Transcript Slayt 1

KASIM AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ
KASIM AYI KAVRAMLARIMIZ
KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ
KASIM AYINDA ÖĞRENİLEN ŞARKILAR
KASIM AYI SEBZESİ
KASIM AYI GEZİLERİMİZ
KASIM AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ
KASIM AYI PARTİSİ
KASIM AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ
ARALIK AYI MİNİ PROGRAMI
ARALIK AYI AİLE KATILIMI
PSİKOMOTOR ALAN
Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Değişik yönlere yuvarlanır
4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür
5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar
7.Belli bir yüksekliğe çıkar
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır
8.Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir
9.Değişik malzemeler kullanarak resim yapar
10.Yönergeye uygun çizgiler çizer
13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser
14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır
Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
2.Nesneleri sıkar
4.Malzemelere elleriyle şekil verir
5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir
SOSYAL-DUYGUSAL ALAN
Amaç 2. Duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1.Duygularını söyler
Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme
Kazanımlar
1Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar
3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar
Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme
Kazanımlar
1.Kendiliğinden bir işe başlar
2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
4. Aldığı sorumluluğu yerine getirir
5.Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir
6.Gerekli durumlarda nezaket sözcüklerini kullanır
Amaç7. Hoşgörü gösterebilme
Kazanımlar
1.Hata yapabileceğini kabul eder
2.Kendi hatalarını söyler
Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme
Kazanımlar
1.Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır
DİL ALANI
Amaç 1. Sessleri ayırt edebilme
Kazanımlar
4. Verilen sese benzer sesler çıkarır
Amaç 3. Türkçe’yi doğru kullanabilme
Kazanımlar
1.Konuşmalarında söz dizimi kurallarını doğru olarak kullanır
Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
5.Söz almak için sıra bekler
6.Duygu, düşünce ve hayallerini söyler
Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar
3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir
4. Dinlediklerini özetler
Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme
Kazanımlar
1.Dinlediklerinde yeni olanları fark eder
2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar
3.Verilen sözcüğün anlamını açıklar
4.Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır
BİLİŞSEL ALAN
Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme
Kazanımlar
1.Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar
Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme
Kazanımlar
1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler
2.Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır
Amaç 3. Dikkatini toplayabilme
Kazanımlar
1.Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı fark eder
2.Dikkatini nesne/durum/olay üzerinde yoğunlaştırır
3.Dikkat edilmesi gereken nesneyi/durumu/olayı söyler
Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme
Kazanımlar
4.Varlıkların şeklini söyler
5.Varlıkların sayısını söyler
6.Olay ya da varlıkların sırasını söyler
7.Nesnelerin neden yapıldığını söyler
Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme
Kazanımlar
1.Varlıkları birebir eşleştirir
2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir
3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir
4.Varlıkları büyüklüklerine göre eşleştirir
Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme
Kazanımlar
3.Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar
6.Varlıkları kullanım amaçlarına göre gruplar
Amaç 7. Nesne, durum ya da olayları çeşitli özelliklerine göre sıralayabilme
Kazanımlar
1 Nesneleri büyüklüklerine göre sıralar
2. Sıralanmış nesne grubu içinde nesnenin yerini gösterir
7 Olayları oluş sırasına göre sıralar
Amaç 8. Nesneleri ölçebilme
Kazanımlar
1.Ölçme sonucunu tahmin eder
2.Standart olmayan birimlerle ölçer
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
1.20 sayısı içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar
3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir
4.Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar
Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme
Kazanımlar
1.Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler
2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme
Kazanımlar
3.10 sayısı içindeki rakamları okur
4. 10 içindeki rakamları modele bakarak yazar
Amaç 12. Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme
Kazanımlar
1. Nesnenin mekandaki konumunu söyler
2. Yönergeye uygun olarak mekanda konum alır
3. Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir
Amaç 13. Bir örüntüdeki ilişkiyi kavrayabilme
Kazanımlar
1. Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur
2. Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler
3. bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme
Kazanımlar
1.Bir olayın olası nedenlerini söyler
2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler
3.Yarım bırakılan olayı,durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün
bir şekilde tamamlar
Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme
Kazanımlar
2. Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde kullanır.
