Prof. Dr. Mustafa YAŞAR - Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Download Report

Transcript Prof. Dr. Mustafa YAŞAR - Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ
AKADEMİK KURUL TOPLANTISI
10 EYLÜL-2013
Prof. Dr. Mustafa YAŞAR
Doç. Dr. Bilge DEMİR
.
Yrd. Doç. Dr. Muhammet KAYFECİ
1
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı
AKADEMİK KURULUN GÖREVİ
Akademik kurullar, geçen sürede ilgili birimin eğitim-öğretim
ve araştırma konuları başta gelmek üzere bilimsel
faaliyetlerini gözden geçirir, çalışmaların daha verimli
olması için konuları tartışarak önerileri bir zabıtla belirler.
Kurul başkanı toplantıda beliren önerileri de göz önünde
tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli
tedbirleri alır ve sonuçları gelecek akademik kurul
toplantısında sunar.
2
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
Laboratuvarlar ve Sınıfların yenileme
çalışmaları
• B 29 ve 201 nolu sınıflar yeniden tefriş edildi ve teknik
resim dersleri için kullanıma hazır hale getirildi
• 203 nolu Bilgisayar laboratuvarı hariç diğer bilgisayar
laboratuvarlarının tamamı yenilenmiştir. 203 nolu lab
İnternete sürekli açık bırakılacak ve tüm öğrenciler bu
bilgisayarları Cumartesi ve Pazar günleri dahil
kullanabileceklerdir.
• Atölyelerde ilave katlar ve Laboratuvarlar yapılmış
tefrişat işlemleri devam etmektedir.
3
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
İç Denetim Sistemi EFQM
• Bu konuda Rektörlük Koordinatörlüğüne
Stratejik Plan ve İç Kontrol Eylem Planı
hazırlanmıştır.
• EFQM kalite yönetimi konusunda Üniversitemiz
tarafından kurulan komisyonda Teknoloji
Fakültesi’ni temsilen Doç. Dr. Süleyman SEMİZ
görevlendirilmiş ve Fakültemizde Kalite Alt
Kurulu oluşturulmuştur.
4
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
DANIŞMA KURULU
Danışma Kurulu, Birim yöneticisi, Birim Yöneticisi Yardımcıları, Birimlerin
Eğitimden sorumlu Dekan Yardımcıları, Müdür, Müdür Yardımcıları, Eğitim –
öğretim hizmetleri olan Bölüm Başkanı / Başkanları, Program Sorumlusu /
Sorumluları ve bu üyelerin seçtiği bölüm ya da programlarla ilgili kamu ya da
özel sektör temsilcilerinden oluşur. Bu kurula birim yöneticisi başkanlık eder.
Alt Danışma Kurulu çalışmalarının sekretaryası birim sekreterliği tarafından
yürütülür.
5
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
Teknoloji Fakültesi Sanayi
Stajı ve son sınıf
öğrencilerinin durumu
6
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
İş sağlığı ve güvenliği
4857 Sayılı İş Kanunu madde 77’de” işveren çalışanları
karşı karşıya kaldıkları mesleki risklere karşı
bilgilendirmek ve tedbir almak zorundadır” hükmü
konmuştur. Bundan dolayı Atölye ve Laboratuvarlarda
kritik bölgelerden seçilen personele önce risk analizi
eğitimi verilecek, sonra ekiple beraber risk
değerlendirmesi yapılacaktır. İşyeri risk gurubu ve
büyüklüğü, uygun analiz metotları göz önüne alınarak
üretim alanları, tezgâhlar, kullanılan iş makinesi ile
ekipmanları kapsayacak şekilde tüm alanlarda çalışmalar
yapılacak ve işyeri risk haritası hazırlanması gerekecektir.
7
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
Bilgi işlem
• Talep eden tüm öğretim elemanlarımıza kişisel web sayfası Bilgi işlem
daire başkanlığı tarafından açılmakta ve bu konuda her türlü teknik destek
yine bilgi işlem tarafından yapılmaktadır.
• Otomasyon bu sene tamamen BİLGİ İŞLEME devredilmiştir. Ara sınav ve
finaller ilan edilen gün ve saate kadar girilmesi gerekmektedir. Bu konuda
uzatma yapılmayacaktır.
2168
• Bilgi işlemle ilgili her türlü sıkıntı için
e not bırakılacak ve 10
dakika içinde geri dönüş olacaktır.
• Tüm üniversite içerisinde kablosuz ağ oluşturulmuş olup tüm öğrenci ve
öğretim elemanlarına açılmıştır. Daha sonra girişlerde her öğretim elemanı
ve öğrenci kendi şifresiyle girebilecektir.
