Başlarken

download report

Transcript Başlarken

Başlarken...
Doç. Dr. Cengizhan Öztürk
Boğaziçi Üniversitesi, Biyomedikal Müh. Enst.
Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu Projesi’ İstanbul Kalkınma Ajansı, ‘Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma’
Mali Destek Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmiştir.
Başlarken

Üniversitelerimizde ve şirket Ar-Ge merkezlerinde yapılan bilimsel
araştırmaların ve geliştirilen yeni teknolojilerin,
bölgemiz için gerçek bir ekonomik değer haline getirilmesi
hedefiyle yola çıktık.

Kurucu Ortaklar (gelişecek liste):

Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi

Sabancı Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Araştırma Merkezi (SU|NUM)

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi
www.inovita.org
Hedeflerimiz

İlgili üniversite, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirmek,

İşbirlikleri oluşturmak için gerekli etkinlikleri düzenlemek,

Ortak proje çalışmaları için gerekli altyapı ortamlarını oluşturmak,

İhtiyaç duyulan egitim, kapasite geliştirme, teknik veya teknolojik
danışmanlık, teknoloji transferi, fikri mülkiyet ve patent gibi konularda
hizmet ve bilgi desteğini bizzat sağlamak (ya da bu konularda doğru ve
etkin yönlendirme yapmak),

Kurumsal açıdan bu platformu sürdürülebilir bir hale getirmek.
www.inovita.org
Faaliyetlerimiz

Paydaş Arama Toplantıları

Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Sektörel Beklenti Analizi ve Rekabet Analizi

Platformu Yönetişim Modelinin ve Örgütsel Yapısının Kurulması

İletişim Stratejisinin Geliştirilmesi, Tanıtım Faaliyetleri

İşbirliklerine Dayanan Ortak Projelerin Oluşturulması

Eğitim Çalışmaları, Seminer ve Etkinlikler:

Tematik Konferans 1 (Tıbbi Cihaz, Aralık 14-17)

Tematik Konferans 2 (İlaç)

Tematik Konferans 3 (Uluslararası Üniversite/Sanayi İşbirliği)

Tematik Konferans 4 (NanoTeknoloji/Sağlık)
www.inovita.org
Çalışma Gruplarımız – Tıbbi Cihaz
Ana Odak: vücut içine giren ve/veya vücut içinde bir süre kalan cihazlar.

Girişimsel kardiyoloji ve nöroradyolojideki kateter ve stentler,

Akıllı kateter ve stentler, nöral implantlar ve stimulatörler,

Kanser ve muhtelif hastalıkların minimal invasif tedavisinde kullanılan her türlü cihaz.

Hedefe yönelik tedavi (ilaç vs.) uygulayan cihazlar

Koordinasyon ekibi:

Doç. Dr. Cengizhan Öztürk ([email protected], BU BME)

Yrd. Doç. Dr. Arda Yalçınkaya ([email protected], BU EE)

Doç. Dr. Şenol Mutlu ([email protected], BU EE)
www.inovita.org
Çalışma Gruplarımız – Akıllı İlaç

Suda Çözünen İlaç Taşıma Sistemleri: Büyük moleküllere kovalent olarak bağlanmış
kanser kemoterapi ajanları, metal (manyetik) ve metal olmaya nanoparçacıklar,
hidrojel nanoküreler.

İlaç Taşıyıcı Yüzey Uygulamaları: Kardiovasküler stentler, ortopedik implantlar,
kılavuz teli kaplamaları ve nanofiberlerin yüzeylerine konabilen ilaç etken maddesi
taşıyan kaplamalar.

Koordinasyon :

Doç. Dr. Rana Sanyal ([email protected])
www.inovita.org
Çalışma Gruplarımız – MBG/Lab Teknolojileri

Mevcut laboratuvar cihazlarının iyileştirilmesi ve ülkemizde üretilmesine
destek vermek.

Biyoinformatik temelli öngörüsel, koruyucu ve kişiye özgün tıp konusuna
özgün yaklaşımlar, ürün ve çözümlerin geliştirilmesi.

Geleceğin Laboratuvar Teknolojileri: Array tarzı, mikrofluidik temelli
hızlı, ucuz ve taşınabilir biyokimyasal, proetomik ve genomik ölçüm
teknolojilerinin ve bu teknolojilere dayalı ürünlerin geliştirilmesi.

Koordinasyon :

Doç. Dr. Nezih Hekim (inovita, [email protected])

Doç. Dr. Nesrin Özören (MBG, [email protected])
www.inovita.org
Çalışma Gruplarımız – Nasıl işleyecek?

Üniversitelerin ilgili birimlerinden gelen disiplinlerarası bir akademik kadro
ve bu konulara ilgi duyan şirket temsilcilerinden oluşan ortak bir
koordinasyon kurulu.

Ürün odaklı çalışan her grupta alt proje ekipleri.

Katkı verebilecek akademik araştırmacılar ve özel sektör temsilcilerine açık
bir yapı.

Planlanmakta olan özel grup faaliyetleri hakkında, yalnızca çalışma grubu
üyeleri düzenli bilgi alabilirler.

Yeni grup önerileri, proje ekipleri için bize başvurunuz.
www.inovita.org
Sonsöz
Yaşam Teknolojileri’nin rehberliğinde
birlikte öğrenmek, gelişmek ve
değişerek dönüştürmek için,
DESTEĞİNİZİ VE KATILIMINIZI
BEKLİYORUZ….
www.inovita.org
İnovita
Cengizhan ÖZTÜRK, M.D., Ph.D.
İnovita - Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu
Tel: 216 516 34 82 , Faks: 216 516 34 83 , http://www.inovita.org
[email protected] , [email protected]
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü, (http://bme.boun.edu.tr)
Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi (http://lifesci.boun.edu.tr)
Medical Imaging Laboratory (BUMIL, http://bumil.boun.edu.tr)
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Kampüsü, TAM-BME Binası, TAM-1-19
34684 Çengelköy - İstanbul
www.inovita.org