Sulíková – Lidský faktor v dopravě

Download Report

Transcript Sulíková – Lidský faktor v dopravě

Popularizace výsledků dopravního výzkumu Lidský faktor v dopravě

CZ.1.07/2.3.00/35.0030

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Rehabilitační programy pro řidiče

• Snižování recidivy u pachatelů trestných činů a přestupků v dopravě oprávnění) ( závažné dopravní nehody, jízda pod vlivem alkoholu, jízda bez řidičského • Cíle:  zvýšení informovanosti řidičů  změna postojů k dodržování předpisů  zvyšování sociální odpovědnosti a sebereflexe  odbourávání nebezpečných návyků

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Rehabilitační programy pro řidiče

• Přínos:  snižování recidivy (50-90%)  pomoc se zpracováním zážitku nehody  zvýšení povědomí o dopravních předpisech a jejich smyslu  zlepšení řidičských kompetencí

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Rehabilitační programy pro řidiče

• Metody:  Skupinová terapie  Individuální terapie  Edukační skupina

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Výpočet obsahu alkoholu v krvi

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Stres u řidičů MHD

• Povolání řidiče MHD je považováno za jedno z nejvíce stresujících  dopady na fyzické i psychické zdraví řidiče  zvýšené riziko dopravních nehod  zvýšená fluktuace řidičů na pracovních místech

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Stres u řidičů MHD

• na základě skupinových rozhovorů s řidiči DPMB identifikovány stresory:      Cestující (neukáznění, hluční, agresivní) a ostatní účastníci silničního provozu (bezohlední řidiči) Práce na směny, nepravidelná životospráva Časový tlak (nutnost dodržovat jízdní řád) a hustý provoz Zodpovědnost za cestující a nutnost být neustále ve střehu Technické nedostatky vozidel, špatná ergonomie apod.

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Stres u řidičů MHD

• Výstupy:   vytvoření komplexního návrhu protistresových opatření, použitelných v dopravních podnicích seznam doporučení manažerům, jak s řidiči zacházet • Očekáváme: • snížení míry stresu řidičů MHD • zlepšení jejich řidičského výkonu, zdravotního stavu • větší bezpečnost silničního provozu ve městech

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Rozhraní člověk - stroj

• projekt využívající naturalistické, experimentální jízdy • pozorování chování řidiče v terénu – vyškolení pozorovatelé posuzovali vliv IVT systémů (In vehicle technologies) na schopnost zvládat kritické situace + informace ze záznamového zařízení ve vozidle a od řidiče (rozhovor po absolvování jízdy)

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Rozhraní člověk - stroj

• v našem projektu interakce řidiče s:  navigací  tempomatem  mobilním telefonem

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Experimentální vozidlo

senzory

a

kamery

ve vozidle  manévry s vozidlem (rychlost, zrychlení, zpomalení, směr)  chování řidiče (pohyby hlavy, rukou)  vnější podmínky (typ silnice, dopravní prostředí, počasí)

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Experimentální jízda

• jízda po standardizované experimentální trase v trvání cca jedné hodiny:  4 sektory, v rámci nich další sekce  1. experimentální jízda: použita navigace a mobilní telefon (řidič obdržel telefonát od experimentátora)  2. experimentální jízda: použit tempomat • jízdu sektorem s použitím mobilního telefonu označila většina participantů za nejkomplikovanější a nejvíce stresující

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Rozhraní člověk – stroj: výstupy

 doporučení pro navrhování a zdokonalování IVT z hlediska ergonomie a bezpečnosti  zabezpečení kompatibility IVT s řidiči a jízdními charakteristikami v dané zemi  informování veřejnosti o bezpečném a nebezpečném použití IVT, důsledky nebezpečného použití

Analýza nehod

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

• nezávislé šetření dopravních nehod, výzkumné účely • šetřeny nehody, při kterých došlo ke zranění účastníka

Analýza nehod

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Cíle:

 zjišťování dostatečně průkazných podnětů ke zlepšení dopravní infrastruktury, automobilové techniky a ke kvalitnější přípravě řidičů  sběr dat a tvorba rozsáhlé databáze  metodika

Analýza nehod

Popularizace výsledků dopravního výzkumu Oblasti zájmu šetření

:  Dopravní infrastruktura (na místě nehody)  Automobilová technika (na místě nehody)  Medicína (bezprostředně po nehodě)  Psychologie (na místě nehody, s časovým odstupem v nemocničním zařízení)

Analýza nehod

Popularizace výsledků dopravního výzkumu Role psychologa:

 sběr dat (polostrukturovaný rozhovor, pozorování)  krizová intervence účastníkům nehody

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Příčiny nehod z hlediska lidského faktoru 2011 - 2013 Nehody způsobené odklonem nebo vysokým zatížením pozornosti řidiče a externími vlivy 25% Nezjištěné příčiny 19% Porušení dopravních předpisů 29% Pokles pozornosti na známé trase 8% Jízda pod vlivem omamných a návykových látek 6% Věkové zvláštnosti 5% Mikrospánek a únava 4% Vliv emocí na řízení 2% Nehody způsobené negativním zdravotním stavem účastníka 2%

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Příčiny nehod z hlediska lidského faktoru – vliv léků

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Příčiny nehod z hlediska lidského faktoru – alkohol v krvi řidiče

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Příčiny nehod z hlediska lidského faktoru – odklon pozornosti

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Příčiny nehod z hlediska lidského faktoru – oslnění

Popularizace výsledků dopravního výzkumu

Příčiny nehod z hlediska lidského faktoru – nedostatečný výhled

Děkujeme vám za pozornost!

Kontaktní informace:

Mgr. Barbora Sulíková [email protected]

Mgr. Katarína Poláčková [email protected]

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Líšeňská 33a, 636 00 Brno telefon:

+420 548 423 719 www.cdv.cz