Starea invatamantului -an scolar 2011-2012

download report

Transcript Starea invatamantului -an scolar 2011-2012

Obiective de acţiune ale
Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş
 economia inteligentă, conform Agendei Europa 2020,
respectiv cunoaştere, educaţie, creativitate;
 creştere economică durabilă, respectiv, eficientă în producţie,
competitivitate, grija faţă de mediu;
 creştere economică incluzivă, repectiv, participare sporită pe
pieţele muncii, abilităţi profesionale şi diminuarea sărăciei;
 aplicarea etapizată a prevederilor Legii Educaţiei Naţionale;
 punerea în aplicare a priorităţilor anului 2012 privind educaţia.
La nivel european sunt stabilite ţinte concrete,
în educaţie fiind agreate două ţinte:
 reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii sub 10%
 creşterea la 40% a procentului de absolvenţi de studii
superioare din totalul populaţiei în vârstă de 30-34
de ani.
Eforturile ISJ şi ale unităţilor de învăţământ au fost
îndreptate către atingerea a 3 obiective prioritare
1. reducerea absenteismului
2. evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării
3. îmbunătăţirea competenţelor de lectură
ASPECTE CALITATIVE
ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Inspecţii şcolare
Statistica inspecţiilor efectuate este următoarea :
Tipul inspecţiei
Inspecţie
tematicã
Inspecţie de
specialitate
Inspecţie
şcolară
generală
Total
Număr inspecţii desfăşurate
în unităţi şcolare
Număr cadre didactice asistate
în unităţi şcolare
rural
urban
rural
urban
71
89
23
17
43
153
113
209
1
7
25
164
115
249
161
390
EVALUARE NAŢIONALĂ 2011-2012
Statistica pentru judeţul Maramureş
97.86
98.18
100
86.88
90
80
82.92
77.18
70
56.23
60
2010-2011
50
2011-2012
40
30
20
10
0
Matematica
Limba romana
Limba materna
Comparativ anii scolari 2010 – 2011 şi 2011 - 2012
Medii
<5
Medii
≥5
Medii
5-5,99
Medii
6-6,99
Medii
7-7,99
Medii
8-8,99
Medii
9-9,99
Medii
10
1344
3097
780
744
651
572
341
9
Procent medii ≥ 5
69.73%
Situaţie statistică contestaţii Evaluare Naţională
Total
contestaţii
Respinse
Admise
Nota
crescută
Nota
scăzută
Limba şi literatura
română
205
178
27
25
2
Matematică
192
161
31
20
11
Limba maghiară
1
0
1
0
1
Limba germană
3
3
0
0
0
401
342
59
45
14
Disciplina
Total
ADMITEREA ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 2012
Etapa I
3780 repartizaţi din judeţul Maramureş
73 repartizaţi din alte judeţe în Maramureş
5 admişi la licee militare
32 admişi pe locurile pentru romi
360 admişi la liceele vocaţionale
71 plecaţi din judeţ
96 nerepartizaţi
Etapa II
20 repartizaţi din Maramureş
1 din alte judeţe în Maramureş
BACALAUREAT 2012
Sesiunea august-septembrie:
Sesiunea iunie-iulie:
Centre de examen: 17
Centre de examen: 8
Centre de evaluare: 4
Centre de evaluare: 2
Promovabilitate ţară : 25,49%
Promovabilitate Maramureş : 29,19%
Promovabilitate ţară : 51,52%
Promovabilitate Maramureş : 49.72%
80
75.65
72.28
70
60
50
46.81 47.83
49.72
iunie-iulie
aug-sept
36.52
40
22.95
30
29.19
20
10
0
2007-2008
2009-2010
2010-2011
2011-2012
Situaţia statistică rezultate Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie
NUMĂR ELEVI
înscrişi
reuşiţi
respinşi
eliminaţi
prezenţi
neprezentaţi
4943
2324
2333
17
4674
269
Medii
<6
Medii
≥6
Medii
5-5,99
Medii
6-6,99
Medii
7-7,99
Medii
8-8,99
Medii
9-9,99
Medii
10
2333
2324
316
772
725
555
272
0
Procent reuşiţi
49.72%
Unitatea de invatamant
Colegiul National "Gheorghe Sincai" Baia Mare
Colegiul National "Vasile Lucaciu" Baia Mare
Colegiul National "Mihai Eminescu" Baia Mare
Colegiul National "Dragos Voda" Sighetu
Marmatiei
Liceul de Arta Baia Mare
Liceul "Regele Ferdinand" Sighetu Marmatiei
Liceul Teoretic "Petru Rares" Targu Lapus
Liceul Teoretic "Nemeth Laszlo" Baia Mare
Colegiul Economic "Nicolae Titulescu" Baia Mare
