Reflecties Onderzoek *Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare

Download Report

Transcript Reflecties Onderzoek *Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare

Reflecties
Onderzoek ‘Jeugdwerk met maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren’
Tineke Van de Walle
Vakgroep Sociale Agogiek, Universiteit Gent
Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek
‘Jeugdonderzoeksplatform’ (JOP)
Reflecties?
Jeugdwerk = Samen jong zijn?

Jeugdbeweging jaren ’50
Dat was mijn lang leven […] Dat was ook de enigste ontspanning. Ofwel naar
voetbal. Maar anders was er niets.
Omdat die zondagnamiddag opgevuld werd. Wij hadden anders niets in die
jaren (behalve dat we soms es gratis met de trein naar de zee konden)...
Dat was een stuk om thuis buiten te zijn…
(Fragmenten interviews oud-jeugdbewegingsleiders)

Jeugdwerk vandaag


Samen jong zijn kan elders ook
Jeugdwerk is/moet meer zijn dan dat?
[Wat is] dat ietsje meer/anders?
Iets doen wat je elders niet doet (of niet kunt doen)
Op ‘eigen’ manier plezierig, mijn ding, sfeer, thuisgevoel
Deelnemers ‘jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare
jongeren’: uniek, maar zelden dominant binnen vrije tijd



‘Sporten’
‘Vrienden ontmoeten’
‘Profielpagina onderhouden of bijwerken’
‘Naar deze werking gaan’
‘Feesten of fuiven’
‘Gamen’
‘Winkelen’
‘Meerwaarde’ voorbij ‘redenen om te komen’?

4
[Wat is] dat ietsje meer/anders?

Door naar deze werking te gaan…
 Kan ik zijn wie ik ben
 Heb ik ontdekt waar ik goed in ben
 Ben ik zelfstandiger geworden

Meer tevredenheid in…
 Werkingen die welzijnsgericht werken
 Werkingen waar jongeren centraal
staan


‘de stem van jongeren laten horen’
‘de jongeren een eigen plaats geven waar ze steeds terecht kunnen’
Een reden voor deelname/tevredenheid
 ‘Ik krijg hier inspraak, men luistert naar mij’

5
Jij bent niet ok voor ons…

Minder tevredenheid wanneer

Er een grotere afstand is met begeleiders


Er minder wordt vertrokken vanuit de jongere



Soms uit een heel ander (hooggeschoold) milieu
En meer vanuit maatschappelijke normen
Natuurlijk is tevredenheid ‘hier en nu’ niet het enige dat
ertoe doet (cf. leefwereldverbreding, toekomst…)
Maar inderdaad…
‘Gras groeit niet door eraan te trekken’
(Filip Coussée)
Individuele ontplooiing en leren omgaan
met verschil = 2 aandachtspunten
Niet noodzakelijk…





Samen
Tegelijkertijd
Voor alle verschil (tegelijkertijd)
Binnen het gegeven kader
… te realiseren
7
En de meisjes?



Dit jeugdwerk geeft aan ‘andere groepen’ specifieke
ontplooiingskansen
Maar daarbinnen: minder meisjes (slechts 24%)… en
dáárbinnen minder moslims (dan bij de jongens)
Vergelijking met JOP-data



(moslim)meisjes uit laaggeschoolde gezinnen zijn minder aanwezig in
verenigingsleven
Ze participeren minder in sportverenigingen en haken sneller af
Aangepast vrijetijdsbeleid t.a.v. MK (moslim)meisjes?

Te moeilijk, te duur, niet mogelijk via bestaande organisaties, te weinig
kennis omtrent specifieke vrijetijdsinteresses, reeds voldoende
ontplooiingskansen, geen meerwaarde voor hen, te weinig kennis over
hoe pedagogische interventies respectvol kunnen aansluiten op hun
interesses en leefwereld, …?