cao - uitvaartbranche

download report

Transcript cao - uitvaartbranche

cao - uitvaartbranche

Een samenvoeging van twee cao’s

• Programma: • 19.30 uur - Opening • Presentatie • • Stellen van vragen besluitvorming • 20.45 uur - Sluiting

• • De salarisschalen en de feitelijk betaalde salarissen worden gedurende de looptijd van de CAO met 2,3% structureel verhoogd, en wel als volgt: – 1% per 1 oktober 2014 – 1% per 1 januari 2015 – 0,3% per 1 oktober 2015 Feitelijk over de looptijd: 1,55 % structureel

• • • • • De vroegere cao uitvaartzorg is leidend; Het huidige personeel crematoria houdt haar rechten, dus ook haar toekomstige; Nieuw personeel crematoria valt volledig onder de nieuwe cao; Er is sprake van een binnen- en buitendienst; Doorvoering van het FNM-systeem.

• Functieniveaumatrix (FNM); – Systeem van weging van functies, welke een behoorlijke mate van flexibiliteit kent; – Gedurende de looptijd van de cao komt hierover nadere informatie.

• cao-fonds: – Krijgt zeer waarschijnlijk de rol van O&O-fonds • – Positie Nardus – BGNU/WVNC binnen dit fonds: • Nog geen oplossing rondom certificering: Nardus gedragscode versus Keurmerk uitvaartverzorging

Vragen en opmerkingen

Dank voor u aandacht

Wel thuis en tot de volgende keer