Liceul Teoretic "Emil Racovita" Baia Mare
Liceul Teoretic "Ioan Buteanu" Somcuta Mare
Seminarul Liceal Teologic Ortodox "Sf. Iosif
Marturisitorul" Baia Mare
Grupul Scolar Borsa
Liceul Penticostal Baia Mare
Liceul Teoretic "Bogdan Voda" Viseu de Sus
Liceul “George Pop de Basesti” Ulmeni
Grupul Scolar "dr. Florian Ulmeanu" Ulmeni
Colegiul Tehnic "George Baritiu" Baia Mare
Liceul Teoretic “George Pop de Basesti” Targu
Lapus
Liceul “George Pop de Basesti” Sighetu
Marmatiei
Liceul Teoretic “George Pop de Basesti” Baia
Mare
Grupul Scolar Sanitar Baia Mare
Liceul cu Program Sportiv + Clubul Sportiv Scolar
Baia Mare
Grupul Scolar Targu Lapus
Promovabilitate
DUPA contestatii
96.17
96.1
93.48
90.67
81.25
78.4
76.92
73.21
70.24
68.97
66.67
61.54
60.67
59.46
52.03
49.33
48.28
47.06
45.45
44.8
43.75
42.86
42.37
40
BACALAUREAT 2012
STATISTICA ÎN ORDINE DESCRESCĂTOARE
A PROCENTELOR
DE PROMOVABILITATE
iunie-iulie
Colegiul Economic "Pintea Viteazul" Cavnic
Colegiul Tehnic “Anghel Saligny" Baia Mare
Liceul “Leowey Klara” Sighetu Marmatiei
Liceul “Taras Sevcenko” Sighetu Marmatiei
Colegiul Tehnic "C.D. Nenitescu" Baia Mare
Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie
Colegiul Tehnic "Carmen Sylva" Baia Mare
Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Baia Mare
Grupul Scolar "Gheorghe Lazar" Baia Mare
Grupul Scolar pentru Industrie Mica si Servicii
Sighetu Marmatiei
Liceul “George Pop de Basesti” Viseu de Sus
Grupul Scolar Agricol "Ion Ionescu de la Brad"
Seini
Colegiul Tehnic "Transilvania" Baia Mare
Grupul Scolar "Alexandru Filipascu" Petrova
Grupul Scolar Forestier Sighetu Marmatiei
Grupul Scolar Ocna Sugatag
Grupul Scolar "Octavian Goga" Rozavlea
Liceul UCECOM "Spiru Haret" Baia Mare
Grupul Scolar Farcasa
Grupul Scolar Viseu de Sus
37.5
29.68
28.57
25.64
21.53
20
19.15
17.65
17.24
17.22
13.75
9.76
6.56
5.71
4.03
3.03
2.94
0
0
0
Situaţia statistică rezultate Bacalaureat, sesiunea august - septembrie
NUMĂR ELEVI
înscrişi
reuşiţi
respinşi
eliminaţi
prezenţi
neprezentaţi
2373
597
1443
5
2045
328
Medii
<6
Medii
≥6
Medii
5-5,99
Medii
6-6,99
Medii
7-7,99
Medii
8-8,99
Medii
9-9,99
Medii
10
1443
597
267
478
111
8
0
0
Procent reuşiţi
29.19%
RESURSE UMANE
Cadre didactice + auxiliar + nedidactic 2011-2012
Total norme: 8189
Total personal: 7918
5935
5695
6000
5000
4000
3000
1534
2000
720
706
1000
0
cadre didactice
auxiliar
norme
nedidactic
persoane
1517
Concursul de ocupare a posturilor / catedrelor din 2 august 2012
Acesta a fost organizat în 17 Centre de Concurs
Neprezentaţi /
Retraşi /
56789Procent de
Înscrişi Prezenţi
Eliminaţi / Admişi Respinşi
10
5,99 6,99 7,99 8,99 9,99
promovare
Lucrări
anulate
1155
923
137
649
137
187
96
182
105
72
7
82,57%
(39,65% ≥7)
Procent de încadrare cu calificaţi
(2011-2012) - 98,84%
7918 persoane:
1517
706
66
4532
1097
titulari
suplinitori calificati
personal auxiliar
personal nedidactic
suplinitori necalificati
POPULAŢIA ŞCOLARĂ
Total elevi: 75993
90000
80000
70000
60000
50000
75261
27360
48633
40000
30000
20000
10000
0
-10000 0
-20000
0.5
1
1.5
2
732
2.5
URBAN
MASA
RURAL
SPECIAL
86000
84427
84000
82398
82000
Comparativ (2007-2011)
80902 81193
80000
75993
78000
76000
74000
72000
70000
20072008
20082009
20092010
20102011
20112012
Din totalul de clase care au funcţionat în anul şcolar 2011-2012 situaţia pe
învăţământ simultan şi clase cu efective reduse, se prezintă astfel:
clase I-IV cu predare simultană
clase V-VIII cu predare simultană
clase I-VIII cu efective reduse
- 209 clase – 3027 elevi
- 69 clase – 1163 elevi
- 12 clase – 84 elevi
Unităţi conexe:
Clubul Sportiv Şcolar Nr. 2 Baia Mare
 Clubul Sportiv Şcolar Sighetu Marmaţiei
 Clubul Sportiv Şcolar Baia Sprie
 Palatul Copiilor Baia Mare
 Clubul Copiilor Sighetu Marmaţiei
 Clubul Copiilor Târgu Lăpuş
 Clubul Copiilor Vişeu de Sus.
