FESTO - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Download Report

Transcript FESTO - Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Brand aesthetic & Engineering
1999.
Manual
Corporate Design
Για περισσότερο από μισό αιώνα, το όνομα Festo αναγνωρίζεται
παγκοσμίως και συμβολίζει την κορυφή στα συστήματα
πεπιεσμένου αέρα (pneumatics). Η προσφορά της εταιρίας
στην εξέλιξη νέων προϊόντων και ολοκληρωμένων συστημάτων
αυτοματισμού, την κατατάσσει στην πιο γνωστή, σεβαστή και
πρωτοποριακή εταιρεία στον τομέα της.
Μέλος ομίλου 52 εταιρειών με αντιπροσώπευση σε περισσότερες
από 150 χώρες σε όλο τον κόσμο η εταιρεία απασχολεί περίπου
10.000 προσωπικό.
Με έντονη παρουσία η Festo παρέχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων
που καλύπτουν όλους τους τομείς της βιομηχανίας και μαζί με την
έμπειρη ομάδα των ειδικά εκπαιδευμένων μηχανολόγων,
διαθέτουν την ικανότητα να δίνουν λύσεις για στις πιο πολύπλοκες
εφαρμογές.
Τα προϊόντα.
Wire frame του κυλίνδρου.
Πνευματικός κύλινδρος (έμβολο).
Computer rendering 3D τομή.
Corporate Design
Μια ανάλυση του παρελθόντος (περίπου 1995) έδειξε ότι στην εταιρία δε
βιώνεται η συνείδηση της μάρκας FESTO.
Αυτός ήταν ο λόγος της δημιουργίας μιας στρατηγικής μάρκας «σκεπής» πάνω
από όλα τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης.
Με την αποδοχή της στρατηγικής γεννήθηκε η high tech μάρκα FESTO.
Το επόμενο πρόβλημα ήταν η μάρκα να μεταφερθεί στο κέντρο της φιλοσοφίας
της εταιρείας.
Το ιδιαίτερο πρόβλημα ήταν ότι η επιχείρηση αυτού του μεγέθους ( όμιλος 50
εταιριών) με την ανομοιογένεια της, έπρεπε να αποκτήσει ένα οργανωμένο και
ζωντανό προφίλ.
Το ξεκίνημα έγινε με την ομάδα του graphic design και της τυπογραφίας, που
ασχολήθηκε με την καινούργια εμφάνιση της εταιρείας σε έντυπα που
χρειάζεται κάθε υπάλληλος καθημερινά στη δουλειά του. Αυτό
πραγματοποιήθηκε με βάση το Corporate-Design-Manual.
Tο CD-Manual περιέχει όλο το νόημα και τον τρόπο οπτικής παρουσίασης της
εταιρίας. Όλοι οι τομείς ξεκινώντας από το 2D-Graphic, 3D-Industrial Design
μέχρι την αρχιτεκτονική εσωτερικών και εξωτερικών χώρων εξηγούνται εδώ ως
προς τον τρόπο επεξεργασίας και της εφαρμογής τους.
Ένας χώρος 1100 τμ σε πέντε επίπεδα για το design σ’ ένα ιστορικό τόπο
(κατακόμβες). Συνειδητή επιλογή σαν αντίθεση προς τους high tech computers.
«Εσωτερική επικοινωνία σε μία μορφή».
Για οικολογικούς λόγους υπάρχουν στο Corporate Design έτοιμες
μάσκες λογισμικού που εξυπηρετούν την εξωτερική και
εσωτερική επικοινωνία σε όλο τον κόσμο όπου εφαρμόζεται το
σύστημα της εταιρίας Festo.
Όλα τα στοιχεία επικοινωνίας είναι σε διάθεση σε κάθε
υπολογιστή. Οι συνεργάτες βρίσκουν ανάλογα με την εκάστοτε
ανάγκη την κατάλληλη μάσκα για αλληλογραφία, ή αίτηση κλπ,
δηλαδή όλα τα έγγραφα με τα σωστά δεδομένα όπως πχ τον
αποστολέα του PC, την υπογραφή του κλπ.
