PARA –ARAMİD (kevlar)

Download Report

Transcript PARA –ARAMİD (kevlar)

PARA –ARAMİD
(kevlar)
SUNUM BAŞLIKLARI
 Genel
Tanımı
 Çeşitleri
 Özellikleri
 Üretimi
 Kullanım Alanları
GENEL TANIM
Para-aramid, otomobil lastikleri içindeki çelik
tellerin yerine kullanılacak bir malzeme arayışı
esnasında, 1971 senesinde Dupont tarafından
geliştirilmiştir.
 Aramidin kimyevi bileşimi ‘Poli para fenilen
terepitelamid’ olarak tanımlanır.
 Dupont tarafından üretilen ilk para-aramid ‘kevlar’
ticari adıyla tescil edilmiştir.
 Kevlar, çok hafif karbon kökenli çok sağlam
liflerden oluşan bir malzemedir.

ÇEŞİTLERİ
 Farklı
uygulamalar için geliştirilmiş
muhtelif Kevlar türevleri mevcuttur.
Bunlardan en yaygın olanları;

Kevlar 29 lifi; yüksek mukavemet (3600
MPa), düşük yoğunluk (1440 kg/m³),
yüksek kopma uzaması (%4.0). Zırh
malzemeleri, halatlar, kablolar ve asbest
yerine kullanılır

Kevlar 49 lifi; yüksek modül (131 GPa), yüksek
mukavemet (3800 MPa), düşük yoğunluk
(1440 kg/m³), düşük kopma uzaması
(%2.8). Denizcilik ve otomotiv uygulamalarında
yaygın olarak kullanılır.

Kevlar 149 lifi; çok yüksek modül(186 GPa),
yüksek mukavemet (3400 MPa), düşük yoğunluk
(1470 kg/m³), çok düşük kopma uzaması (%2.0).
Havacılık ve uzay uygulamalarında kullanılır.
 Kevlar
100, Kevlar 119, Kevlar 129, Kevlar
159, Kevlar XP gibi çeşitli uygulama
sahaları için geliştirilmiş
para-aramid
türevleri de mevcuttur. Piyasada yaygın
olarak bulunabilen ve kısaca kevlar olarak
belirtilen ürün ise Kevlar 49'dur.
ÖZELLİKLERİ
Olumlu Özellikler
 Düşük yoğunluk
 Yüksek esneklik modülü
 Yüksek çekme mukavemeti
 Yüksek darbe mukavemeti
 Yüksek yorulma mukavemeti
 Yüksek sürtünme mukavemeti
 Yüksek kimyasal dayanıklılık
ÖZELLİKLERİ
 Olumsuz
Özellikler
 Mor ötesi ışınlara karşı hassasiyet (sürekli
karanlıkta saklanmaları gereklidir, güneşe
maruz kaldığında hızla mukavemet
kaybına uğramaya ve parlak sarı olan rengi
kahverengiye dönmeye başlar)
 Lif ve ya kumaş halindeyken katlama,
büzme gibi etkilerle zarar görebilmesi ve
ham ürünün depolama zorluğu
ÖZELLİKLERİ
 Kesme
ve işleme zorluğu
 Bünyesinin nem almaya meyilli olması
 Tuzlara ve asitlere karşı hassasiyet
 Düşük basma mukavemeti
ÖZELLİKLERİ

Para-aramid kullanılan kompozit yapılarda
en çok tercih edilen matris malzemeleri
öncelik sırasıyla epoksi, vinilester ve
fenolik reçinelerdir. Büyük oranda paraaramid elyaf ile imâl edilen bir yapı için
geleneksel el yatırması yönteminin
uygulanmasından da kaçınmak gerekir
çünkü malzemenin üstün özelliklerini
ortaya koyacak uygun elyaf oranı vakum
torbalama kullanılmadıkça elde edilemez.
ÜRETİMİ

Bilim adamlarının süper güçlü malzemeler
üretme yolundaki arayışları sonucunda
örümceğin ipeğinin kimyasal yapısından
ilham alınarak üretilen “Kevlar” ilk olarak
otomobil lastiklerindeki çeliğin yerini
alması için tasarlanmıştı. Günümüzde ise
Kevlar kendine sınırsız kullanım alanı
bulmuş durumda
 Kevlar,
1-4,fenilen-diamin ve tereftaloil
klorür monomer solusyonunun yoğuşma
reaksiyonuyla Hidroklorik asit içerisinde
çözünmesinin ürünüdür.
 Oluşan ürün sıvı kristal davranışında ve
polimer zincirlerinin iplik yönünde dizilmesi
şeklindedir.
 Konsantre Sülfürik asitin kullanımından
doğan sebeplerden ötürü Kevlar üretimi
pahalıdır.
KULLANIM ALANLARI
Gemileri bağlamak için kullanılan
halatların yapımında
Madencilerin giydiği
kıyafetlerin imalatında
Tank Zırhlarında
Uçak Kanatlarında
Paraşüt ve dağcılık
için halatlar
Askeri miğfer yapımında
Birol BOZBAY
1311110058
 Avni KABUKÇU 1311110050
 Özge RAMAZAN 1311110041