Cluburi sportive şcolare (indicatori)
Total unităţi 4, din care 3 independente şi 1 secţie
Total grupe 107 / 1462 elevi
Promovabilitate an şcolar 2011-2012
97.83
100
86.12
90
73.45
80
70
60
50
40
30
20
10
0
primar
gimnazial
liceal
PARTICIPARE LA EDUCAŢIE.
FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR.
Manuale şcolare
• Achitate pâna la finele anului şcolar 2011-2012 - 492 328 lei
• Recepţia manualelor şcolare retipărite este realizată în procent de 81%
Achiziţii calculatoare elevi conform Legii 269 / 2004
Program EURO 200
• Beneficiari: 297 elevi
• Suma achitată pâna la 10. 09. 2012: 181 000 lei
Rechizite pentru elevi acordate in baza Legii nr. 126 / 2002
şi a O.G. nr. 33 / 2001
Beneficiari – 21 000 elevi
Suma – 577 000 lei
Clasa pregătitoare
Clasa I-a
Clasa II-IV
Clasele V-VII
Clasa VIII
2000 pachete
2500 pachete
7000 pachete
7000 pachete
2500 pachete
Bani de liceu
beneficiari 3500 elevi (180 lei / persoană)
„Lapte şi corn pentru copii”
beneficiari 11 912 copii preşcolari
„Încurajarea consumului de fructe”
beneficiari 39 537 elevi ai claselor I-VIII
Transport elevi conform OMECTS nr. 329/1302 – 2007
beneficiari 4600 elevi
Transport şcolar
Total microbuze scolare: 96
din care 11 au fost achizitionate in anul scolar 2011-2012:











Şcoala Dragomireşti
Şcoala nr. 4 Vişeu de Sus
Şcoala nr. 4 Borşa
Şcoala Săcel
Şcoala Ieud
Liceul Tăuţii Măgherăuş
Şcoala Sarasău
Şcoala Dr.Victor Babeş Baia Mare
Şcoala nr.1 Baia Sprie
Şcoala Remetea Chioarului
Liceul Tăuţii Măgherăuş
zilnic se parcurg
6370 km
FINANŢARE
Din analiza comparativă a costurilor realizate la nivel de judeţ şi coeficienţii
standard determinaţi in conformitate Hotărârea Guvernului Nr.1274 / 2011,
privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe baza
standardelor de cost / elev / preşcolar, rezultă diferenţe mici, influenţate de
specificul unităţii de învăţământ.
SITUAŢIA BAZEI MATERIALE
Structura unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pe niveluri, în anul şcolar
2011-2012
Nivel
Preşcolar
Primar
Gimnazial
Învăţământ profesional
Liceal
Unitati conexe
TOTAL
Învăţământ de
masă
27
95
6
42
169
Învăţământ
special
4
1
5
Unităţi
conexe
7
7
Total
27
99
7
42
7
182
Reorganizarea reţelei şcolare pentru anul şcolar 2012-2013
Nivel
Preşcolar
Primar
Gimnazial
SAM
Liceal
Invatamant special
Unităţi conexe
TOTAL
An şcolar 2011-2012
27
An şcolar 2012-2013
22
95
6
42
5
7
182
100
0
40
5
6
173
Comasări care au avut loc în anul şcolar 2011 - 2012
a) Grădiniţa nr.26 Baia Mare a fost comasată prin absorbţie cu
Grădiniţa nr.30 Baia Mare
b)Grădiniţa nr.9 Baia Mare a fost comasată prin absorbţie cu
Şcoala George Cosbuc Baia Mare
c) Grădiniţa Ion Creanga Baia Mare a fost comasată prin absorbţie cu
Grădiniţa Mihai Eminescu Baia Mare
d)Grădiniţa nr.1 Sighetu Marmaţiei a fost comasată prin absorbţie cu
Şcoala nr.10 Sighetu Marmaţiei
e) Colegiul Tehnic Carmen Sylva Baia Mare a fost comasat prin absorbţie cu
Liceul Teoretic Emil Racoviţă Baia Mare
f) Grupul Şcolar Gheorghe Lazăr Baia Mare a fost comasat prin absorbţie cu
Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu Baia Mare
g) Şcoala nr.1 Baia Sprie a fost comasată prin absorbţie cu
Colegiul Tehnic Auto Baia Sprie
h) Clubul Elevilor Vişeu de Sus a fost comasat prin absorbţie cu
Clubul Elevilor Sighetu Marmaţiei.
