Šiaulių miesto biudžetas ir skolos 2012 metų

Download Report

Transcript Šiaulių miesto biudžetas ir skolos 2012 metų

Šiaulių miesto biudžetas ir skolos 2012 metais

Šiaulių miesto Tarybos narys Aurimas Nausėda. Šiaulių miesto Trišalės Tarybos posėdžiui. 2012-05-28 © Aurimas Nausėda. 2012-05-28

1

Dabartinė situacija?

Atsakingas skolos valdymas yra Šiaulių miesto administracijos direktoriaus, savivaldybės skyrių vedėjų,  savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir įstaigų vadovų, Trišalės tarybos narių,  bei Šiaulių miesto tarybos narių nuo 2011 metų iki 2015 metų susitarimo, diskusijų svarbus nuolatinis procesas.

2011 metų pabaigoje ir 2012 metais kol kas net artėjant Seimo rinkimams skola yra valdoma kol kas tariantis politikams, valdininkams, nors miestas negali daugiau skolintis investicijoms, tik atlyginimams ir kitoms būtinoms išlaidoms. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 2

Gyventojų statistika?

  2011 metais Šiaulių mieste buvo darbingo amžiaus žmonių apie 79 tūkstančius (arba 65 procentai), gyveno apie 22 tūkstančius pensinio amžiaus gyventojų (arba apie 18 procentų miesto gyventojų), vaikų iki 15 metų – apie 18 tūkstančių (apie 16 procentų). Suaugusių su negalia – 5908 (4 procentai miesto gyventojų) , socialinės rizikos šeimų – 160, vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, skaičius – 283. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 3

  

Įmonių statistika?

Statistikos departamento duomenimis, 2011 metų pradžioje Šiaulių mieste buvo 3840 veikiantys ūkio subjektai, tai 4,69 proc. daugiau nei 2010 metais (3660). Šiaulių miesto savivaldybėje per pastaruosius penkerius (2007-2011) metus veikiančių ūkio subjektų skaičius išaugo apie 11,7 proc.

Šiauliuose didžioji dalis veikiančių ūkio subjektų yra smulkūs: 56,86 proc. įmonių turi iki 4 darbuotojų, 16,61 proc. – nuo 5 iki 9 darbuotojų, 9,97 proc. – nuo 10 iki 19 darbuotojų, 9,64 proc. – nuo 20 iki 49 darbuotojų, 4,04 proc. – nuo 50 iki 99 darbuotojų. Tik po 1 proc. sudaro įmonės, kuriose dirba nuo 100 iki 149, nuo 150 iki 249 ir nuo 250 iki 499 darbuotojų. Šiauliuose veikia 2 įstaigos, kuriose dirba daugiau kaip 1000 darbuotojų.

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 4

Darbo užmokestis?

 Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Šiaulių mieste 2011 metų antrąjį ketvirtį sudarė 1885,4 litų

(be individualių įmonių)

(Lietuvoje – 2107,7 Lt), 1,7% didesnis nei 2010 metų II ketvirtį (1853,1 Lt). © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 5

http://siauliai.lt/veikla/biudzetas.php

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 6

Biudžeto struktūra 2011 metais

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 7

Biudžeto vykdymas

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 8

Savivaldybės skolos 2011 metais?

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 9

Skolų dinamikos kitimas 2008-2011.

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 10

Faktas: tikslinamas biudžetas gegužės 31 dieną

    Savivaldybės pajamos iš mokesčių -112 milijonų litų Savivaldybės gautos dotacijos – 117 milijonų litų Savivaldybės visos pajamos - 253 milijonai litų Savivaldybės asignavimai – 255 mil. litų © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 11

Asignavimai

01 Miesto urbanistinės plėtros programa

305 tūkstančių litų –  

02 Kultūros plėtros programa

tūkst. LTL – 4 mil. 911

03 Aplinkos apsaugos programa

841 tūkst. LTL – 11 mil. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 12

Asignavimai

  

04 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa

– 14 mil. 313 LTL

05 Miesto ekonominės plėtros programa

1 mil. 197 tūkst. LTL -

06 Savivaldybės turto valdymo ir privatizavimo programa

– 416,4 tūkst. LTL © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 13

Asignavimai

  

07 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

- 13 mil. 817 tūkst. LTL

08 Švietimo prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa

– 13 mil. 950 tūkst. LTL

09 Bendruomenės sveikatinimo programa

2 mil. 976 tūkst. LTL – © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 14

Asignavimai

  

10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa

– 37 mil. 242 tūkst. LTL

11 Savivaldybės veiklos programa

090 tūkst. LTL – 17 mil.

