Transcript Slide 1

Fibrocell
Zehra Aysun Kezer
Fibrocell Nasıl?
•
•
•
•
Biyopsi alım
Serum üretimi için kan alımı
Fibroblast üretimi
Uygulama
Biyopsi Alımı Tekniği
• Hastanın kulak arkasından ya da kol içinden steril
şartlarda 3,0mm’lik punch biyopsi ile mercimek
tanesi büyülüğünde 1 adet doku biyopsisi alınır.
• Uygulanan alan önceden lokal ve topikal olarak bir
anestetik kremle (EMLA krem vs.) uyuşturulur.
• Biyopsi % 1 antibiyotik içeren taşıma solüsyonuna
( RPMI ) aktarılıp, hastadan alınan kan ile birlikte
aseptik koşullarda soğuk zincir ile Laboratuvara
gönderilir ve üretime alınır.
Kan Alımı
• Üretimin tamamiyle kişiye özel olması,
üretim esnasında da kişinin kendi
serumunun kullanılmasını gerektirir.
• İlk uygulamada, 60 cc kan alınır.
• 60 cc kan 25 cc serum.
• 12 cc Fibrocell soln
• 13 cc analizler, otolog medya
Kan alımı
• Kan özel serum tüpüne alınır ve içindeki pıhtılaşma
faktörünün etkisini artırmak için yavaşça 5-6 defa alt
üst edilir.
• Serum için özel jelli (sarı kapaklı) tüplerin tercih
edilmesi hemolizin önlenmesi ve serumun rahat
ayrışması bakımından tercih edilebilir.
• Kanın pıhtılaşması için 10-20 dk. tüp dik pozisyonda
dinlendirilir.
• Ardından 12o, 1500 G’de 10 dk boyunca santrifüj
edilir.
• Alınan kanlar soğuk zincire mümkün olduğunca dik
bir şekilde yerleştirilip sabitlenmeye çalışılır.
Biyopsinin lojistiği
• Soğuk zincir; zararsız
kimyasal bir madde ile kaplı
özel olarak hazırlanmış
strofor kutularda +4 - + 10°C
sıcaklıkta olacak şekilde
düzenlenmiştir. Alınan biyopsi
ertesi gün laboratuara
ulaştırılır.
• Cuma günleri hariç haftanın
her günü biyopsi
alınabilmektedir.
Biyopsinin lojistiği
• Labaratuara 24 saat
içerisinde ulaşan deri
biyopsisi steril koşullarda
traşlanıp yıkanarak ufak
parçalara ayrılır ve
üzerine kişinin
serumundan elde edilen
otolog medya ilave
edilerek inkübasyona
bırakılır.
İzole edilmiş
fibroblast hücreleri
İn vitro fibroblast
hücre kültürü
Doku mühendisliğinde, GMP kurallarına
göre, her hastanın hücre üretim
prosedürü bir oturumda gerçekleştirilir ve
çapraz kontaminasyon riski
bulunmamaktadır.
Bir hastanın hücresine yapılan işlem bittikten sonra diğer hastanın
hücresi için işleme geçilir. Her işlem öncesinde de ortam sterilize edilir.
Fibroblast Hücre Kültür Üretimi
• Fibroblast hücre kültürü üretimi GMP
esaslarına uygun olarak yapılır.
• Her hücre işleme tek başına alınır.
• Her numuneye bir işlem kodu verilir ( örn: F 13-XXX)
• Biyopsi kabı ve kan tüpleri aynı kodla
işaretlenir.
• Kalite konrol sorumlusu her aşamayı inceler.
FİBROBLAST HÜCRE KÜLTÜR
ÜRETİMİ:
Üretim sorumlu işleme alacağı hasta
flaskasının üzerindeki kodla serum
üzerindeki kodu karşılaştırarak doğrular.
Her bir hastaya ait hücre flaskası
inkübatör içerisinde ayrı kabinlere
yerleştirilir.
Bu sayede çapraz kontaminasyondan
korunmuş olur.
Hasta hücreleri birbirine karıştırılmaz.
FİBROBLAST HÜCRE KÜLTÜR
ÜRETİMİ:
• Hücre işleme aşamaları üretim sorumlusu
tarafından kayıt altına alınır kalite kontrol
tarafından denetlemesi yapılır.
• Hücre canlılığı, sayısı, fenotipik özellikleri
ve (IPC)üretim esnasında mikrobiyel
kontroller sürekli olarak ölçümlenerek
izlenir.
Uygulama Protokolü
• Yaklaşık 1 ay sonunda mL’sinde 7-10x106 olacak
şekilde istenilen hücre yoğunluğuna ulaşıldığında,
steril alanda fibroblast hücrelerinin enjektör (min
4cc) içerisine dolumu yapılarak enjeksiyon için
soğuk zincir ile hekime ulaştırılır.
• Hekim hasta ile randevulaşarak kültür
fibroblastların geleceği gün hasta, tedavi için kliniğe
gelir.
Uygulama Protokolü
• Tercihie ve uygulama bölgesine göre genellikle 30G incelikte
12-13 mm uzunlukta steril enjektör kullanılmaktadır. Enjektörün
luerlock olması uygulamada rahatlık ve emniyet sağlayacaktır.
• Solüsyon intradermal olarak enjekte edilir ve 3-6 hafta ara ile 3
tekrar olarak yapılır.
• Kırışıklık düzeltmede en uygulanan bölgeler glabellar bölge,
göz kenarı kaz ayağı bölgesi, burun dudak hattı, dudak
kenarıdır.
• Hekim tarafından istenirse değişik dolgu maddeleri eklenerek
de kullanılabilir.
Hücre Üretilmesi
• Hücreler bırakıldıkları yere dağılırken kendileri
dolgu maddelerini üretir.
• Biyopsi materyalinden elde edilen hücreler ileride
dondurularak tekrar biyopsi alınmadan
kullanılabilir. Dondurulmuş hücreler sayılarına
bağlı olarak yaklaşık 6-8 kez kullanılabilir.
• Fibrocell, FDA tarafından onaylanmış bir yöntem
ile üretilmektedir.
FibroCell Uygulama öncesinde yapılması
gerekenler
• Uygulama yapılacak hasta kan inceltici tedavisi (
Aspirin, Kumarin, Plavix ) görüyorsa bir gün
önceden bu ilaçların kesilmesi gereklidir.
• Uygulanacak bölge öncelikle mekanik olarak ( gazlı
bez veya pamuk ) ile temizlenmelidir.
• Özellikle bayanlarda yüzde yapılacak
uygulamalarda makyaj varsa kişi bunu önceden
çıkarmalı ya da doktor uygulama öncesi uygun
temzileyicilerle ( cleasing milk & tonik) temizlenmeli
ve cilt dezenfeksiyonu için piyasada mevcut
muayenehanelerde kullanılan cilt dezenfeksiyon
solüsyonları ile hasta uygulanmaya hazırlanmalıdır.