4. Haftanın günlerini sıra ile söyler.
Amaç 19. Nesne grafiği hazırlayabilme
Kazanımlar
1.Nesneleri kullanarak grafik oluşturur
2.Nesne ve varlıkları sembollerle gösterir
3.Hazırlanmış nesne grafiği çerçevesine sembolleri yerleştirir
4.Grafikte yer alan nesneleri sayar
Amaç 20. Atatürk’ü tanıyabilme
Kazanımlar
1.Atatürk’ün hayatı ile ilgili olguları söyler
2.Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler
Amaç 21. Atatürk’ün Türk Toplumu için önemini açıklayabilme
Kazanımlar
1.Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler
2.Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar
ÖZBAKIM BECERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar
4.Yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat eder
5.Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır
6.Beslenme için gerekli araç-gereçleri temizlik kurallarına uygun kullanır
7.İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
2.Giysilerini yardımsız çıkarır
3.Giysilerini yardımsız giyer
4.Giysilerini doğru şekilde giyer
6.Giysilerini asar
Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme
Kazanımlar
1. Yiyecekleri ve içecekleri ayırım yapmadan yer/ içer
2. Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer/ içer
3. Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir
RENKLER
Sarı
Kırmızı
Mavi
Siyah
Beyaz
Yeşil
Turuncu
Pembe
Mor
Kahverengi
Gri
SAYILAR/SAYMA
1-10 arası rakamları tanıma
1-10 arası nesne rakam eşleştirme
1-5 arası rakamları yazma
O rakamını tanıma
BOYUT
En Büyük - Orta - En Küçük
İnce - Kalın
KARŞILAŞTIRMA
Benzer olanı bulma
Çeşitlilikleri fark etme
Eşit büyüklükleri fark etme
Eşit miktarda olanları fark etme
ŞEKİLLER
Üçgen
Dikdörtgen
YÖN/KONUM
Uzak - Yakın
Parça - Bütün
Ters – Düz
Arka-Ön
BİREYSEL/
SOSYAL FARKINDALIK
Yaşlı-Genç
Doğru-Yanlış
YAPI/MATERYAL
Nesnelerin yapısal özellikleri
(Ağaçtan-camdan-metal-kumaştan)
Pürüzlü-pürüzsüz-Kaygan
Parlak-Mat
Canlı-Cansız
Kalabalık-Tenha
Tüylü-tüysüz
MİKTAR
Tam (Bütün) Yarım
Var-Yok
Eşit-Eşit değil
ZAMAN/SIRALAMA
Gece-Gündüz
Karanlık-Aydınlık
Eski-Yeni
Önce-Şimdi-Sonra
Sabah-Öğle-Akşam
OKULUMUZUN BAHÇESİNDE YAPILAN “10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA” TÖRENİNE
KATILARAK ATATÜRK BÜSTÜNE ÇİÇEKLER BIRAKILDI.
“ATATÜRK” KONULU RESİM ÇALIŞMASI YAPILDI.
“ATATÜRK VE KÜÇÜK ÇOBAN” İSİMLİ HİKAYE OKUNDU.
EVDEN GETİRİLEN FOTOĞRAFLAR İNCELENDİ. AİLEMİZ, AKRABALARIMIZ İLE
İLGİLİ SOHBET EDİLDİ.
FOTOĞRAFLARIN NEREDE ÇEKİLMİŞ OLDUKLARI KONUŞULDU.
AİLEMİZDEKİ KİŞİLERİN RESİMLERİ YAPILDI.
“EVİMİZDE KAÇ KİŞİ YAŞIYOR? SORUSU CEVAPLANDI VE GRAFİK OLUŞTURULDU.
“RESİMDEKİ EVDE KİMLER YAŞIYOR?” TAHMİN EDİLDİ VE RESMEDİLDİ.
SANAT ETKİNLİĞİNDE EV ÇALIŞMASI YAPILDI.
TOPRAĞIN ALTINDA YAŞAYAN HAYVANLARIN EVLERİ HAKKINDA KONUŞULDU VE
BU EVLER RESİMLERLE İNCELENDİ.
“GERİ DÖNÜŞÜM” NEDİR? BARKOVİZYON İZLENEREK ÖĞRENİLDİ. GERİ
DÖNÜŞÜM VE ÖNEMİ HAKKINDA SOHBET EDİLDİ.
YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK PLASTİK KAPAK TOPLAMA KAMPANYASINA
BAŞLANDI.
EN ÇOK HANGİ HAYVANIN YAŞADIĞI EVİ MERAK EDİYORUZ? SORUSU SORULDU
VE EN ÇOK ÇIKAN CEVABA GÖRE O HAYVANIN YAŞAMI İLE İLGİLİ VİDEO İZLENDİ.
6/C SINIFI EN ÇOK TAVŞANIN YAŞAMINI MERAK EDİYOR…
“DİKKATLİ ÇOCUK” KİTABI İLE ÇALIŞILDI.
“YAPA Q MAT” KİTABIYLA ÇALIŞILDI.
HAZİNE SANDIĞIMIZDA EVDEN GETİRİLEN HAZİNELER BİRİKTİRİLDİ.
DEPREM TATBİKATI YAPILDI.
RESİMDEKİ ATATÜRK
ÖĞRETMENİM
Gözlerin mavi mavi,
Saçların sarı sarı,
Candan severler seni,
Bütün Türk çocukları.
Öğretmenim canım benim canım benim
Senin için toplarız
Karanfil,zambak,mine,
Öpücükler yollarız
Sınıftaki resmine.
Her şey oldun artık bana
Seni ben pek çok pek çok severim
Sen bir ana sen bir baba
Okut öğret ve nihayet yurda yar bir insan et
LAHANANIN YARARLARI ÖĞRENİLDİ VE
LAHANA TURŞUSU YAPILARAK ZAMAN
İÇİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER GÖZLEMLENDİ.
El çırparak denge tahtası üzerinde yürüme,planör duruşu,engel üzerinden atlama,çember
Çember içine top atma,grupla top taşıma yapıldı.
Streching , pozisyonda releve ve pilie, kol pozisyonları çalışmaları yapıldı.
Bale’de kol ve ellerin kullanım özellikleri öğrenildi.
Rehberlik derslerine başlandı. “Duygular” , “Kendini nasıl hissedersin?” etkinlikleri uygulandı.
Yöre Çalışmaları yapıldı. 4 zamanlı ritmik Halk Dansları adımları çalışıldı.
Hava Deneyi yapıldı. Barkovizyondan “Besin Piramidi” incelendi. Kolanın zararları öğrenildi.
“Taş alma ve tehdit”, “Taş isteme-Taş alma “, “Taşların Gücü” çalışmaları yapıldı.
Atatürk portresinin çevresi el baskısıyla süslendi. Öğretmenler Günü konulu resim çalışması yapıldı.
Kil ile hayvan figürü oluşturuldu ve boyandı.
CİTO Öğrenci İzleme
Programı üç oturum
şeklinde uygulandı.
“Drawing For Childrenn”
programında resim
çalışması yapıldı.
05
Tüm hazineleri inceleyerek
sınıflandırıyoruz. 10’ar
tane olan nesneleri
gruplandırıyoruz.
10’dan eksik olan nesneleri
10’a tamamlıyoruz.
Sağ ve sol elimizin şeklini
çıkarıyoruz.
Parmaklarımızın üzerine
rakamlar yapıştırarak 1–10
arası rakam sıralama
çalışması yapıyoruz.
06
6/A SINIFI MODERN
SANAT MÜZESİ’NE
GİDİYOR.
Zarafet ve Kibarlık
konumuz “Tuvalet ve
Lavaboyu uygun
kullanmak” ile ilgili çeşitli
dramalar yapıyoruz.
“OPET TUVALET
EĞİTİMİ” İSİMLİ FİLM
İZLİYORUZ.
ANNE BABA OKULU’nun
“Sorumluluk sahibi
bireyler yetiştirmek” isimli
III. Oturumu Saat
16.00’da gerçekleşecektir.
Katılımınızı bekliyoruz.
07
GEZİ ETKİNLİĞİ
“RAHMİ KOÇ SANAYİ
MÜZESİ’NE gidiyoruz.
Gezi sonrası sohbet
ediyoruz. “Gezi
İzlenimleri” etkinliğimizi
yapıyoruz.