Όταν τελειώσει το συμπλήρωμα του εγγράφου και φυσικά αν δεν
σταλεί με ηλεκτρονικό τρόπο, τυπώνεται σε χαρτί. Για όλες τις
διαδικασίες επικοινωνίας χρησιμοποιείται το ίδιο χαρτί.
Industrial Design.
Σημαίνει πρώτα απ’ όλα ενιαία γλώσσα για όλα τα προϊόντα.
Ο τομέας Industrial Design είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της
συγκεκριμένης γραμμής σχεδιασμού των προϊόντων της εταιρίας, όπως
καταγράφεται στο manual.
Τα χαρακτηριστικά που επιφέρουν την ταυτότητα της FESTO είναι το χρώμα
αλουμινίου σαν μεταλλικός τόνος, γκρι ή μαύρο στα πλαστικά και το HKS 47 K
για το γαλάζιο του λογότυπου. Το γαλάζιο χρώμα χρησιμοποιείται κατά τα άλλα
σαν ένδειξη για στοιχεία διεύθυνσης όπως διακόπτες ή βοηθητικές κινήσεις του
χεριού.
Η ιδιαιτερότητα της εργασίας σ’ αυτόν τον τομέα είναι ότι δεν είναι μόνο
σχεδιαστική. Διάφορα άτομα εργάζονται σε high end workstations με
διαφορετικές προελεύσεις και διαφορετικά προγράμματα, σε διάφορα
προβλήματα ταυτόχρονα, σε simultaneous engineering και ανταλλάζουν
γνώμες μέσω δικτύων με συνεργάτες σε όλο τον κόσμο. Με αυτό τον τρόπο
εργασίας παράγονται εικόνες και computer movies μήνες πολύ πριν από τα
πρώτα πρωτότυπα.
Από 250 CAD Workstations από την έρευνα, εξέλιξη και μηχανικό design,
τροφοδοτούνται όλοι όσους αφορά το project μέσω intranet τις τεχνικές
εξελίξεις.
Μέσω PC συντονίζεται το form design με το mechanical design.
Mε την computer aided visualization software παράγονται φωτορεαλιστικές
εικόνες, και μάλιστα έγχρωμες σε stereo (3D).
Για τα design reviews παράγονται διάφορες λύσεις και οι υπεύθυνοι είναι σε
θέση να αποφασίσουν μέσω παρακολούθησης από την οθόνη.
Μέσω της συνεργασίας διαφόρων hardware και software είναι σε θέση να
παράγουν animations, με πολυεπεξεργασία σε πολλαπλούς υπολογιστές και
έτσι είναι σε θέση να παρουσιάσουν σύνθετες τεχνικές εκτελέσεις κίνησης.
Μ’ αυτό τον τρόπο μπορούν μέσα από πραγματικές καταστάσεις να αρχίσουν
οι ειδικοί του marketing την έρευνα τους.
Έτσι είναι σε θέση να επικοινωνήσουν και να παρουσιάσουν την πρόοδο και
τελικά το νέο προϊόν πολύ νωρίς.
Product Design
Μέχρι πριν λίγο καιρό το πρόσωπο της εταιρίας ήταν γνωστό σαν μια εταιρία
με παγκόσμια εμβέλεια που υλοποιεί «non sexy products» για κεφαλαιουχικά
προϊόντα στο τομέα του αυτοματισμού.
Εκτός αυτού η εταιρία FESTO παράγει πλέον και ηλεκτρικά όπως και
πνευματικά εργαλεία χειρός. Εδώ υπερτερούν σε πολύ μεγάλο βαθμό η
απτικότητα και η διάδραση του χρήστη με το μηχάνημα δηλαδή τα human
factors.
Όπως προβλέπεται από τον ολιστικό τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων
ξεκινάει άμεσα μετά την φάση idea generation η δουλειά του design σε
computers.Πολύ γρήγορα σκιτσάροντε έτσι νέες εργονομικές ιδέες που μέσω
του rapid prototyping οδηγούν σε «χειροπιαστά» mock ups (τρισδιάστατα
μοντέλα χωρίς λειτουργίες). Λόγω του γρήγορου τρόπου κατασκευής του
πρωτότυπου είναι σε θέση να βελτιώνουν διαρκώς με αποτέλεσμα τις αρχικά
παράξενες και ιδιότροπες προτάσεις και να έχουν την ευκαιρία μιας
αντικειμενικής εξέτασης.
