaké druhy- tvary zubů znáte?
Trojúhelníové, vlčí …..
Proč je hnaná pásnice posuvná a naklápěcí ?
Umožňuje napínání a srovnání pilového pásu.
K čemu slouží převody?
K získání potřebné obvodové rychlosti.
Pily pásové- kontrolní test
popis obrázků- výsledky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hnaná pásnice
Pilový pás
Vodítka
Řezaný materiál
Stůl
Řemenice
Klínový řemen
Řemenice
Elektromotor
Vodítka
Obr.8
Použité zdroje:
JANÍČEK, František. Stroje a zařízení pro tesaře a podlaháře pro 2. ročník SOU.
Praha: SNTL, 1989, 04-719-89
JANÍČEK, František. Výrobní zařízení pro učební obory zpracování dřeva na
SOU. Praha: SNTL, 1989, 04-821-89 Obr. 3-8
JANÍČEK, František. Stroje a zařízení pro zpracování dřeva. Praha:
SOBOTÁLES, 2000, ISBN 80-85920-69-7
UHLÍŘ, Alois. Technologie výroby nábytku II pro 3. ročník studijního oboru
Nábytkářství. 2., aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 1997, 255 s. ISBN 80860-7309-2.
Rojek - katalog obr. 1,2
HADÁMEK, Luděk. Obr. Ostatní
DĚKUJI ZA POZORNOST