FORMAREA CONTINUĂ A
CADRELOR DIDACTICE
Grade didactice an şcolar 2011-2012
2361
2500
2192
2000
1579
1500
1000
197
202
500
26
78
3
0
definitivat
gradul II
Total cadre didactice cu grade
gradul I
doctorat
2011-2012
6158 –total cadre didactice care au grade didactice
Înscrierea la grade didactice
Nr. crt.
1
2
3
Grad didactic
Definitivat
Gradul II
Gradul I
Număr candidaţi
172
178
157
Sesiunea
2012
2013
2012-2014
ÎNVĂŢĂMÂNT PARTICULAR
-8 cu autorizaţie de încredere
19 unităţi de învăţământ privat:
-11 unităţi de învăţământ acreditate
Total elevi - 4952
374
0
1758
2820
prescolar
gimnazial
liceal
postliceal
ÎNVĂŢĂMÂNTUL ALTERNATIV
Situaţia promovării alternativelor educaţionale în judeţul Maramureş
în anul şcolar 2011-2012
Alternativa Nivelul de
educaţională învăţământ
Waldorf
Nr. unităţi
Nr. grupe/
clase;
Nr.elevi/ copii
Nr cadre
didactice
preşcolar
1
1 grupă
30 copii
1 educatoare
preşcolar
9
28 grupe
805 copii
55 educatoare
primar
2
8 clase
205 elevi
16 învăţătoare
12
37
1040
72 cadre didactice
Step by Step
TOTAL
ACTIVITATEA
DE PERFORMANŢĂ
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU TINERI
CAPABILI DE PERFORMANŢĂ
Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Maramureş, Centrul Judeţean pentru Tineri Capabili de Performanţă
şi-a început activitatea la cele 10 discipline cu 190 ore / săptămână, ceea ce
reprezintă 10,55 norme.
Distribuţia orelor pe săptămână, pe discipline este următoarea:
limba română – 18 h;
matematică – 80 h;
informatică – 14 h;
chimie – 30 h;
fizică – 12 h;
biologie – 12 h;
geografie – 8 h;
istorie – 2 h;
astronomie – 10 h;
electronică şi automatizări – 4 h.
REZULTATE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
CALIFICARI
LOT LĂRGIT
CALIFICĂRI
LOT RESTRANS
6
4
MEDALII
PREMII
PREMII
2 AUR
1 BRONZ
1 PREMIU I
1 PREMIU II
2 PREMII III
2 MENŢIUNI
REZULTATE LA NIVEL NAŢIONAL
PREMII
I
PREMII
II
PREMII
III
MENŢIUNI
MECTS
MENŢIUNI
SPECIALĂ
MEDALII
AUR
MEDALII
ARGINT
MEDALII
BRONZ
47
81
70
21
17
-
3
1
REZULTATE LA OLIMPIADE INTERNAŢIONALE
NR.
CRT
1.
2.
3.
4.
NUME ŞI
PRENUME
CONCURS
OLIMPIADA
CERRAHOGLU
INTERNAŢIONALĂ
OMER
DE MATEMATICĂ
CONCURSUL
INTERNAŢIONAL
CERRAHOGLU
“DANUBE
OMER
MATHEMATICAL
COMPETITION”
OLIMPIADA
DRAGHIŞ
INTERNAŢIONALĂ
PAUL
ASTRONOMIE ŞI
ANDREI
ASTROFIZICĂ
CONFERINŢA
DUŢĂ
INTERNAŢIONALĂ
ANDREEA
DE REFERATE ALE
ELEVILOR
ROMAN PAUL
„EUROMATH”2012
CLASA
UNITATEA
ŞCOLARA
PROFESOR
PREGĂTITOR
PREMIU
X
Colegiul Naţional
„Gheorghe Şincai”
BOROICA
GHEORGHE
MEDALIE DE
AUR
X
Colegiul Naţional
„Gheorghe Şincai”
BOROICA
GHEORGHE
LOCUL I
IX
Colegiul Naţional
„Vasile Lucaciu”
STOIAN
LUCIAN
MEDALIE DE
BRONZ
MENŢIUNE
IX
Colegiul Naţional
„Gheorghe Şincai”
PETRUŢIU
CRINA
5.
BADAR
CLAUDIA
6.
LAZĂR
TEODORA
7.
SELETCHI
ANDRADA
INTERNATIONAL
ARTS
OLYMPIAD „
DANUBE RAPSODY
THROUGH
IMAGE, SOUND AND
WORD”
BRAŞOV
INTERNATIONAL
ARTS
OLYMPIAD „
DANUBE RAPSODY
THROUGH
IMAGE, SOUND AND
WORD” – BRAŞOV
INTERNATIONAL
ARTS
OLYMPIAD „
DANUBE RAPSODY
THROUGH
IMAGE, SOUND AND
WORD”
BRAŞOV
VIII
VIII
VIII
Liceul de Artă
BĂBUŢA
ANCA
DELIA
PREMIUL
III
Liceul de Artă
BĂBUŢA
ANCA
DELIA
PREMIUL II
Liceul de Artă
BĂBUŢA
ANCA
DELIA
MENŢIUNE
8.