8
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
SKS
• Kantinden sıcak içecekler hariç her türlü ihtiyacınıza
kısa zamanda cevap verilecektir. Kantinin dahili
numarası 1284 dür.
• Mesleki Kulüplere destek sağlayalım, bu amaçla
kurulan ve faaliyet gösteren kulüplerde çalışan
öğrencilere daha fazla ilgi gösterelim.
• FEN Fakültesinde bulunan idari personel yemek hanesi
Akademik personel yemek hanesinin yan tarafına
taşınmıştır.
• İdari personel yemekhanesi öğrenci yemek hanesi
9
olmuştur.
Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
• 2013-2014
Toplantısı
DÖNER SERMAYE
FAALİYETLERİ
Döner Sermaye Kapsamında Fakültemizde 792,000
Tl’lik iş Yapılmıştır, Buna KABUSEM ve İş Sağlığı ve
Güvenliği faaliyetleri dahil edilmemiştir.
10
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
Proje Çalışmaları
11
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
Projeler
Öğretim Üyesi başına düşen SCI
yayımı
(2012-2013)
TÜBİTAK Projesi Sayısı
TÜBİTAK Öğrenci Projesi Sayısı
BAP Destekli Proje Sayısı
SANTEZ Destekli Proje Sayısı
TEYDEP Destekli Proje Sayısı
Üniversite-Sanayi İşbirliği projeleri
1.25
1
26
14
1
2
6
12
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı
2011-13 Yılı Tamamlanan Projeler
Sayın Prof.Dr.Durmuş KAYA ve arkadaşlarının yürüttüğü projeler
1. Kardemir Kuvvet Santralı 3 Adet OPG Buhar Kazanı Verimlilik, Performans
Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü,
2. Kardemir Ray Profil Haddehanesi ve Kontinü Haddehane Tav Fırınları
Verimlilik, Performans Ölçüm ve Değerlendirilmesi Etüdü
3. Kardemir Pompalarda Enerji Verimliliği Ölçüm ve Etüdü
4. Kardemir Basınçlı Hava Sisteminde Enerji Verimliliği Ölçüm ve
Değerlendirilmesi Etüdü
5. TÜBİTAK TEYDEB Destekli “Ray Profil Haddehanesi Tav Fırınında Yakıt
Optimizasyonu Yapmak, Atık Isıdan Maksimum Yararlanmak Amacıyla Yeni Bir
Reküperatör ile Ekonomizer Tasarımı ve Sisteme Entegrasyonunun Yapılması”
Bütçesi ≈ 1.650.000 TL
13
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
Devam Eden Projeler
•
TÜPRAŞ İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Batman Rafinerilerinde Enerji
Etütleri ve Verimlilik Artırıcı Proje danışmanlığı-Schneider Elektrik
ile birlikte
Bütçesi ≈ 1.380.368 TL
• Hayvansal Atıkların Kofermentasyonu ile Biyogaz Üretimi ve
Biyogazın Gaz Motoru-ORÇ Entegre Enerji Üretim Sisteminde
Kullanımı
Bütçesi ≈ 1.157.054 TL
• Ray Profil Haddehanesi tav fırını ekonomizerinden elde edilen
sıcak suyun absorbsiyonlu chillerde kullanılarak elektrik trafo
odaları ve eğitim binasında soğutma amaçlı kullanımı,
Yaklaşık Bütçesi ≈ 1.200.000 TL
14
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
Devam Eden Projeler
Sayın Prof.Dr.Süleymen GÜNDÜZ ve arkadaşlarının yürüttüğü projeler
•113M350 proje numaralı ‘Toz Metalurjisi Yöntemiyle Mikroalaşımlı Çelik
Üretimi ve Mikroyapı Mekanik Özellik İlişkisinin Araştırılması’ isimli proje
Bütcesi:180.603 TL
Sayın Prof.Dr.İbrahim ÇİFTCİ ve arkadaşlarının yürüttüğü projeler
Taşlama İşlemi Yerine Sert Tornalama Metodu Kullanılarak Yüksek
Dayanımlı Yeni Rulman Bileziklerinin ve Makaraların Üretimi ve Ömür
Testi
Bütcesi :440.000 TL
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
15
Robot kulübü ekip olarak « KuZGuN «U ürettiler
Başta Doç. Dr. Raif BAYIR olmak üzere tüm ekibi tebrik ediyoruz.
