(powerpointpresentatie). - Onderwijs Diensten Centrum Westelijke

Download Report

Transcript (powerpointpresentatie). - Onderwijs Diensten Centrum Westelijke

Het aanvragen van een beschikking LWOO of PrO
Wie vraagt aan?
- ODC namens de school voor voortgezet onderwijs (VO), op basis van
gegevens primair onderwijs (PO)
Waar?
- Regionale Verwijzingscommissie Voortgezet Onderwijs (RVC-VO)
Welke leerlingen?
- Leerlingen die voldoen aan de criteria voor LWOO of PrO
Wat zijn de indicatoren?
-
Leerachterstand op minimaal 2 domeinen
(waarvan in ieder geval Begrijpend Lezen (BL) of Rekenen (RE))
-
IQ
-
Sociaal – emotionele problematiek (Indien IQ > 90)
- faalangst
- prestatiemotivatie
- emotionele instabiliteit
Indicatie
criteria
leerling is
geïndiceerd voor:
IQ in de
bandbreedte
relatieve
leerachterstand
emotionele
problematiek
praktijkonderwijs
55 tot en met 80
0,50 of meer
hoeft niet aangetoond
te worden
praktijkonderwijs of
leerwegondersteuning
75 tot en met 80
0,25 of meer
hoeft niet aangetoond
te worden
leerwegondersteuning
75 tot en met 90
0,25 tot 0,50
hoeft niet aangetoond
te worden
leerwegondersteuning
91 tot en met 120
0,25 tot 0,50
moet wel aangetoond
worden
Hoe wordt de leerachterstand berekend?
• Didactische leeftijd (DL)
Aantal onderwijsmaanden vanaf groep 3
• Didactisch leeftijdsequivalent (DLE)
DLE-schalen, Indicatiestelling LWOO en PrO 2015-2016.
Let op: De normen die Cito in september 2013 heeft uitgebracht zijn
nog niet door de COTAN beoordeeld. De RVC maakt daarom gebruik
van het LVS met de ‘oude’ normen van vóór september 2013.
Het ODC kijkt graag met u mee of een leerling voldoet aan de
didactische criteria van de RVC.
• Berekening
leerachterstand = 1 – DLE : DL
Voorbeeld: 1 – 39 : 54 = 1 - 0,72 = 0,28
Welke testen en toetsen?
Zie Lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor LWOO
en PrO 2015 - 2016 (www.rvc-vo.nl).
Hierin is onder andere terug te lezen dat de nieuwe normering (september
2013) van Cito nog niet gebruikt mag worden.
Juist testgebruik
DLE-schalen indicatiestelling LWOO en PrO 2015-2016, Boom test uitgevers
Adaptief toetsen
Aansluiten bij het werkelijke didactisch niveau, dat wil zeggen dat het
DLE maximaal 10 maanden mag afwijken van de gebruikte toetsversie
Richtlijn
Voor PrO: toetsen uit groep 4-5
Voor LWOO: toetsen uit groep 6-7
Voorbeeld
Wanneer toetsversie M7 wordt afgenomen (midden groep 7 komt
overeen met 45 maanden onderwijs), mag het DLE tussen de 35 en 55
liggen. Anders moet door- of teruggetoetst worden om valide resultaten
te verkrijgen.
Welke rol speelt de basisschool?
• LVS
• Schooladvies
• Afstemming met ouders
• Onderwijskundig rapport
Wat is de rol van de ouders?
• Ondertekenen Toestemmingsverklaring
• Ontvangen kopie van de aanvraag (PrO ook ondertekenen)
• Ontvangen kopie van de beschikking
• Aanmelden bij school voor voortgezet onderwijs!
Deze aanmelding staat los van de aanvraag van een beschikking
Waar?
Basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning
Graaf Huyn College, Geleen
DaCapo College, locatie PKS (voorheen RWZ)
DaCapo College, locatie Eysenhegge
Kaderberoepsgerichte (of theoretische) leerweg met leerwegondersteuning
DaCapo College, locatie Eysenhegge
Praktijkonderwijs
DaCapo College, locatie Geleen
Hoe verloopt de procedure?
Zie stroomschema volgende dia
Geen beschikking,
toch leerwegondersteunend onderwijs?
• Hoe?
Regionaal Zorgbudget
• Via
PCL – VO
Meer informatie?
Website
www.odc-wm.nl
Onderwijs Diensten Centrum Westelijke Mijnstreek
Valkstraat 4
6135 GC Sittard
Telefoon: 046 - 420 08 96
E-mail: [email protected]