08
Yön kavramlarını kullanarak
sınıfımıza sakladığımız
hazine için harita
hazırlıyoruz. Hazırladığımız
harita ile
diğer sınıflardaki
arkadaşlarımız hazine avına
çıkıyor.
Pusulayı tanıyarak
yararlarını öğreniyoruz.
09
GEZİ ETKİNLİĞİ
“ICE STATION
ANTARTİKA” Sergisine
gidiyoruz.
Gezi sonrası değerlendirme
resmi yapıyoruz.
12
Ayakkabılarımızı
inceleyerek özelliklerini
konuşuyoruz.
“Ayakkabı Eşleştirme”
isimli oyunu oynuyoruz.
Ayakkabımızın tabanındaki
şekli çizme çalışmaları
yapıyoruz.
13
Sınıfımızdaki krakerleri
eşit şekilde paylaşabilmek
için çözümler üretiyoruz.
Daha sonra paylaşarak
yiyoruz.
ANNE BABA OKULU’nun
“Çatışma ve Çatışma
Çözme Yöntemleri ” isimli
IV.Oturumu Saat 16:00’da
gerçekleşecektir.
Katılımınızı bekliyoruz.
14
6/B SINIFI MODERN
SANAT MÜZESİ’NE
GİDİYOR.
Yaşamımızda matematik’i
nerelerde kullanıyoruz?
Sorusu ile günlük
yaşamımızdaki matematiği
keşfediyoruz.
Okulumuzda gördüğümüz
rakamları bularak ok
işareti ile belirliyoruz. Kaç
tane ok işareti
kullandığımızı sayıyoruz.
15
Traş köpüğü üzerine çizgi
çalışmaları yapıyoruz.
“+, -, = “ işaretlerini
tanıyoruz.
“Papu ile çizgilere
dokunuyorum “ kitabından
çalışmalar yapıyoruz.
16
TUTUM YATIRIM VE
TÜRK MALLARI
HAFTASI
Ülkemizde yetişen ürünleri
tanıyoruz ve bunları
yiyoruz.
NOT: Evden gelirken
ülkemize özgü yiyecekler
getirmeyi unutma! (meyve,
kuruyemiş, lokum v.b.)
“TÜRKİYE” sergimiz için;
ülkemize özgü kıyafet ve
çeşitli nesneleri okula
getirebilirsin. (NOT:
Çalışma sonunda eve geri
dönecektir )
19
“Kararsız Ayı Ponki” isimli
tiyatro oyununu izliyoruz.
Birlikte zincir
oluşturuyoruz ve zincirde
kaç halka olduğunu tahmin
ediyoruz.
“Baş – Orta – Son”
kavramlarını zincir
üzerinde öğreniyoruz
26
Seçim sonucunda
belirlenen yeni yıl
hediyesini hazırlamaya
başlıyoruz.
Poldi sesli kitaplardan
“Zaman” Adlı kitabı
inceliyoruz.
Gece ve gündüz deneyi ile
Dünya’nın hareketlerini
inceliyoruz.
“Hoş geldin Yeni Yıl” adlı
şarkıyı öğreniyoruz.
20
“Abaküs nedir?”
öğreniyoruz. Abaküsü
kullanarak sayma
çalışmaları yapıyoruz.
“Sayıların dansı” oyununu
oynuyoruz.
ANNE BABA OKULU’NUN
“ÇOCUKLUK DÖNEMİ
HASTALIKLARI VE
ALERJİLER” isimli V.
Oturumu Saat 14:00’da
gerçekleşecektir.
Katılımınızı bekliyoruz.
27
Zamanı gösteren eşyaları
özelliklerine göre
grupluyoruz.
Bugün evden gelirken
zamanı gösteren bir eşya
getirmeyi unutma! ( Saat,
takvim vb.)
“Trik Trak” adlı şarkıyı
öğreniyoruz.
21
GEZİ ETKİNLİĞİ
Markete geziye gidiyoruz
ve alışveriş yapıyoruz.
Paraları tanıyoruz.
Okula gelirken 5 kuruş, 10
kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş,
1 TL. bozuk paradan oluşan
toplam 2 TL. getirmeyi
unutma!
28
Bugün okulumuzda
“YENİ YIL PARTİSİ
VAR!”
