coğrafi ortam - Hilalder.org

download report

Transcript coğrafi ortam - Hilalder.org

15.03.2010
Rahman ve Rahim Olan
Allah’ın Adıyla
COĞRAFİ ORTAM
1. HZ MUHAMMED’İN PEYGAMBER OLARAK
GÖNDERİLDİĞİ COĞRAFİ ORTAM
Niçin Bu Ortamı Bilmemiz Gerekiyor ?
1.2
Çünkü O (Rehberimiz)
Bu coğrafyada
COĞRAFİ ORTAMdoğmuştur.
1.2
Çünkü O (Örneğimiz),
Bu coğrafyada
COĞRAFİ ORTAMYetişmiştir
Kendisine, Peygamberlik
görevi bu coğrafyada
verilmiştir
1.2 COĞRAFİ ORTAM
1.2
İslami tebliğe bu
coğrafyadan
COĞRAFİ ORTAMbaşlamıştır.
1. HZ MUHAMMED’İN PEYGAMBER OLARAK
GÖNDERİLDİĞİ COĞRAFİ ORTAM
Bu dersimizde;
Allah’ın Rasulü’nün (Ki O, Efendimiz, Rehberimiz,
Önderimiz, Örneğimiz, Kur’an’ın insana dönüşmüş hali)
yukarıda saydığımız nedenlerle Hareket noktası olan
ortamın;
coğrâfî, etnik, sosyal, kültürel, ekonomik ve dinî
yapısını ortaya koyacağız.
1. HZ MUHAMMED’İN PEYGAMBER OLARAK
GÖNDERİLDİĞİ COĞRAFİ ORTAM
AMAÇ;
Bu bölüm ele alınırken O’nun peygamberlik
dönemindeki faaliyetlerinin daha iyi tanınmasına,
anlaşılmasına ve temellendirilmesine yardımcı olmak
amaçlanmıştır.
1.1 ARABİSTAN VE ARAPLAR
1.1.1 Bölgeye Bu Adın Verîlmesînin Sebebi
"Arab ve A'râb'ın anlamı, düzgün ve güzel konuşmak"
demektir.
Arabistan halkı, kendi güzel konuşmaları karşısında
bütün dünyanın bir hiç olduğunu kabul ettikleri için,
kendilerine "Arab" (=düzgün ve güzel konuşan), diğer
milletlere de "Acem" (=bozuk konuşan) derlerdi.
1.1 ARABİSTAN VE ARAPLAR
1.1.1 Bölgeye Bu Adın Verîlmesînin Sebebi
Bazılarına göre: "Arab" kelimesinin aslının "Arabe"
şeklinde olduğu ifade edilmektedir. Bazı eski şiirlerde
"Arab" kelimesi yerine "Arabe" kelimesi kullanılmıştır.
"Arabe" kelimesinin Sâmî dillerdeki anlamı, çöl ve düz
ova demektir. Arabistan'ın büyük bölümü çöl ve düz
ova olduğu için zamanla bütün ülkeye Arabistan
denmeye başlanmıştır.
1.2 COĞRAFİ ORTAM
ŞİMDİ BÖLGEYİ ÖNCE COĞRAFİ
OLARAK BİR TANIYALIM
Asya, Afrika ve Avrupa’nın kesiştiği önemli bir noktada
bulunur.
Avrupa
Asya
Afrika
1.2 COĞRAFİ ORTAM
Arabistan
Yarımadası
ÜRDÜN
IRAK
İRAN
MISIR
Birleşik Arap
Emirlikleri
SAUDİ ARABİSTAN
SUDAN
ERİTRE
(HABEŞİSTAN)
UMMAN
YEMEN
Şimdi biraz daha
1.2 COĞRAFİ ORTAM
detaylara inelim
COĞRAFİ
ORTAM
Hicaz bölgesi,
Hz. Peygamber’in
doğduğu, yaşadığı ve
vefat ettiği yer olması
dolayısıyla İslâm tarihi
