Bezpieczeństwo wewnętrzne ćwiczenie 8

download report

Transcript Bezpieczeństwo wewnętrzne ćwiczenie 8

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
BEZPIECZEŃSTWO
PAŃSTWA
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W PROCESIE
TWORZENIA BEZPIECZEŃSTWA
Maciej Milczanowski
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
1
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
Zagadnienia
Organizacje pozarządowe w procesie tworzenia bezpieczeństwa:
 PAH
 PCK
 Związek Strzelecki „Strzelec”.
 ZHP i ZHR
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
2
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
POMOC HUMANITARNA W XX WIEKU
W CZASACH, GDY PODPISYWANE BYŁY KONWENCJE GENEWSKIE
ŚWIAT BYŁ ŚWIADKIEM GŁÓWNIE WOJEN PROWADZONYCH PRZEZ
REGULARNE, ZDYSCYPLINOWANE ARMIE. DZIAŁALNOŚĆ I ZASADY
NEUTRALNOŚCI,
BEZSTRONNOŚCI
I
NIEZALEŻNOŚCI
CZERWONEGO KRZYŻA, JEDYNEGO W OWYM CZASIE AKTORA
HUMANITARNEGO
BYŁY
ZNANE
I
RESPEKTOWANE
PROWADZĄCYCH WOJNY POLITYKÓW I GENERAŁÓW.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
3
PRZEZ
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
POMOC HUMANITARNA PO ZIMNEJ WOJNIE
Wraz z końcem zimnej wojny nadchodzą ogromne zmiany. Zmienia się
charakter konfliktów, walki o podłożu etnicznym czy religijnym wstrząsają
państwami
do
społecznościami.
niedawna
Wiele
wydającymi
dotychczas
się
jeszcze
tłamszonych,
stabilnymi
wewnętrznych
konfliktów eksploduje w postaci ludobójstwa lub czystek etnicznych.
Konflikty nie są już toczone przez umundurowane, regularne armie.
Żołnierzy zastąpili uzbrojeni cywile i samochody pułapki. Wrogiem jest
nawet sąsiad a model konfliktu z jasno rozpoznawalnymi stronami i
neutralnym pracownikiem humanitarnym się zaciera.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
4
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
POLITYZACJA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Koniec zimnej wojny, rozwój demokracji i mediów oraz ekonomiczna
integracja świata tworzą również podatny grunt dla powstawania nowych
organizacji
pomocowych.
Liczba
międzynarodowych
organizacji
pozarządowych rośnie z 6 tysięcy w 1990 roku do 26 tysięcy w roku 2000.
Tak duży przyrost liczby organizacji pozarządowych skutkuje konkurencją
o fundusze. Wiele z definicji niezależnych organizacji pozarządowych
zaczyna w coraz większym stopniu sięgać po fundusze rządowe. Zgadzając
się na to i angażując się w projekty które finansują rządy, organizacje
tracą swoją niezależność a pomoc ulega polityzacji.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
5
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
NOWY MODEL POMOCY
HUMANITARNEJ
Organizacje humanitarne coraz częściej spoglądają na długofalowe skutki
udzielanej
pomocy
i
coraz
uważniej
przyglądają
się
przyczynom
zaistniałych kryzysów. Wyłania się nowy model pomocy humanitarnej, o
którym mówił Bernard Kouchner. Model ten odrzuca dogmat neutralności
na korzyść walki o przestrzeganie praw człowieka, zorientowany jest na
rozwój, uwzględnia długofalowe skutki pomocy oraz przyczyny leżące u
podstaw kryzysów.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
6
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
2010 NA ŚWIECIE
Trzęsienia
ziemi,
upały,
powodzie, ekstremalne wiatry,
wybuchy
wulkanów,
susze
i
kataklizmy
zabiły
inne
w mijającym roku około 260
tysięcy osób. Samo trzęsienie ziemi na Haiti pochłonęło 222,5 tysiąca istnień
ludzkich a poszkodowanych zostało ponad 3,5 miliona mieszkańców tego
karaibskiego kraju. Było to trzecie najtragiczniejsze trzęsienie ziemi od 1900
roku. Większe pod względem liczby ofiar kataklizmy wydarzyły się jedynie w