Επειδή βασικά ο άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο της έρευνας, έτσι αυτός
παραμένει και αργότερα στα handling tests στο κέντρο της αξιολόγησης.
Ξεκινάνε αναλύοντας την υπάρχουσα κατάσταση: Ποια είναι τα
πλεονεκτήματα των ανταγωνιστών για κάποια χρήση;
Στη συνέχεια τοποθετούνε το δικό τους προϊόν σε τέτοια σημεία αναφοράς και
το οδηγούν προσθέτοντας στην έρευνα αγοράς νέους στόχους για το
μελλοντικό προϊόν. Αυτός ο στόχος έρευνας προκύπτει από ερωτήσεις
πελατών όπου το θεμιτό προφίλ συσχετίζεται με το σύστημα αξιών όπως την
χρηστικότητα, ευθύνη και την καινοτομία.
Με βάση την στρατηγική του corporate identity και τη σύνταξη της μάρκας
υπάρχει και για τον τομέα του product design μια συναφή γλώσσα του
corporate design.
Η ολοκλήρωση του test panel επιτυγχάνεται με την έρευνα εφαρμογής από
χρήστες διαφόρων ανατομικών μεγεθών που εξασφαλίζει μια ευρεία γκάμα
χρηστών.
Η ίδια εργονομική προσοχή ισχύει και στο handling των αξεσουάρ, της
παροχής ενέργειας, της συσκευασίας και των ανταλλακτικών. Σ’ αυτό το
σημείο έχει η οικολογία φυσικά ιδιαίτερα ψηλή σημασία.
Για την εταιρία FESTO σημαίνει εργονομία επίσης ότι το εκάστοτε εργαλείο μηχανή αυτοεξηγεί χωρίς λόγια την λειτουργικότητα του,
συμπεριλαμβάνοντας την ακινητοποίηση σε περίπτωση ανάγκης δηλαδή το
απότομο σταμάτημα.
Καλή εργονομία μεταφράζεται με πρόληψη ατυχημάτων όπως και με μείωση
των τραυματισμών. Αυτό εξαρτάται από το εργαλείο τόσο όσο και από την
χρήση του.
Με τα human factors και την εργονομία σαν κεντρικά σημεία του
σχεδιασμού προσπαθεί η FESTO να αποφύγει τον αυτοσκοπό στο
σχεδιασμό εργαλειομηχανών και να τον κάνει μέσο της πραγματοποίησης του
κυριότερου στόχου: Να παράγει οικονομικά επιτυχημένα προϊόντα.
Η δημιουργικότητα χρειάζεται έμπνευση.
Μια δυσκολία της δημιουργικής εργασίας είναι η ικανότητα να μπορεί κανείς
να εκλαμβάνει διαρκώς νέα ερεθίσματα. Η εταιρία FESTO πιστεύει ότι νέες
τάσεις δημιουργούνται εκεί που υπάρχει αρκετή επικοινωνία. Τέτοιου είδους
επικοινωνία υπάρχει όταν σε μικρό χώρο διάφορες κουλτούρες συναντούνται
και επικοινωνούν διαδραστικά. Αυτό το κάνουν μέσω τις συνύπαρξης
σχεδιαστών και μηχανικών. Ο άνθρωπος χρειάζεται την επικοινωνία. Αν χάσει
την δυνατότητα αυτή, χάνει και το σημαντικότερο μέρος της δημιουργικής του
ικανότητας.
Screening group by design clinics.
Επιλογές των φαβορί με 3D-stereo εικόνες.
Δισκοπρίονο.Computer rendering.
Πλάνη. Computer rendering.
Ηλεκτρικό τριβείο
Computer rendering.
Πνευματικό τριβείο.
Computer rendering.
Πνευματικό έκκεντρο τριβείο
γυαλίσματος.
Computer rendering.
Ηλεκτρικό έκκεντρο τριβείο
γυαλίσματος.
