Transcript Document

UVOZ I IZVOZ
dobara i usluga
Ekonomska skola Paracin
Finansijski-administrator
Prof. Zorica Andjelic
Kristina Radojkovic,Sanja Andjelkovic,Nevena Marjanovic
UVOZ-kupovina robe u inostranstvu
IZVOZ-prodaja robe u inostranstvu
OBLICI:
 Redovan
uvoz i izvoz
 Vezani poslovi
 Specificni spoljnotrgovinski poslovi
 Uvoz
nije vezan za izvoz
 Naplata i placanje slobodnim konvertibilnim
sredstvima placanja
 Trgovina je sa carinama,a bez
kontingenata,kvota i dozvola
PODELA:





Kompenzacioni poslovi
Barter poslovi
Paralelni poslovi (ugovori)
Sajamski kompenzacioni poslovi
Poslovi malogranicnog i susednog prekomorskog prometa
-TRAMPA
Razmena
jedne
vrste robe
za drugu
BARTER POSLOVI





Vrsta trampe
Ugovaranje izmedju preduzeca
Javlja se novac
Nacionalne valute
Naplata preko banke
Klirinski aranzmani
-vrsta barter poslova
-na nivou drzave
-ugovaranje izmedju drzava

PARALELNI POSLOVI
 Obicni
(klasicni) paralelni
 Baj
bek (buy back)
 Of
set (off set)
OBICNI PARALELNI POSLOVI
BAJ BEK (BUY BACK)

Povratna-ponovna kupovina

Trgovina “Novo za staro”

Podrazumeva prodaju opreme
Of set (off set)



Ravonteza razmene
Kupovina opreme velike vrednosti
Otplata u celini ili delimicno
Američcki proizvođdjacč aviona “Boing” zainteresovan je za unapredjđenje poslovne
saradnje sa srpskom aviokompanijom “Jat ervejz” i eventualno učcescšće u obnavljanju
njene flote, navode u Ministarstvu infrastrukture.
Ministar Milutin Mrkonjićc je razgovarao sa Ruanom Rubinštajnom,
direktorom za prodaju u “Boingu” i tom prilikom predlozčio namere i
planove drzžave za “Jat”.
SAJAMSKI KOMPENZACIONI ARANZMANI
Laksa prodaja sajamskih eksponata u zemlji u kojoj
se sajam odrzava
 Manji troskovi transporta vracanja sajamskih
eksponat

MALOGRANICNI I SUSEDNI PREKOMORSKI PROMET
Obuhvata:
15km granice sa svake strane,dok prekomorski promet
obuhvata 30km.
Medju drzavnim sporazumima se odredjuje:
Valuta obracuna,nadlezne banke,nacin sastavljanja
robnih listi,a cesto i ukidanje carina u ovim
poslovima
1:1
SPECIFICNI OBLICI SPOLJNOTRGOVINSKIH POSLOVA
PODELA:
Privremeni uvoz i izvoz robe
 Reeksportni poslovi
 Tranzitni poslovi
 Lizing
 Fransizing…

Privremeni uvoz i izvoz robe
Roba se privremeno uvozi ili izvozi bez placanja carine
 Poslovi oplemenjivanja robe(prerada,dorada,obrada)
 LON poslovi

Reeksportni poslovi
Poslovi uvoza radi izvoza
 Spoljnotrgovinski ramplasman
 Poslovi reeksportne dorade
 Klasican posao posredovanja
 Svic poslovi

Tranzitni poslovi
 DIREKTNI
Strana roba prelazi preko
nacionalne teritorije

LOMLJENI
Roba se istovaruje I privremeno
skladisti,doradjuje,oplemenjuj
e,prepakuje,pa tek onda
nastavlja put
c
zakupnina
z
a
k
u
p
a
Vrste lizinga:
*DIREKTAN (klasican) lizing
Vlasnik opreme i zakupac
*INDIREKTAN (savremeni) lizing
Lizing preduzece otkupljuje proizvod od vlasnika
pa ga onda iznajmljuje kupcu.
Na
kraju XIX veka Coca Cola daje fransize za
proizvodnju, punjenje i pakovanje bezalkoholnih
pica…
HVALA
NA
PAZNJI
Kviz:
1. Kako se dele tranzitni poslovi?
2. Sta podrazumeva tranzit?
3. Koje su dve vrste lizinga?
4. Koji poslovi spadaju u vezane poslove?
5. Sta je lizing?
6. Koji je najznačajniji oblik privremenog izvoza i
uvoza robe?
7. Koje vrste paralelnih poslova postoje?
8. Kako se kreće roba prilikom obavljanja
kompenzacionih poslova?
9. U kojim oblicima se javljaju izvoz i uvoz dobara
i usluga?
10. Koji su osnovni spoljnotrgovinski poslovi?
11. Gde se najcesce praktikuje fransizing?
12. Kako se drugačije nazivaju barter poslovi?
13. Korisnik fransize ili..?
14. Davaoc fransize ili..?
15 .Kako se nazivaju poslovi povratne-ponovne
kupovine?
16 . Sta spada u specifične oblike
spoljnotrgovinskih poslova?
17 . Poslovi oplemenjivanja koji se obavljaju po
tehnologiji I od materijala vlasnika robe,po
njihovoj tehnickoj dokumentaciji ,uz njihovu
opremu,od njihovog materijala nazivaju se?
_______________________________________