9.
OLIMPIADA
IAVORISZKI
INTERNAŢIONAL
MARIANA
Ă DE LIMBA RUSĂ
IULIA
MODERNĂ
KONCSARD
BALAZS
CONCURSUL DE
ORTOGRAFIE
“SIMONYI
ZSIGMOND “
INTERNATIONAL
XII
Colegiul Naţional
„Dragoş Vodă”
STEFAN
MARIA
OLIMPIADA VA
AVEA LOC IN
LUNA
DECEMBRIE LA
SANKTPETERSBURG
RUSIA
VIII
Şcoala Gimnazială
“Petöfi Sandor”,
Coltău
TAR
RENATA
LOCUL III
Ӧmer Cerrahoglu
prof. Gheorghe Boroica
Draghiş Paul Andrei
prof. Lucian Stoian
Andreea Duţă
prof. Crina Petruţiu
Claudia Badar
Andrada Seletchi
prof. Anca Delia Băbuţa
Teodora Lazăr
prof. Anca Delia Băbuţa
Mariana Iulia Iavoriszki
prof. Maria Ştefan
Koncsárd Balázs
prof. Tar Renáta
Limbă, comunicare şi
literatura română
Maramureşul a fost
gazda Olimpiadelor
Naţionale la disciplinele:
Chimie
şi a Concursului Interjudeţean de Matematică
şi Informatică Grigore C. Moisil
REZULTATE OBŢINUTE DE ELEVII DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ LA CONCURSURI SPORTIVE NAŢIONALE
1
CLUBUL SPORTIV
ŞCOLAR NR.2
BAIA MARE
HANDBAL F
HANDBAL M
VOLEI M
VOLEI F
BOX
RUGBY
LUPTE
TOTAL
2
3
4
CLUBUL SPORTIV
ŞCOLAR SIGHETU MARMATIEI
1
1
1 LOC III
CLUBUL SPORTIV
ŞCOLAR
BAIA SPRIE
SCHI FOND
BIATLON
ORIENTARE
SCHI ALPIN
1
1 LOC III
ATLETISM
LUPTE
BOX
TENIS DE CAMP
ATLETISM
G.RITMICA
INOT
Sportivi
lot
national
4
2
TOTAL
LICEUL CU PROGRAM
SPORTIV
C.S.S. BAIA MARE
TOTAL
TOTAL
Campionate
balcanice
locul III
Ramura
de
sport
locul II
Clubul
Sportiv
Şcolar
locul I
Nr.
crt
Campionat
naţional
1
1
2
7
7
1
3
3
4
10
17
4
12
15
14
31
3
2
5
1
1
3
7
1
1
1
3
1
10
27
38
6
22
27
1
56
3
7
9
3
4
1
1
2
3
9
18
30
11
6
20
3
40
23
1
1
2
2
2
1
5
2
4
6
Rezultate obţinute de elevii de la Palatul copiilor Baia Mare + filiala
Şomcuta Mare, CC Sighetul MM, CC Tg. Lăpuş, CC Vişeu de Sus
la concursuri - an şcolar 2011-2012
MANAGEMENT ŞCOLAR ŞI
EVALUARE INSTITUŢIONALĂ
Compartimentul descentralizare şi management instituţional a urmărit atingerea
obiectivelor de referinţă propuse în Planul managerial al Inspectoratului Şcolar
Maramureş pentru anul şcolar 2011-2012.
Conducerea unităţilor de învăţământ a fost asigurată de către manageri care au
participat la concursul de ocupare a posturilor de director/director adjunct şi cei numiţi
prin detaşare în interesul învăţământului.
Directori: 173
Directori adjuncti: 61
Descentralizarea învăţământului
preuniversitar reprezintă transferul de
autoritate, responsabilitate şi resurse
în privinţa luării deciziilor şi a
managementului general şi financiar
către unităţile de învăţământ şi
comunitatea locală.
61
173
directori
directori adjuncti
Rezultate aşteptate ale procesului de descentralizare
 Eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiilor educaţionale
 Democratizarea sistemului educaţional
 Asigurarea transparenţei
 Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie
 Creşterea relevanţei ofertei de servicii educaţionale
 Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice
Impactul procesului de descentralizare
a) la nivelul şcolii:
– democratizarea vieţii şcolii;
– inovaţie şi diversificare a ofertei şcolare;
– asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv- educativ şi a
condiţiilor de realizare a acestuia.
b) la nivelul Consiliului Local:
– implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educaţional;
– asumarea de către autorităţile locale a responsabilităţii privind furnizarea de servicii
educaţionale;
– dezvoltarea comunităţii prin transformarea şcolii în centru de informare şi dezvoltare
pentru comunitate.