Computer rendering.
Τριβείο σε μορφή «Δ» Computer rendering.
Επαναφορτιζώμενο τρυπάνι, φορτιστής. Computer rendering.
Κάθετη φρέζα.Computer rendering.
Σέγα. Computer rendering.
Δισκοπρίονο. Mock ups.
Πλάνη. Mock ups.
Ηλεκτρικά τριβεία.
Mock ups.
Πνευματικό τριβείο.
Ηλεκτρικό τριβείο γυαλίσματος.
Mock ups.
Mock ups.
Πνευματικό τριβείο γυαλίσματος.
Mock ups.
Κάθετη φρέζα. Mock ups.
Σέγα. Mock ups.
Επαναφορτιζώμενο τρυπάνι.
Mock ups.
Στρατηγικές επίδειξης
τεχνολογικού προβαδίσματος.
Στρατηγικές επίδειξης τεχνολογικού
προβαδίσματος (1).
Πνευματικό Design (pneumatic structures).
Ο όρος «πνευματικές δομές» εμπεριέχει οτιδήποτε μέσω αέρα γίνεται
λειτουργία.
Η λέξη “Airtecture” αποτελείται από το air και architecture. Πρόκειται για
στοιχεία από μεμβράνες, γεμάτες από συμπιεσμένο αέρα που δημιουργούν
στηρίγματα, τοίχους, σκεπή και παράθυρα, και αυτά σα σύνολο γίνονται μια
μεγάλη αίθουσα.
Με μια πνευματική αίθουσα εκθεσιακής χρήσης πραγματοποιήθηκε μια λυόμενη
κτιριακή κατασκευή της οποίας η ασυνήθιστη δομή αποτελείται από
αεροθαλάμους (330).
Με την χρήση υπολογιστών, αισθητήρων και ενός μετεωρολογικού σταθμού το
δυναμικό αυτό κτίριο μπορεί να αυτοελέγχεται και να αντιδρά ενεργά ανάλογα
με τις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες όπως πχ καταπόνηση σε ισχυρό
αέρα.
Για πρώτη φορά το 1996 χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες μεμβράνες σαν
κυρίως υλικό και κατασκευάστηκε ένα κτίριο από στοιχεία πεπιεσμένου
αέρα, αποτελούμενο από έναν ενιαίο κυβικό εσωτερικό χώρο και ένα
εξωτερικό σκελετό.
Το εμβαδόν της αίθουσας είναι 800τ.μ, οι διαστάσεις 10,5μ Χ 36μ Χ 6μ, και
το βάρος 6 τόνοι. Μεταφέρεται με container.
Σημαντική εφαρμογή είχε ο μεταβλητός μυς (fluidic muscle) ο οποίος
ρυθμίζει τις δυνάμεις αντίστασης του κτιρίου ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες.
Η εταιρία πιστεύει ότι η κατασκευή αυτή χάρη των καινοτομιών της έχει τα
χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις για να γίνει παράδειγμα προς μίμηση
στο χώρο της αρχιτεκτονικής. Γι’ αυτόν το λόγο έχει φυσικά μεγάλη
διαφημιστική αξία.
Mη ξεχνάμε ότι μέχρι πριν λίγο καιρό το πρόσωπο της εταιρίας ήταν γνωστό
σαν μια εταιρία με παγκόσμια εμβέλεια που υλοποιεί «non sexy products»
για κεφαλαιουχικά προϊόντα στο τομέα του αυτοματισμού.
Με τέτοια παραδείγματα η FESTO τώρα είναι σε θέση να τραβήξει την
προσοχή.
Είναι ένας από τους τρόπους που η εταιρία παράγει branding.
Fluidic muscle.
Oι πνευματικοί μύες είναι μια πολύπλευρη εφεύρεση που ξεκίνησε από ιδέες
που διατύπωσαν οι designers της εταιρίας. Είναι λάστιχα που έχουν την
ικανότητα συστολής μέσω πεπιεσμένου αέρα και παράγουν ακριβείς κινήσεις
έλξης.
