Prezentare scoala Zvoristea

download report

Transcript Prezentare scoala Zvoristea

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BUDA
COMUNA ZVORIŞTEA
PROIECT EDUCAŢIONAL BUCOVINA ALBASTRĂ
2010-2011
COORDONATOR PROIECT:
AGAVRILOAEI BEATRICE –prof. înv.primar
Director:
HALICI RODICA
ARGUMENT:
„Tot ce se află pe faţa pământului se transformă necontenit, fiindcă
Pământul e viu şi are suflet. Noi facem parte din acest suflet şi rareori ne
dăm seama că el lucrează pentru binele nostru.”
(Pablo Coelho, Alchimistul)
SCOP:
Formarea unei atitudini responsabile şi active pentru gestionarea şi
ocrotirea mediului înconjurător, în vederea menţinerii echilibrului
ecologic.
OBIECTIVE
*conştientizarea şi sensibilizarea copiilor şi părinţilor din localitatea Zvoriştea faţă de
problemele mediului;
* implicarea copiilor în colectarea materialelor reciclabile-hârtie şi P.E.T-uri din zona râului
Siret;
* formarea unor deprinderi de conservare a naturii necesare reducerii poluării şi creşterii
calităţii apei;
* formarea premiselor pentru înţelegerea relaţiilor om-mediu înconjurător şi a
interdependenţei dintre calitatea vieţii şi a mediului;
* recunoaşterea impactului negativ al neglijenţei umane asupra naturii;
* stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii
în care să evidenţieze importanţa Pământului şi a unui mediu curat;
GRUPUL ŢINTĂ:
- 24 elevii din clasa a IV-a a Şcolii Buda Zvoristea
- locuitorii comunei Zvoriştea
RESURSE:






RESURSE UMANE:
-24 elevi din clasa a IV-a
RESURSE TEMPORALE:
- septembrie 2010 iunie 2011
RESURSE SPAŢIALE:
Şcoala cu clasele I-VIII Buda Zvoriştea
BENEFICIARI:







Direcţi:
-elevii implicaţi în proiect
Indirecţi:
-ceilalţi elevi ai şcolii;
-profesorii şcolii;
-părinţii elevilor;
-comunitatea locală;
ACTIVITĂŢI








A fost desfăşurat un marş de prevenire a poluarii apelor râului Siret din raza comunei
Zvoriştea ,prin care copiii au transmis un mesaj tuturor locuitorilor şi au semnat un
angajament colectiv pentru păstrarea curăteniei.
Au realizat afişe, postere, desene cu mesaje ecologice pentru protejarea Planetei
Albastre cu tema ,,Culorile Pământului,,
La clasă au fost dezbătute temele ,,Poluarea apelor şi a aerului,,
S-a prezentat lectura ,,Călătoria picăturii Pica,, şi s-a discutat despre circuitul apei în
natură, elevii realizând şi compuneri pe această temă
S-au purtat discuţii despre problemele care ameninţă planeta (intensificarea efectului
de seră, poluarea, ploile acide, deşertificarea etc.) cu tema S.O.S – Pământul în
pericol.Elevii au realizat referate si desene ce privesc poluarea
S-au realizat de către elevi compuneri ce privesc mesajul transmis de Pământ “Pământul ne vorbeşte,, , ,,De ce plânge planeta albastră,,.
S-a organizat o expoziţie cu lucrări practice ale elevilor din materiale reciclabile.
Au participat la acţiuni de ecologizare a zonei de pe malul Siretului
EVALUAREA PROIECTULUI




observarea sistematică a comportamentului elevilor în situaţii concrete;
expoziţii cu lucrările elevilor;
acordare de diplome pentru contribuţii deosebite şi originalitate;
mediatizarea mesajului proiectului prin postere realizate de elevi;
Marş de prevenire a poluării apelor râului
Siret
Vrem să respirăm !
Vrem ape curate!
Vrem ca râul Siret să fie fericit!
Culorile Pământului
Poluarea apelor, a solului şi a aerului
Călătoria picăturii Pica sau circuitul
apei in natură
Data naşterii:
Cu milioane de ani în urmă
Numele meu este PIC.
Adresa mea este Terra.
Datorită mie şi fraţilor mei , care ocupăm trei sferturi
din suprafaţa pământului, planeta noastră a primit
numele de Planeta Albastră.
Servicii oferite: rol primordial în
întreţinerea vieţii pe Pământ
De când m-am născut, colind Pământul.
Am văzut toată evoluţia vieţii
pe această planetă.
Fără mine, viaţa nu ar fi putut exista.
În apă au apărut şi s-au dezvoltat
primele vietăţi.
Stări de agregare
În natură, ne aflăm din abundenţă,
în toate stările de agregare:
în stare solidă (zăpadă şi gheţari);
în stare lichidă
(formă în care acoperim 2/3 din suprafaţa
pământului; sub formă de mări,
oceane, râuri, fluvii, ape subterane);
în stare gazoasă (atmosfera conţine o cantitate
considerabilă de apă, sub formă de vapori
de apă, invizibili).
Evaporarea şi condensarea
Căldura Soarelui determină evaporarea
noastră de la suprafaţa lacurilor, mărilor,
oceanelor şi de la suprafaţa pământului
transformându-ne în
vapori.
În stare de vapori de apă ne ridicăm
în atmosferă şi formăm norii. Din nori,
cădem pe pământ sub formă de
ploaie sau zăpadă (precipitaţii)
Din nou la drum!
Din ploi sau prin topirea zăpezilor
ajungem din nou în râuri, mări şi oceane
sau pătrundem în pământ, formând apele
freatice.
Ca apă subterană, putem apărea din nou
la suprafaţă, fie prin izvoare, fie extrasă
prin fântâni şi puţuri.
Astfel, am ajuns din nou pe pământ
de unde ne reluăm “drumul” prin natură.
Trecerea continuă a picăturilor de apă prin diferite stări de
agregare, se numeşte circuitul apei în natură.
70% din suprafaţa planetei este acoperită de apă.
Numai 1% din apa planetei este proaspată şi poate fi folosită, deoarece:
97 % este apă sărată iar 2% este apă ingheţată pe care o găsim în gheţari
Apa este indispensabilă vieţii
Pericolul poluării
Rezervele de apă ale planetei sunt
limitate şi ameninţate de poluare.
Circuitul apei în natură este un
fenomen permanent.
Natura reciclează apa în
permanenţă, dar calitatea acesteia este
pusă în pericol datorită poluării.
Ce avem de făcut?
Închidem robinetul dacă nu
folosim apa în acel moment.
Sunt oameni pe planetă care
suferă de sete!
Facem duş!
Astfel vom economisi apa.
Nu aruncăm deşeuri în apă.
Păstraţi planeta curată!
Compuneri ce prezintă circuitul apei in natură
Compuneri realizate de copii
S.O.S – Pământul în pericol
„CADOURILE NOASTRE PENTRU MINUNATUL
PĂMÂNT”-desene ce privesc poluarea
Pământul ne vorbeşte
Mesajul Pământului
De ce plânge planeta albastră?
De ce plânge planeta albastră?
Poezii compuse de copii
Poezii compuse de copii
Expoziţie cu lucrări practice din materiale
reciclabile
Acţiuni de ecologizare pe malul Siretului