Snelheid - Betavakken

Download Report

Transcript Snelheid - Betavakken

3.2 Bewegen
Grootheden
Wat is een grootheid?

Onderwerp & meetbaar.
s
v
t
Welke grootheden spelen een
rol bij snelheid?
Afstand (afgelegde weg)
Snelheid
Tijd
s
v
t
Vier manieren
van bewegen
Op welke vier manieren kan er iets
gebeuren met een snelheid?




Stilstaan
Constante snelheid
Versnellen
Vertragen
v
Beweging weergeven.
Hoe kan je een beweging weergeven?

Een grafiek /diagram.
De grafiek
Regels maken grafiek
Stap
1
2
Stap 5
64
Bij
berekening
(exact):aszet
de punten
in het assenstelsel.
Teken
de horizontale
(X-as)
en verticale
as (Y-as)
Bij
metingen
(globaal):
zet
een
kruisje
inofhet
assenstelsel
Maak
tabel
van
dehet
meetresultaten
formule.
(denk
aan
eitje
valt
naar
beneden)
Teken
de
door
deze
punten
/ kruisjes.
Let op:
Zet
bijeen
de grafiek
assen
waar
over
gaat
Gegevens
in tabel:
bovenste
rij (X-as)
Geo
gebruik
als
allegrootheid
punten/kruisjes
op eenen
rechte lijn liggen.
teksten
uit
(onderwerp)
Anders vloeiende lijn.
Meting of berekening
onderste rij (Y-as)
Eenheidin(maat).
Voorbeeld: afstand in m of bedrag in €
Twee diagrammen
Welke twee soorten diagrammen zijn er


s-t diagram
v-t diagram
Zoek in tabel 6 op wat voor soorten
diagrammen dit zijn?
Zie ook
EPN site.
Maken t/m opgave 10
s = 110 km
Afstand
De afgelegde weg (afstand)
Grootheid:
s.
Eenheid:
meter
kilometer
m
km
of
De afstand van Nijmegen naar Amsterdam is 110 kilometer
schrijf je in de natuurkunde als:
s = 110 km
s = 110 km
t = 2,5 h
Tijd
Grootheid:
t
Eenheid:
Seconde
Uren
s
h
De reis van Nijmegen naar Amsterdam duur 2,5 uur
schrijf je in de natuurkunde als:
t = 2,5 h = 2h 30 min
s = 100 km
t=2h
v = 50 km/h
Snelheid
De snelheid is de factor (Verhouding).
Tijd in s
1
2
2,5
Afstand in m
5
10
12,5
X factor (snelheid)
factor=5 m/s
Snelheid zegt iets over het aantal meter in 1 s of
het aantal km in 1 uur.
Grootheid:
v
Eenheid:
meter/seconde
Kilometer / uur
m/s
km/h
Het per teken (/) kan je zien als een deel teken
s = 100 km
t=2h
v = 50 km/h
s=vxt
Afstand
Snelheid
Tijd
s
v
t
gem
Formule: s
m
m/s
s
km
km/h
h
= vgem x t
Probleem oplossing
1)
2)
3)
4)
s = 100 km
t=2h
v = 50 km/h
Gegevens verzamelen
De juiste formule
Invullen
Uitkomst
Denk daarbij altijd aan eenheden achter het getal!
Alles op en rij
Grootheid
s = 100 km
t=2h
v = 50 km/h
Eenheid
Afgelegde weg
s
Meter
m
Kilometer
km
Snelheid
v
Meter/seconde
m/s
Kilometer/uur
Km/h
Tijd
t
seconde
s
uur
h
Als je 50 km/h rijdt en 2 uur onderweg bent dan heb je 100 km gereden.
Oplossing:
1)
s=?
v = 50 km/h
t=2h
2)
s=vxt
3)
s = 50 km/h x 2h
4)
s = 100 km