Οι μεγαλύτεροι μύες τραβάν μέχρι 6ΚΝ (600 κιλά). Μικροί και μεγάλοι μύες
χρησιμοποιούνται για διάφορες χρήσης στη βιομηχανία.
Airtecture
Πρώτη φάση: Τα θεμέλια.
Δεύτερη φάση: έλεγχος της σκεπής για στερεότητα και λειτουργία.
Τρίτη φάση: Τοποθέτηση των στηριγμάτων με την μορφή Υ, και των air beams.
Τέταρτη φάση: Η κατασκευή των στηριγμάτων με την μορφή Υ, και των air
beams δέχεται το φορτίο.
Πέμπτη φάση: Τοποθετούνται οι τοίχοι και τα παράθυρα.
Στρατηγικές επίδειξης τεχνολογικού προβαδίσματος (2).
“Pneumagic” : Hang glider σε
μορφή Δ.
Στρατηγικές επίδειξης τεχνολογικού προβαδίσματος (3).
«Pneuwing»: Ultra light αεροπλάνο
με αλουμινένιο σκελετό και πνευματικά
φτερά.
Στρατηγικές επίδειξης τεχνολογικού προβαδίσματος (4).
“Stingray” : Υβρίδιο από
αεροπλάνο και αερόστατο.
Στρατηγικές επίδειξης τεχνολογικού προβαδίσματος (5).
Cocoon, computer rendering. Μικρό αντίσκηνο με μεγάλη απόδοση.
Το Cocoon είναι ένα καινοτόμο πανάλαφρο μικρό και φουσκωτό μίνι
αντίσκηνο.
Πακεταρισμένο είναι 20 Χ 12 Χ 12 πόντους και ανοικτό 230 Χ 80 Χ 90.
Ζυγίζει 1.3 κιλά.
Φουσκώνεται γρήγορα με μια απλή τρόμπα ή με κάψουλα πεπιεσμένου αέρα.
Οι ακτίνες αέρος (air beams) είναι ημιδιαφανείς, και επιτρέπουν να εισχωρήσει
φως εντός.
Η εξωτερική μεμβράνη αποτελείται από πολλά στρώματα και έχει πολύ καλή
μόνωση.
Για τις χαμηλές εδαφικές θερμοκρασίες υπάρχει στο πάτωμα αεροθάλαμος
που δίνει επίσης καλή μόνωση.
Η χρήση του πέρα από το ταξίδι και τα σπορ είναι και για περιπτώσεις
διάσωσης και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Cocoon, wire frame.
Φουσκωτό μίνι αντίσκηνο.
Στρατηγικές επίδειξης τεχνολογικού προβαδίσματος.
Ballooning
Ballooning.
Αιωρούμενες καινούργιες προοπτικές.
Η εταιρία προσφέρει με διάφορων τύπων αερόστατα ταξίδια στους πελάτες
της σαν ένα μέρος του event marketing.
Οι πελάτες κάνουν κυριολεκτικά «στον αέρα» μια συγκλονιστική εμπειρία: Το
ballooning.
Μ’ αυτόν τον τρόπο η εταιρία συνεχίζει την επιτυχή παράδοση του αερόστατου
με τις δικές της καινοτόμες και δοκιμασμένες λύσεις και με συναρπαστικό
τρόπο, εντάσσοντας το μέσα στο branding.
Η FESTO παίρνει με τα αερόστατα της μέρος σε αγώνες.
Στρατηγικές επίδειξης τεχνολογικού προβαδίσματος (6).
Το μοναδικό αερόστατο “upside
down”.
To αερόστατο αυτό φαίνεται σα να ταξιδεύει ανάποδα. Η λύση είναι απλή: Η πραγματική
καμπίνα είναι καλυμμένη μέσα στο μπαλόνι και δε φαίνεται, ενώ στο πάνω μέρος έχει
τοποθετηθεί μια απομίμηση της.
Το δίδυμο.
Τις περισσότερες φορές τα δύο σκάφη πάνε μαζί και αυτό για ένα αναπόφευκτο λόγο:
Όταν ταξιδεύει το ανάποδο σκάφος χρειάζεται συνοδεία επειδή ο οδηγός του μέσα από
το μπαλόνι δεν έχει καθόλου ορατότητα, δηλαδή στην κυριολεξία οδηγάει στα τυφλά.
