Transcript indir

Uydu Teknolojilerinin
Kar Hidrolojisi Modellemelerinde
Kullanılması ve Sonuçların irdelenmesi
Prof.Dr. Ünal ŞORMAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü (E)
Su Kaynakları Lab., Ankara
[email protected]
Products from DP to CDOP
SNOW PRODUCTS
STATUS
End of DP
CDOP1
H10
SN-OBS-1
Snow detection (snow mask) by VIS/IR
radiometry
Pre-Operational
Operational
H11
SN-OBS-2
Snow status (dry/wet) by MW radiometry
Pre-Operational
Operational
H12
SN-OBS-3
Effective snow cover by VIS/IR radiometry
In development
Pre operational
H13
SN-OBS-4
Snow water equivalent by MW radiometry
In development
Pre-Operational
HSAF 2° Workshop – Zakopane, 16-18 March 2010
5
Organizasyon şeması
• Organizational scheme of Development Phase (DP):
EUMETSAT Satellite Application Facility in Support to Operational Hydrology and Water Management
(H-SAF)
WP 1000
Coordination
WP 2000
Precipitation
WP 3000
Soil Moisture
WP 4000
Snow Parameters
WP 5000
Hydro validation
Italy
Italy
Austria
Finland
Poland
Management
Observation
Surface
Flat lands, forests
Products training
Data Service
Computation
Roots
(ECMWF)
Mountains
(Turkey)
Impact studies
Engineering
Product Validation
Product Validation
Product Validation
Developments
Developments
Developments
HSAF 2° Workshop – Zakopane, 16 18 March 2010
6
Türkiye:
Doğrulama Çalışmaları
Şekil .Karasu Havzası ve Yukarı Fırat Havzasındaki konum
Kar Çalışmalarındaki
Devam Eden Projeler
• Avrupa Meteoroloji Teşkilatı (EUMETSAT) Projesi
(H-SAF 2005), ODTU_AÜ 2005 – 2011
• Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi
(BAP 070212), 2007 – 2009
• TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Projesi
(108Y161), 2008-2011
Güzelyayla AWOS istasyon görüntüleri
Kar Çalışmalarındaki
Tamamlanmış Projeler
• NATO Science for Stability Projesi
(NATO 96-01-055 TU-REMOSENS)
• ODTÜ Bilimsel Araştırma Projesi
(BAP-AFP-97-03-03-09)
(BAP-AFP-98-03-03-01)
• Devlet Planlama Teşkilatı Projesi
(BAP-03-03 DPT 2001 K120990)
(BAP-03-03 DPT 2003 K120920-01)
Çat istasyonu
Güzelyayla istasyonu
Karasu Havzasındaki otomatik kar ve akım
gözlem istasyonlarında 2011
Güzelyayla istasyonu
Hacımahmut istasyonu
İstasyon
Ait olduğu birim
Çat
(2340 m)
DSİ
Sakaltutan
(2150 m)
DSİ
Ovacık
(2130 m)
DSİ
Güzelyayla
(2065 m)
DSİ
Hacımahmut
(1965 m)
DSİ
Palandöken
(2937 m)
DMİ
Dumlu
(2666 m)
DMİ
Kop
(2416 m)
DMİ
Ilıca
(2094 m)
DMİ
Kop
(2400m)
EİE
Şenyurt
(2250)
EİE
Munzur Ergan
(2534 m)
EİE
Munzur Ergan II
(2338 m)
EİE
Munzur Ergan I
(1839 m)
EİE
Sıcaklık
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Yağış
i
i
i
i
i
i
i
Toprak Nem
i
i
Kar Derinlik
Haberleşme
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
Tablo Karasu Havzası ve sonrasındaki Akım Gözlem
İstasyonları
• İstasyonİşletenbirim
•
•
•
•
Yükseklik(m) Havza Alanı(km2)
2156 Bağıştaş
EİE865 15562
2119 Kemah Boğazı EİE 1123 10250
2154 A. Kağdariç EİE1675 28862