PROGRAME DE INTERES
NAŢIONAL ŞI JUDEŢEAN
Programe:
•,,A Doua Şansă”
 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII “I.BUTEANU “ SIGHETU-MARMAŢIEI
 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII TĂMAIA
 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII”N.BALCESCU” BAIA MARE
 ŞCOALA CU CLASELE I-VIII FINTEUŞU MIC
Proiectul SCAN (Salvaţi Copiii de Abandon Şcolar şi Neintegrare)
Activităţi
 Acreditarea Centrului de Evaluare a Competenţelor profesionale la nivel local şi
de selecţie a evaluatorilor locali.
 Atestarea părinţilor elevilor din proiectul SCAN în meserii practicate în
comunitatea lor pentru care nu deţin certificate corespunzătoare.
 Transfer de bune practici transnaţionale referitor la abandonul şcolar si la
orinetarea scolara si profesionala.
 Au fost alocate burse de studiu pentru 150 elevi în cadrul proiectului şi au fost
semnate contracte de sprijin financiar pentru toţi.
 Oferirea şansei elevilor de a studia în licee de elită, de a beneficia de activităţi de
tip after school, activităţi de consiliere, de excursii, toate reflectate în rezultatele
şcolare obţinute: medii mari pe clasă, număr mic de absenţe.
Proiectul “Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate !”,
coordonat de Centrul “Educaţia 2000+” Bucureşti şi finanţat de Fundaţia Soros
România, prin Programul « Fondul de Urgenţă »
Maramureş Locul I pe ţară
LA AMBELE EDIŢII ALE CONCURSULUI
Etapa I - 100 la nivel national; din care 9 castigate in Maramures
Etapa a II-a – 103 la nivel national; din care 8 castigate in Maramures
RELAŢII INTERNAŢIONALE,
PROGRAME DE COOPERARE
INTERNAŢIONALĂ,
PARTENERIATE, ÎNFRĂŢIRI
Programul Sectorial Comenius, finanţat de Uniunea
Europeană, proiecte de parteneriat şcolar
Perioada
2012 – 2014
2010 – 2012
2011-2013
Unitatea de învăţământ
Scoala ”Ion Luca Caragiale” Baia Mare
Colegiul National ”Mihai Eminescu” Baia Mare
Colegiul Tehnic ”George Barițiu” Baia Mare
Colegiul Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic – structura
Scoala nr. 2 Cavnic
Colegiul Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic
Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic
Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic – structura
Şcoala Nr. 2 Cavnic
Colegiul Tehnic “George Bariţiu” Baia Mare
Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu” Baia Mare
Liceul Tehnologic ”Marmația” Sighetu Marmaţiei
Şcoala „Vasile Alecsandri” Baia Mare
Şcoala „Al. I. Cuza” Baia Mare
Şcoala „Nicolae Iorga” Baia Mare
Programul de Invatare pe Tot Parcursul Vieţii – Programul Sectorial
Comenius, proiecte Comenius Regio:
INSTITUŢIA
Regiunea 1: Osmanyie, Turcia
Regiunea 2: Maramureş, România
I.S.J. Maramureş, Primăria Oraşului Cavnic
Colegiul Economic „Pintea Viteazul” Cavnic
Observaţii
“Benefiting from ICT to Create Innovative
Educaţional Activities”, 2010 - 2012
Programul sectorial Grundtvig (educaţia adulţilor) cu finanţare prin
Comisia Europeană:
Tipul proiectului
Parteneriat de învăţare în
educaţia adulţilor
Parteneriat de învăţare în
educaţia adulţilor
Parteneriat de învățare în
educația adulților
Instituţia aplicantă
I.S.J. Maramureş (“Wordsbridges_Language-Learning
Methodologies for Adult Immigrants”)
CJRAE Maramureş
„Golden children, golden parents”
CCD Maramureș
”ENCLOSE - Establish a New Cooperation to Let Obtain Social
Inclusion in Europe”
Burse de formare a cadrelor didactice în Uniunea Europeană
Numele și prenumele
Codroiu Diana
Bud Cristina
Murguly Angelica
Apreotesei Cătălina
Dubec Alexandru
Unitatea de învățământ
Scoala ”Vasile Alecsandri” Baia Mare
CJRAE Maramureș
Scoala pt. Copii cu Deficiențe Vișeu de Sus
Liceul ”Traian Vuia” Tăuții Măgherăuș
Scoala Rona de Sus
ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI
PROFESIONALĂ A ELEVILOR.
CJAPP (Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică)
CJRAE (Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională)
•Specializările cele mai căutate, la nivel de judeţ sunt:
matematică - informatică, ştiinţele naturii, filologie, mecanică,
economie şi administraţie, turism şi alimentaţie
•Elevii au optat pentru un anumit liceu în funcţie de preferinţele personale,
rezultate la învăţătură, aptitudini, abilităţi şi deprinderi.