Ιδιαίτερα στη δύσκολη φάση της προσγείωσης καθοδηγείται αποκλειστικά από την
συνοδεία.
Στρατηγικές επίδειξης τεχνολογικού προβαδίσματος ( 7 ).
Το αερόστατο AS 105-GD
της εταιρίας FESTO.
Το αερόστατο AS 105-GD.
Με την πρώτη ματιά νομίζει κανείς ότι βλέπει ένα ζέπελιν. Παρατηρώντας καλύτερα
βλέπουμε ότι πρόκειται για αερόστατο με μηχανή: Το αερόστατο AS 105-GD της
εταιρίας FESTO. Στο σκάφος αυτό παράγεται ζεστός αέρας όπως σε όλα τα
αερόστατα και πιέζεται από την προπέλα της μηχανής εντός του μπαλονιού.
Λόγω της μηχανής του δεν παρασύρεται το αερόστατο πια από τις συμπτώσεις του
αέρα αλλά μπορεί να οδηγηθεί.
Το σκάφος αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι 20 κόμβους (40 χιλ/ώρα) και ταξιδεύει από 45
μέχρι 70 λεπτά.
Στο εσωτερικό εφαρμόσθηκαν μετά από πολύχρονα τεστ καινοτομίες της στήριξης
της μορφής επειδή το σύστημα είναι ανοικτό όπως του αερόστατου και όχι κλειστό
όπως του ζέπελιν.
Στρατηγικές επίδειξης τεχνολογικού προβαδίσματος (8).
PH-KTS gas balloοn.
PH-KTS gas balloοn.
Το αερόστατο αυτό είναι σχεδιασμένο για αθλητικές εκδηλώσεις και ένα ταξίδι μ’ αυτό
το γρήγορο σκάφος είναι σίγουρα ένα ιδιαίτερο highlight επειδή ανήκει στα καλύτερα
και πιο μοντέρνα αερόστατα αερίου του κόσμου.
Σαν μέγεθος δεν είναι τόσο εντυπωσιακό όσο ένα αερόστατο ζεστού αέρα.
Αυτό έχει φυσικά κάποιο λόγο: Ένα μπαλόνι υδρογόνου αναπτύσσει από ένα κυβικό
μέτρο υδρογόνο ένα κιλό άνωση, ενώ ένα μπαλόνι ζεστού αέρα μόλις το ένα τρίτο.
Στρατηγικές επίδειξης τεχνολογικού προβαδίσματος (9).
Η φουσκωτή καμπίνα.
Η φουσκωτή καμπίνα.
Αυτή η νέα εξέλιξη της FESTO σε μια μορφή πνευματικής δομής αποτελείται από 5
στοιχεία και έχει σε σύγκριση με τα συμβατικά καλάθια που κατασκευάζονται εδώ και
200 χρόνια από κλαδιά ιτιάς πολλαπλά πλεονεκτήματα:
-Μαλακότερη προσγείωση λόγω του «μαξιλαριού αέρος».
-Αποσυναρμολόγηση της καμπίνας και πακετάρισμα μικρού μεγέθους.
-Πλεονεκτήματα σε περίπτωση προσγείωσης σε νερό λόγω άνωσης.
-Περισσότερη ασφάλεια λόγω πολλαπλών αεροθαλάμων.
-Μεγαλύτερη προστασία των λεπτών οργάνων σε σκληρή προσγείωση.
-Διπλάσιο εμβαδόν και μισό βάρος, πράγμα που δίνει την δυνατότητα για
περισσότερο έρμα (σαβούρα = επιπρόσθετο βάρος για μεγαλύτερη ευστάθεια).
Τελική αξιολόγηση.
Τα παραδείγματα αυτά αποδεικνύεται με αρκετούς τρόπους η εφαρμογή του
υλικού «αέρας».
Ο αέρας καθ’ εαυτού είναι αόρατος.
Engineering προσανατολισμένο στο design συμβάλει όχι μόνο στην καταπληκτική
χρήση του αέρα αλλά και στη λειτουργική αισθητική του.