Ekip:
Yer: İzmit Körfez Yarış pisti
Doç. Dr. Raif BAYIR, Öğr. Gör. Ali UYSAL, Arş. Gör. Hasan DEMİR ve
Öğrenciler Selim Yiğit CAFER (BÜYÜK KAPTAN) , Kadir İMDAT, Sezgin ALTUK,
Kerem IŞILAK, Yusuf Çağatay ERTUNA, Kamil Yasin KARPUZ, Yavuz UYANIK,
Ali Kamil YILDIRIM, Cihan UÇAR, Hakan TÜRE, Hasan Umut YAĞCI olmak
üzere 3 öğretim elemanı ve 11 öğrenci ile katılım sağlanmıştır.
Tübitak Formula – G güneş enerjili araç Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik
Mühendisliği Bölümünün himayesinde, Karabük Üniversitesi Mekatronik kulübü ve
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri kulüplerinin işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Yarışmanın 24
Ağustos 2013 tarihindeki yarı finallerde aracımız kendi grubunda 6. olarak finale kalma
başarısını göstermiştir. 25 Ağustos 2013 tarihindeki final yarışlarında aracımız 15. olmuştur.
Üniversitemiz İlk defa finallere kalma başarısı göstermiştir. Bu araç zorunlu alınması gereken
malzeme ve sistemler dışındaki tüm kısımlar Teknoloji Fakültesi laboratuvarlarında
16
geliştirilmiştir.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
Kuzgun görünümlü
17
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
Inovasyon Fuarı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, YÖK, Türk
Patent Enstitüsü, KOSGEB ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi tarafından desteklenen İNOVASYON
TÜRKİYE 2013 FUARI’na, üniversitemiz yenilikçi
projelerin yer aldığı bir stantla katılacaktır,
üniversitemizi projelerinizle ön plana çıkartabilir
ve en önemlisi projelerinizi Türk ve dünya
sanayici ve yatırımcılarına doğrudan tanıtma
imkanı bulabileceksiniz.
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
18
19
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ara malı, üretim mallarının tüketim malı haline dönüştürülürken aldığı yeni
biçim olarak nitelendirilmekte ve ithalatımızın çok önemli bir bölümünü de bu
ara malları oluşturmaktadır.
Üretimin artması ile birlikte ara malı ithalatı da artmakta bu da cari işlemler
açığını yükselterek, sürdürülebilir büyüme için bir risk oluşturmaktadır.
Hem cari işlemler açığını azaltmak hem de ihtiyaç duyduğumuz yüksek
büyüme oranlarını korumak için üretimde, özellikle ara malı üretiminde yerli
katkı oranını yükseltmenin kaçınılmaz olduğu aşikârdır.
20
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
Sanayi Bakanlığı İthalat
Rakamları
Sektör
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Enerji Kaynakları ve Madenler
Kimya Sanayi
Metal Sanayi
Otomotiv Sanayi
Tarım ve Hayvancılık
Elektrik-Elektronik Sanayi
Tekstil Sanayi
Ağaç ve Mobilya Sanayi
Gıda Sanayi
Makine Sanayi
İlaç Sanayi
Hava ve Uzay Taşıtları Sanayi
TOPLAM
Pay (%)
36,1
22,2
19,4
7,0
4,8
2,6
2,1
1,9
1,2
1,1
1,0
0,4
100,0
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
İthalat Değeri
(Dolar)
46.001.042.679
28.324.956.077
24.734.862.992
8.872.404.497
6.147.214.487
3.314.361.426
2.712.053.493
2.443.514.260
1.585.116.044
1.438.571.697
1.225.985.681
505.495.065
127.305.578.398
21
Karabük Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi «KBÜ-TTO» Kurulması
• Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) akademik araştırma
sonuçlarının etkili bir biçimde ticarileştirilmesini
planlayan ve uygulayan birimler olarak faaliyet
göstermektedir.
• Teknoloji Transfer Ofisi,Üniversite-Sanayi işbirliğini
geliştirmek için bilimsel birikimin ekonomik değere
dönüşmesini sağlamaktadır.
22
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
• 2013 yılında TÜBİTAK tarafından 10 adet
devlet ve özel üniversite 1513- Teknoloji
Transferi Destekleme Programı
kapsamında 1 milyon TL’lik bütçeyle
desteklenmiştir. Karabük Üniversitesi
olarak en kısa zamanda müracaatımızı
yapmayı planlıyoruz.
• Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisinin
kurulması ve direktörlüğü görevi
fakültemiz Öğretim Üyesi Doç.Dr. Birhan
IŞIK tarafından yürütülmektedir.
23
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul
Toplantısı
Bizi dinlediğiniz için
«TEŞEKKÜR»
ederiz...
DİLEK VE TEMENNİLER...
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Akademik Kurul Toplantısı
24