•În luarea deciziei elevii s-au consultat în cea mai mare măsură cu părinţii sau au luat
decizia singuri.
•Cele mai căutate unităţi şcolare sunt:
Colegiul Economic "N.Titulescu" Baia Mare,
Colegiul National "Gh. Şincai" Baia Mare,
Colegiul Naţional "M. Eminescu" Baia Mare,
Colegiul Naţional "V. Lucaciu" Baia Mare,
Colegiul Tehnic "A. Saligny" Baia Mare,
Liceul "Regele Ferdinand" Sighet,
Colegiul National "Dragoş Vodă" Sighet,
Învăţământul special
 4 unităţi de învăţământ pentru copii cu deficiente I-VIII:
(2 unităţi au şi nivel preşcolar)
 Baia Mare
 Sighetu Marmaţiei
 Vişeu de Sus
 Târgu Lapuş
 1 unitate de invatamant profesional pentru copii cu deficiente (CSEI
Baia Mare) cu filiale în Sighetu Marmaţiei, Targu Lăpuş, Vişeu de Sus
Total elevi cuprinşi în învăţământul special - 732
Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională
Profesori psihologi în Cabinete de Asistenţă Psiho-pedagogică – 58
 CJAPP – 7
 Profesori logopezi în Cabinete Logopedice Şcolare din învăţământul de masă – 20
Pentru acordarea de asistenţă specializată, au fost arondate toate unităţile şcolare cu
nivel preşcolar, primar şi gimnazial din judeţ la şcolile speciale din fiecare zonă.
În cazurile izolate de elevi de liceu cu cerinţe speciale au fost aplicate măsuri
punctuale, consemnate în rapoartele de inspecţie şi urmărite ca formă de realizare.
Au fost constituite grupe de copii hipoacuzici şi cu autism la Şcoala generala
specială nr. 2 Baia Mare.
S-a realizat o bună colaborare cu ONG-uri precum Caritas Satu Mare, Asociaţia de
Autism, Esperando, Sacro Cuore etc.
ACTIVITATEA EXTRAŞCOLARĂ
REZULTATE PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE
etape naţionale
Concurs naţional “Educaţie rutieră -Educaţie pentru Viaţă”
-locul 1 arbitraj individual elev Anca Tepei Colegiul National Dragos Voda
-locul 3 proba de parc şcoală Catalin Bizau Scoala George Cosbuc
Concurs naţional “Cupa DHS”
- locul 2 echipe Catalin Bizau , Felicia Popan , Ardelean Andreea Scoala George
Cosbuc Sighetu Marmaţiei
Concurs naţional de proiecte antidrog “Impreună”
locul 3 elevele Andra Enasoiu ,Maria Sovrea Liceul de Arta , Bianca
Pasca,Denisa Cozmuta Liceul Emil Racovita
Concurs naţional “Europa în şcoală”
locul 3 eleve Sulea Oana ,Carian Tiantas Scoala nr1 Seini
Concurs naţional “Eseuri pe teme de Consilere în carieră pentru elevi” Next
generation”
locul 2 eleva Evelina Anitas Colegiul National Mihai Eminescu
menţiune Olteanu Mirela Grupul Scolar Borsa
Concurs naţional de “Proiecte de Mediu”
locul 2 nivel gimnazial
eleve Elekes Andra Henrieta ,Vlaicu Antonela – Scoala A.I.Cuza Baia Mare
menţiune elevi Grad Cosmina Colegiul Naţional Gh Sincai , Bugye Ioana Liceul cu
Program Sportiv
Concurs naţional de proiecte al Consiliilor judeţene al elevilor
- locul 3 proiecte CJE elev Cindea Razvan,Ana Maria Polgar ,Iulia Molnar
“Olimpiada Naţională de Mesteşuguri artistice tradiţionale”
Premii la sectiunile pictură icoane pe lemn, pictură icoane pe sticlă, confecţionat
podoabe / zgardane
ABANDON ŞCOLAR,
NEŞCOLARIZARE, ABSENTEISM
PROGRAME DE RECUPERARE
ELEVII DIN JUDEŢUL MARAMUREŞ CARE
AU ABANDONAT ŞCOALA ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012
An Şcolar
Părinţi fără
ocupaţie
Părinţi
plecaţi în
străinătate
Familii
monopar
entale
Parinti
decedaţi/
alte
cazuri
FAMILII
DEZOR
GANIZATE
(DA/NU)
Nr. total elevi
care au
abandonat
scoala
430
77
92
46
176
595
2011-2012
595
DATE COMPARATIVE :
SEM I
SEM II
Părinţi fără
ocupaţie
Părinţi
plecaţi în
străinătate
99
430
73
77
Familii
Parinti
monoparen decedaţi/
tale
alte cazuri
81
92
57
46
FAMILII Nr. total elevi
DEZORG
care au
ANIZATA
abandonat
(DA/NU)
scoala
157
384
176
595
Numărul elevilor care au abandonat şcoala in judeţul Maramureş la finele
anului şcolar 2011-2012 aproape s-a dublat fata de căţi elevi erau in aceasta
situatie la incheierea semestrului I, valorile ajungănd de la 384 în semestrul I
la 595 la sfârşitul anului şcolar 2011-2012
Îngrijorător este numarul mare de parinti care şi-au pierdut locurile de muncă.