12 Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programa

– 255 tūkst. Litų © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 15

Faktas: tikslinamas biudžetas gegužės 31 dieną

  Pirmą kartą tikslinamas Šiaulių miesto biudžetas apie 201,8 tūkstantį litų dėl naujai galimų gauti pajamų.

Didinamos pajamos dėl papildomai gaunamų lėšų ir tikslinamos arba mažinamos biudžeto išlaidos kitoms veikloms. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 16

Faktas: tikslinamas biudžetas gegužės 31 dieną

  Biudžetinių įstaigų pajamos už atsitiktines paslaugas bus 132,2 tūkst. litų; Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose – 69,5 tūkst. litų. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 17

Faktas: tikslinamas biudžetas gegužės 31 dieną

 Atsiranda naujos išlaidos. Savivaldybės administracijai 0,1 tūkst. litų civilinės būklės aktų registravimo valstybinei funkcijai vykdyti pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kanclerio 2012 m. sausio 10 d. potvarkį Nr. 2R-2 . © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 18

Faktas: tikslinamas biudžetas gegužės 31 dieną

Kokios įstaigos uždirbs daugiau lėšų?

 – Teniso mokykla – 99,1 tūkst. litų dėl papildomai planuojamų gauti pajamų;   – lopšeliui-darželis ,,Eglutė“ – 14,5 tūkst. litų dėl papildomai planuojamų gauti pajamų; – lopšeliui-darželis ,,Pasaka“ – 4,9 tūkst. litų dėl papildomai planuojamų gauti pajamų;    – Dainų pradinė mokykla – 1,6 tūkst. litų dėl papildomai planuojamų gauti pajamų; – Dainų progimnazija – 19,2 tūkst. litų; litų dėl papildomai planuojamų gauti pajamų; – Vijolių vidurinė mokykla – 3,7 tūkst. litų dėl papildomai planuojamų gauti pajamų;     – Lieporių gimnazija – 15,7 tūkst. litų dėl papildomai planuojamų gauti pajamų; – Dailės mokykla – 8 tūkst. litų dėl papildomai planuojamų gauti pajamų; – BĮ ,,Paslauga“ – 5 tūkst. litų dėl papildomai planuojamų gauti pajamų; – Socialinių paslaugų centras – 30 tūkst. litų dėl papildomai planuojamų gauti pajamų; © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 19

Faktas: tikslinamas biudžetas gegužės 31 dieną

Perskirstomas apie 1 milijonas litų. Perskirstomos savivaldybės skirstomos mokinio krepšelio lėšos 1085,9 tūkst. litų, iš jų:  – ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, bendrojo lavinimo mokykloms didinama 845,6 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui – 608 tūkst. litų, socialiniam draudimui – 194,1 tūkst. litų, prekėms – 20,8 tūkst. litų,     kitoms paslaugoms – 22,7 tūkst. litų; – Pedagoginei-psichologinei tarnybai didinama 143,4 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui – 109,5 tūkst. litų, socialiniam draudimui – 33,9 tūkst. litų; –,,Juventos“ progimnazijai didinama profesinės linkmės moduliams, vykdant neformaliojo vaikų švietimo programas, 48,4 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui – 37 tūkst. litų, socialiniam draudimui – 11,4 tūkst. litų; – ,,Dagilėlio“ dainavimo mokyklai didinama profesinės linkmės moduliams, vykdant neformaliojo vaikų švietimo programas, 48,5 tūkst. litų, iš jų darbo užmokesčiui – 37 tūkst. litų, socialiniam draudimui – 11,5 tūkst. litų.

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 20

 

Faktas: tikslinamas biudžetas gegužės 31 dieną

Pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Kūno kultūros ir sporto skyriaus 2012-04-26 raštą Nr. SKK-47-(34.10) mažinami asignavimai 8,7 tūkst. litų Šiaulių miesto sporto klubų žaidimų komandų plėtros programoje (12 programa) ir didinami asignavimai 8,7 tūkst. litų sporto programoms Kūno kultūros ir sporto plėtros programoje (07 programa).

Pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2012-04-30 raštą Nr. (63.5)SSP -1008 mažinami asignavimai būstui pritaikyti 25 tūkst. litų Socialinių paslaugų centrui ir didinami asignavimai būstui pritaikyti neįgaliesiems 25 tūkst. litų administracijos Socialinės paramos skyriui.

. Tikslinami asignavimai investicijų projektams finansuoti iš skolintų lėšų – 309 tūkst. litų, iš jų:  – Šiaulių menų inkubatoriaus įkūrimas mažinama 300 tūkst. litų (02 Kultūros plėtros programa);  – Sodo gatvės tęsinio iki Žemaitės gatvės (laikina jungtis) projektavimas ir įrengimas mažinama 9 tūkst. litų (04 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa).

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 21

Faktas dėl pajamų paskirstymo?

2012 metų kovo 29 dieną patvirtintas Finansų skyriaus vedėjos įsakymas dėl 2012 metų biudžeto pajamų paskirstymo. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 22

    

Biudžeto pajamų paskirstymas 2012 metams

Šiaulių miesto savivaldybė planuoja pagal pajamų pasiskirstymą 2012 metais gauti apie 255 milijonus litų pajamų (tiksliau – 255,849,200) per 4 ketvirčius (1 ketvirtį (sausio – kovo mėnesio) apie 68 milijonus litų, 2 ketvirtį (balandžio- birželio mėnesiais) apie 76 milijonus litų, 3 ketvirtį (liepos-rugsėjo mėnesiais) apie 48 milijonus litų, 4 ketvirtį (spalio-gruodžio mėnesiais) apie 62 milijonus litų). © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 23

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

http://siauliai.lt/veikla/veikla-bvarinkiniai.php

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 24

Biudžeto pajamos 2012 m. 1 ketvirtį

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 25

Biudžeto išlaidos 2012 m. 1 ketvirtį?

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 26

Mokėtinos sumos 2012 m. 1 ketvirtį?

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 27

Direktoriaus rezervas 2012 m. balandžio mėn.

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 28

Direktoriaus rezervas (2)

Daugiau apie direktoriaus rezervo išlaidas tinklalapyje: © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 29

Skolos

 Šiaulių miesto savivaldybės skola 2012 metų kovo 31 dieną buvo daugiau nei 133 milijonai litų arba 54, 4 procentai planuojamų 2012 metais savivaldybės biudžeto pajamų. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 30

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 M. BIUDŽETO PLANUOJAMI ASIGNAVIMAI IŠ SKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI Planuojamos paskolų bendra suma: 2 mil. 423 tūkst. litų © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 31

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 32

© Aurimas Nausėda. 2012-05-28 33

Skolos

 Visa skola yra 133 milijonai litų, bei dar yra delspinigiai įmonėms, palūkanos bankams (iš viso 73 milijonai litų).   AB „Šiaulių energija“ 18 milijonų litų skola bus sumokėta laikantis savivaldybės administracijos grafiko per 6 metus (2013-2018) laikantis skolos grąžinimo grafiko. Bus apmokėtos šildymo išlaidos tokia tvarka: kas metus mokant apie 3 milijonus litų. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 34

Skolos

133 milijonų litų skola yra išdalinta pagal 24 kategorijas (darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, ryšių paslaugos, kvalifikacijos kėlimas, važiavimas keleiviniu transportu ir kt, kurias paskelbsiu iki kito savaitės). Įdomesni skaičiai:      socialinėms išmokoms apie 8 milijonus litų komunalinėms paslaugoms apie 28 milijonus litų miestų ir gyvenviečių viešajam ūkiui apie 5 milijonus litų materialiojo turto įsigijimo išlaidoms apie 8 milijonus litų kitoms išlaidoms apie 1 milijoną litų. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 35

Skolos

 2011 metais sumokėta apie 156 tūkstančiai litų delspinigių AB „Specializuotas transportas“, tačiau sutarus per 2012 metų 1 ketvirtį (sausio-kovo mėnesiais) nebuvo mokėti delspinigiai, sutarus ir priminus sunkią Šiaulių miesto savivaldybės situaciją.   Tačiau per kitus ketvirčius delspinigių mokėjimas bus išdėstytas. Tad politikams, valdininkas teks dėl to tartis su AB „Specializuotas transportas“ vadovais. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 36