Parti için istediğin bir
kostümü yanında
getirebilirsin 
“Yeni yılda en çok ne
olmasını istersin?”
sorusunu cevaplıyoruz.
22
“Mickey’nin Yılbaşı
Hikayeleri” isimli çizgi
filmi okulumuz konferans
salonunda izliyoruz.
ARALIK AYINDA DOĞAN
ÖĞRENCİLERİMİZİN
DOĞUM GÜNLERİNİ
KUTLUYORUZ.
29
Saat üzerinde tam ve
yarım saatleri öğrenmeye
başlıyoruz.
“Q- Mat” Matematik
kitabımızdan çalışmalar
yapıyoruz.
23
Küplerle arttırma eksiltme
çalışmaları yapıyoruz.
3 boyutlu nesneler
kullanarak oval şeklini
tanıma ve çizme çalışmaları
yapıyoruz.
30
Takvim Nedir? Ne işe
yarar?
Konulu sohbet ederek
farklı takvim türleri
inceliyoruz.
Sınıfımızdaki takvimi yeni
yıl için hazırlıyoruz.
MUTLU YILLAR

05
Çocuğunuzla
odasındaki oyuncakları
10’arlı gruplara ayırın.
06
Çocuğunuzdan bugün
okulda izlediği
“Tuvalet Eğitimi”
konulu filmi
anlatmasını isteyin.
Tuvalet temizliğini
evde de kendisinin
yapması için bir
başlangıç yapın.
07
Çocuğunuzla “Rahmi
Koç Sanayi”
müzesindeki
gözlemleri hakkında
sohbet edin.Müzedeki
en dikkatini çeken şeyi
resimlemesini isteyin.
08
Çocuğunuzun
oyuncaklarından birini
saklayın. Kayıp olan
oyuncağı bulması için
onu yönlendirin.
09
Çocuğunuzla “Ice
Station” müzesindeki
gözlemleri hakkında
sohbet edin.
12
Çocuğunuzla evinizde
bulunan terliklerle
eşleştirme oyunu
oynayın.
13
Çocuğunuza bir kase
kuruyemiş (tek çeşit)
verin. Evdeki bireylere
eşit şekilde
dağıtmasını isteyin.
14
Çocuğunuzla evinizde
ki nesneler arasından
üzerinde rakam olan
nesneleri bulun.
15
Çocuğunuzla “Tutum
Yatırım Ve Türk
Malları” haftasının
önemi hakkında sohbet
edin. Okulda yapılacak
kutlama için getireceği
yiyeceklerini birlikte
çantasına koyun.
16
Çocuğunuzla serbest
çizgi çalışması yapın.
19
Seçmiş olduğunuz
nesneleri sıraya
dizerek “baş-orta-son”
kavramlarını birlikte
konuşun.
20
Çocuğunuzla ertesi
gün yapılacak olan
“Market Gezisi” için
birlikte çantasına (bir
poşet ya da cüzdan
içinde) 5 kuruş, 10
kuruş, 25 kuruş, 50
kuruş, 1 TL ‘den oluşan
2 TL’yi koyun.
21
Çocuğunuzla market
gezisinde gördükleri
hakkında sohbet edin.
Birlikte bir alışveriş
listesi oluşturun ve
alışverişe çıkın.
22
Seçtiğiniz nesneler
ya da
fasulye,nohut,makarna
gibi kuru baklagilleri
poşete koyun.
Çocuğunuzdan bunları
saymasını isteyin.
23
Çocuğunuzla nesneleri
kullanarak arttırma
eksiltme çalışmaları
yapın. Örneğin; İki
mandalım vardı. Bir
tane daha oldu vb gibi.
26
Çocuğunuzla birlikte
bir yakınınız için Yeni
Yıl kartı hazırlayın.
27
Çocuğunuzla ertesi
gün
yapılacak olan Yeni Yıl
Partisinde giyeceği
kostümü çantasına
birlikte koyun.
28
Çocuğunuzla odasına
asması için yeni bir
takvim alın.
29
Çocuğunuzla evinizde
ki saatleri inceleyin.
30
Çocuğunuzla birlikte
Yeni Yıl hazırlıklarınızı
yapın.