URIAŞA CREŞTERE de la 99 în semestrul I la 430 la finele semestrului al II-lea arată
că fenomenul este foarte grav şi are efecte majore.
ELEVI ÎN ABANDON ŞCOLAR LA SFÂRŞITUL ANULUI 2012
595
600
500
306
400
307
289
300
168
200
139
71
100
161
127
82
79
56
0
primar
gimnazial
Mediu Urban,
liceal
Mediu Rural,
Total
total
IMAGINE, COMUNICARE ŞI
RELAŢII CU MASS-MEDIA
Comunicarea instituţională a avut ca obiective:
• transmiterea către presă a informaţiilor corecte, relevante şi de actualitate;
• monitorizarea informaţiilor care apar în presă, în legătură cu învăţământul
maramureşean din punctul de vedere al calităţii şi acurateţii.
Din analiza conţinuturilor care apar în mass-media se deduce o percepţie
pozitivă, echilibrată şi corectă a activităţii Inspectoratului Şcolar Judeţean
Maramureş.
COLECTIVUL DE REDACTARE
Analiza stării învăţământului din judeţul Maramureş,
pe anul şcolar 2011-2012
Cuprins:
1. Analiza calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare –
insp. Iuliana Mărieş, insp. Pavel Filip
2. Situaţia resurselor umane, încadrare an şcolar 2012-2013. Prognoza pentru anul şcolar
2013-2014 – insp. Mircea Coroiu
3. Populaţie şcolară, fluxuri de elevi-transfer elevi – ec. Simona Cătană
4. Participare la educaţie (facilităţi acordate elevilor) – ec. Simona Cătană
5. Finanţare – ec. Câmpan Maria
6. Situaţia bazei materiale-Infrastructura – ing. Elisabeta Kramarik, ec. Francisc Sebök
7. Formarea continuă a cadrelor didactice – insp. Liviu Vele, director CCD. Gelu Todoruţ
8. Învăţământ particular – insp. Georgeta Pop
9. Învăţământul alternativ – insp. Marcela Pop
10. Activitatea de performanţă – insp. Meda Bojor, insp. Simona Toma
11. Management şcolar şi evaluare instituţională – insp. Elena Cărăuşan, insp. Pavel Filip
12. Programe de interes naţional şi judeţean – insp. Ligia Duruş
13. Relaţii internaţionale, programe de cooperare internaţională, parteneriate, înfrăţiri –
insp. Ligia Duruş
14. Orientarea şcolară şi profesională a elevilor. Activitatea la nivelul unităţilor şi la nivelul
judeţului. Preocupări pentru şcolarizarea elevilor şi pentru derularea proiectelor din
învăţământul special-CJAPP. Orientarea şcolară şi profesională a elevilor-cadru general –
insp. Marcela Pop, CJAPP
15. Activitatea extraşcolară – insp. Amelia Bănică
16. Abandon şcolar, neşcolarizare, absenteism, programe de recuperare. Programele cu finanţare
europeană pentru combaterea abandonului şcolar – insp. Camelia Duţă
17. Activitatea juridică la nivelul I.S.J. Maramureş – insp. Iuliana Mărieş, insp. Pavel Filip
18. Analiza activităţii de audit public intern, pe anul şcolar 2011-2012 – ec. Călin Herman
19. Rolul şi gradul de implicare a comunităţii )administraţia publică) în rezolvarea problemelor
şcolii din perspectiva Legii Educaţiei Naţionale – insp. Pavel Filip
20. Imagine, comunicare şi relaţii cu mass-media – insp. Pavel Filip
Comisia de lucru:
insp. Iuliana Mărieş – centralizare documente în WORD;
insp. Pavel Filip, insp. Elena Cărăuşan, insp. Valentina Todoran – armonizare şi corectare material;
insp. şc. gen. adj. Cristian Heuberger – redactarea finală;
informatician Liliana Dancu – prezentare ppt.
Concepţie:
Inspector şcolar general
prof. Ana Lucreţia Maria MOLDOVAN
Inspector şcolar general adjunct
prof. Cristian HEUBERGER
Inspector şcolar
prof. Pavel FILIP
Tehnoredactare
ing. Liliana DANCU
www.isjmm.ro
[email protected]
http://www.isjmmforum.ro
17 octombrie 2012