Skolos

Taip pat yra skolos, delspinigiai, palūkanos bankams, įmonėms tokioms kaip „Šiaulių apželdinimas”, „Šiaulių dujotiekio statyba”, ir kt.) © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 37

Skolos

Šiaulių miesto savivaldybės skola viršija Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje nustatytą 45 proc. skolinimosi limitą, tad daugiau Šiaulių miesto savivaldybė skolintis negali projektams, o tik darbuotojų atlyginimams ir socialinio draudimo išmokoms. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 38

Skolos

2012 metais bus panaudota 2 milijonų litų paskola per 4 metų ketvirčius. Pirmą ketvirtį bus panaudota apie 698 tūkstančius litų, antrą ketvirtį – apie 522 tūkstančių litų, trečią ketvirtį – apie 649 tūkstančių litų, ketvirtą ketvirtį – apie 864 tūkstančių litų. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 39

Skolos

 Savivaldybė mokama bankams paskolų suma per metus yra apie 3,5 mln. Lt. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 40

Skolos

o o Šiaulių miesto savivaldybė per 7 metus (2005-2012 metais): - grąžino paskolų už apie 43 milijonus litų iki 2012 metų sausio 31 dienos.

- sumokėjo palūkanų už 14 milijonų litų.

2. Skolintasi pradedant 2005 metais iš šešių komercinių bankų veikiančių Lietuvoje ir tris kartus iš Finansų ministerijos. Džiugu, kad skolintasi ne iš vieno banko, bet iš dviejų lietuviškųjų bankų, bei iš keturių užsienio kapitalo bankų filialų.

3. Paskutinę skolą teks atiduoti po 9 metų – 2021 metų antroje pradžios pusėje… Žodžiu, paskolos paimtos ne iš vieno šaltinio, tad vieno banko finansinės problemos nebus labai skaudžios, nors iš vieno banko paimtos 4 paskolos, bet viena paskola bus grąžinta 2012 metais, kita 2013 metais… © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 41

“Šiaulių energijos” paskola

Savivaldybė taip pat turi AB Šiaulių energija apie 95 procentus akcijų, o Šiaulių rajono savivaldybė apie 4 procentus akcijų Ši bendrovė paėmė apie 37,5 milijonų litų paskolą už 3 procentus iš Europos investicijų banko iki 2034 metų, bei jungtinę (sindikuotą) 47 milijonų litų paskolą iš dviejų Lietuvos komercinių bankų už 5 procentus, kurią reikės grąžinti už 10 metų. Šios paskolos buvo skirtos Šiaulių termofikacinei elektrinei statyti ir paruošti darbui iki balandžio 11 dienos. Ši elektrinė bus Šiaulių miesto Pietinės katilinės teritorijoje ir naudos biomasę (durpes, šiaudus, popiermalkes ir kartais dujas) , bei galbūt sumažins priklausomumą nuo didėjančių importuojamų gamtinių dujų kainų ir maksimaliai sulėtins vartotojams tiekiamos šilumos tarifų augimo tempą, mažinant šilumos energijos gamybos savikainą bei išlaikant bendrovės šilumos ūkio konkurencingumą, aukštą vartotojams tiekiamos paslaugos kokybę ir patikimumą. Elektrinė patieks patieks į tinklą apie 60 GWh elektros energijos ir apie 226 GWh (apie pusę visos iš Pietinės katilinės miestui tiekiamos šilumos energijos) šilumos. Šiluma gali atpigti apie 13 procentų arba per metus apie 15 milijonų litų. Paskolų kaina suma bus įskaičiuota į šilumos kainą šiauliečiams.

Elektrinė gali atsipirkti per 7 metus. © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 42

Skolos

 Darbingo amžiaus gyventojai (apie 79 tūkstančiai Šiaulių mieste) turėtų sumokėti apie 1 683 tūkst. Litų, kad grąžintų visas savivaldybės skolas.

 Daugiau apie skolas mano tinklalapyje: http://aurimasnauseda.lt/?p=2294 © Aurimas Nausėda. 2012-05-28 43

Šiaulių miesto biudžetas ir skolos 2012 metais

Šiaulių miesto Tarybos narys Aurimas Nausėda © Aurimas Nausėda. 2012-05-28

44