1-01 Kırkgöze
DSİ1830 248
Şekil. 2009 su yılı günlük kar derinliği
(DSİ-EIE istasyonları)
Şekil
Akım Gözlem İstasyonlarındaki 2009 su
yılına ait akım grafikleri
Şekil
Karasu Havzası yükseklik aralıkları
Tablo
Karasu Havzası zon bilgileri
Alan
Alan
Zon Ortalama Yüksekliği
(km2)
(%)
(m)
1125-1500
1123.2
11
1352
6.1
B
1500-1900
3268.5
32
1751
11.5
C
1900-2300
3459.3
34
2097
18.1
D
2300-2900
2196.8
21
2482
21.3
E
2900-3487
167.9
2
2989
26.3
Toplam
1125-3487
10248.4
100
1977
15.5
Zon
Yükseklik Aralığı (m)
A
Zon Ortalama Eğim (%)
Karasu Havzası çekilme eğrileri
Karasu Havzasının tümü
Karasu Havzası C Zonu
K aras u
Zone C
MODIS
S E VIR I
100
100
90
90
80
80
70
70
60
50
40
30
20
10
0
01-02-09 15-02-09 01-03-09 15-03-09 29-03-09 12-04-09 26-04-09 10-05-09 24-05-09 07-06-09 21-06-09 05-07-09
K ar K aplı A lan (% )
K ar K aplı A lan (% )
MODIS
S E VIR I
60
50
40
30
20
10
0
01-02-09 15-02-09 01-03-09 15-03-09 29-03-09 12-04-09 26-04-09 10-05-09 24-05-09 07-06-09 21-06-09 05-07-09
SCA ve SWE with the cloud percentages in Karasu basin, 2009
SCA ve SWE with the cloud percentages in Karasu basin, 2009
Karasu Havzası 2010 su yılı MODIS (Harmanlanmış)
karla kaplı alan görüntüleri
1 Mart 2010
14 Nisan 2010
20 Mart 2010 MODIS (Harmanlanmış)
14 Nisan 2010 MODIS (Harmanlanmış)
20 Mart 2010 SEVIRI
14 Nisan 2010 SEVIRI
KSE haritalarına MODIS KKA ile uygulanan maskeleme işlemi
Results of de-trend kriging SC and SWE
January 2009
February 2009
March-April 2009
AMSR-E ürünü karsu eşdeğeri(10 Şubat 2009)
Tablo Karasu Havzasında üç farklı metotla hesaplanan
dönemsel kar su potansiyel tahminleri
2009 YILI DÖNEMSEL KARSU POTANSİYELİ
ŞUBAT 2009
MART 2009
NİSAN 2009
MAYIS 2009
Hipsometri
Detrended Kriging
AMSR-E Uydu
(1. metot)
(2. metot)
(3. metot)
Kar Su Eşdeğeri (cm)
7.4
11.4
8.7
Karla Kaplı Alan (%)
97.1
82.9
90.5
Su Potansiyeli (hm3)
734
965
807
Kar Su Eşdeğeri (cm)
20.5
19.8
---
Karla Kaplı Alan (%)
97.1
94.8
---
Su Potansiyeli (hm3)
2038
1925
---
Kar Su Eşdeğeri (cm)
23.6
26.9
---
Karla Kaplı Alan (%)
75.1
71.8
---
Su Potansiyeli (hm3)
1817
1981
---
Kar Su Eşdeğeri (cm)
36.3
35.3
---
Karla Kaplı Alan (%)
16.9
16.0
---
Su Potansiyeli (hm3)
630
578
---
HİPSOMETRİK
Ocak
2009
Kar su eşdeğeri (cm) 6.09
Karla Kaplı Alan (%) 100.0
Su Potansiyeli (hm³) 623.8
Şubat
2009
Kar su eşdeğeri (cm) 7.4
Karla Kaplı Alan (%) 97.1
Su Potansiyeli (hm³) 734.1
Mart
2009
Kar su eşdeğeri (cm) 20.5
Karla Kaplı Alan (%) 97.1
Su Potansiyeli (hm³) 2038.0
DETRENDED KRIGING (DK)
AMSR-E
6.6
100.0
678.7
13.53
100.0
1386.0
11.9
89.8
1099.6
9.28
100.0
951.0
19.9
94.8
1936.9
13.64
100.0
1398.0
Monthly snow water potential estimated for the year of 2009 using 3 methods comparing with
the SCA
HBV modelinin genel şematik yapısı
Karasu Havzası, 2008 su yılı, HBV
modelleme sonuçları
Karasu Havzası, 2009 su yılı, HBV
modelleme sonuçları
SRM model results for 2009