açısından çok
önemlidir.
COĞRAFİ
ORTAM
Doğuda Basra ve
Umman körfezleri,
Batısı Kızıldeniz ile
çevrilidir.
Kuzeyde Süveyş
Kanalı ile Asya’ya
birleşir.
Güneyde Bâbü’lMendeb Boğazı ile
Afrika’dan ayrılır.
Güneyde Hint
Okyanusu bulunur.
COĞRAFİ
ORTAM
Yarımadanın batı
kesiminde, Kızıldeniz
kıyısında genişliği yer
yer 80-100 kilometreyi
bulan dar bir kıyı
ovası olan Tihâme
yer alır.
Tihâme’nin
doğusunda Hicaz
bulunur.
COĞRAFİ
ORTAM
Hicaz;
Hicaz denilince,
Taif
Tihâme’yi de içine
alan geniş bölge
kastedilir.
Mekke,
Medine ve
Taif,
Hicaz'ın önemli
şehirleridir.
COĞRAFİ
ORTAM
Necid platosu
Hicaz’ın doğusunda
ve Arap
Yarımadası'nın orta
kesiminde Necid
platosu yer alır.
Necid’in güneydoğu
kesiminde Yemâme
bulunur.
Plato: Fiziki coğrafya
terimidir. Yer şeklini ifade
eder. Çevresine göre
alçakta kalmış, akarsularca
parçalanmış dalgalı ve
eğimli geniş düzlüklerdir.
1.2 COĞRAFİ ORTAM
COĞRAFİ
ORTAM
Yemen bölgesi
Hicaz’ın ve Arap
Yarımadası'nın
güneydoğusunda
Yemen vardır.
Yemen bölgesinin;
kuzey kısmında
Necran,
orta kısmında San’a
güneyinde Taizz
yaylaları meşhurdur.
1.2 COĞRAFİ ORTAM – Arap Yarımadası ÇÖLLER
COĞRAFİ
ORTAM
Hadramut ve Umman
Yemen’in doğusunda,
dağlık olan ve vadilerle
yarılmış bölgeye
Hadramut adı verilir.
Hadramut’un ve hatta
Arap Yarımadası'nın en
doğu kısmında
Umman yer alır.
.
COĞRAFİ
ORTAM
Bahreyn veya Hecer
Umman’ın batısında
ve Kuzey batısında
Irak hudutlarına kadar
uzanan bölgeye
Bahreyn veya Hecer
adı verilir.
1.2 COĞRAFİ ORTAM
1.2 COĞRAFİ ORTAM
Yollar
COĞRAFİ
ORTAM
Yarımadanın kuzey
kesiminde Nüfûd çölü,
Güney kesiminde ise
Rubu’l-Hâlî adı verilen
çöller bulunur.
Bu iki büyük çölü
birbirine bağlayan dar
bir şerit halinde
Dehnâ Çölü vardır.
1.2 COĞRAFİ ORTAM – Arap Yarımadası - ÇÖLLER
Nufud
1.2
COĞRAFİ ORTAM
Çölü
COĞRAFİ
ORTAM
Meşhur şehirler
İslâm’ın doğuşuna
yakın tarihlerde
Arabistan’daki
meşhur şehirler
şunlardır:
Mekke, Taif, Yesrib,
Yenbû, Cüreş, San’a,
Hicr, Hayber, Suhâr,
Debâ, Dûmetülcendel,
Fedek, Teymâ,
Vâdilkurâ ve Maknâ
COĞRAFİ
ORTAM
Almanya ve
Fransa'dan dört
kat daha geniş bir
alana sahiptir.
Uzunluğu hemen
hemen 2400,
genişliği 960 km
ve
genel yüzölçümü
1.920.000 km
karedir.
COĞRAFİ
ORTAM
Bazı bölgeleri
verimli ve yeşildir.
Bol miktarda
gümüş ve altın
yataklarına
sahiptir.
…………