Chinach w 1976 roku (242 tysiące ofiar) i w Azji Południowo - Wschodniej w
2004 roku (tsunami pochłonęło 226,5 tysiąca istnień ludzkich).
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
7
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
2010 W POLSCE
Był to również bezprecedensowy rok w Polsce. Podczas dwóch fal
powodziowych poszkodowanych zostało 266 tysięcy osób, uszkodzonych
18 tysięcy budynków. Odbudowa zniszczeń potrwa jeszcze wiele miesięcy,
jeżeli nie lat.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
8
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
TENDENCJE ŚWIATOWE
Niestety, na świecie od lat rejestrowany jest ciągły wzrost liczby katastrof
naturalnych. Wzrost bardzo dramatyczny. O ile w latach 1990 - 1999
notowano średnio około
250 katastrof rocznie
o tyle w ostatniej
dekadzie rocznie
wydarzało się ich
ponad 400.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
9
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE
WZROSTOWI ILOŚCI
KATASTROF I OFIAR
 Degradacja środowiska
i zmiany klimatyczne.
 Szybki, niekontrolowany rozwój miast i bieda to z kolei
czynniki prowadzące do wzrostu liczby ofiar pochłanianych
przez te katastrofy.
 Przeludnione miasta o chaotycznej i prowizorycznej zabudowie,
słaba infrastruktura czy wszechobecna bieda są czynnikami
pozostawiającymi miliony ludzi niesłychanie wrażliwymi na
katastrofy naturalne.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
10
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
11
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
„Świat bez głodu”
Głód jest jednym ze skutków skrajnego ubóstwa, hamującym
rozwój jednostek i całych społeczeństw oraz niszczącym ich
potencjał. Codziennie prawie 15 tys. dzieci umiera z głodu lub z
powodu chorób będących jego konsekwencją.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
12
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
DZIECI CHCĄ SIĘ UCZYĆ
Na świecie 72 miliony dzieci nie uczęszcza do szkoły, a 759
milionów
dorosłych
nie
uzyskało
nawet
podstawowego
wykształcenia. Ponad połowę w obu przypadkach stanowią
dziewczynki i kobiety. Wykluczenie z procesu edukacji jest
spowodowane wieloma czynnikami: konfliktami zbrojnymi,
obowiązującymi normami
społecznymi i ubóstwem.
Bez względu na okoliczności
brak dostępu do edukacji jest
łamaniem fundamentalnego
prawa człowieka, odbiera
ludziom szansę na rozwój
i spycha ich na margines
życia społecznego.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
13
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
ZASADA NEUTRALNOŚCI CK
Pracownicy Czerwonego Krzyża nigdy nie wypowiadają
się publicznie na temat zbrodni czy pogwałceń praw
człowieka, których są świadkami w zamian uzyskując
dostęp do rannych i więźniów. W myśl tej zasady,
podczas II wojny światowej Komitet pozostaje milczący
na temat zbrodni Holocaustu w obawie przed utratą
dostępu do przetrzymywanych w obozach więźniów.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
14
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
„OPIEKUJ SIĘ I ŚWIADCZ''
Care for and testify
 Bernard Kouchner, obecny szef francuskiej dyplomacji.
 ''Lekarze Bez Granic‘’
 James Orbinski: ''Nie jesteśmy pewni, czy słowa mogą uratować
życie, ale wiemy na pewno, że milczenie może zabijać''.
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
15
WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
z siedzibą w Rzeszowie
• http://www.tokfm.pl/Blogi/1,111416,8853222,Niesc_pomoc_i_swiadectwo.html
• http://www.pah.org.pl/edukacja_humanitarna,472,artykuly_szkola_globalna.html
poniedziałek, 13 kwietnia 2015
Rzeszów
16