Stefan Johansson, talarpresentation på svenska

download report

Transcript Stefan Johansson, talarpresentation på svenska

E-tjänster som
funkar
Stefan Johansson, Funka
Hans-Peter Aineskog, Mittbygge
Gustav Ruthgård, Logica
Samarbete mellan fyra parter
Funka Nu: Stefan Johansson
Analyser, prototyper och
användartester
Mittbygge: Hans-Peter Aineskog
Tillhandahåller information och
tjänster kring bygga & bo
Kommuner
Avesta, Borlänge, Eskilstuna
Göteborgsregionen
Göteborg, Alingsås, Ale, Härryda, Kungsbacka,
Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund,
Orust, Tjörn, Lilla Edet, Öckerö
Haninge, Hässleholm, Kristianstad
Linköping, Lund, Malmö, Norrtälje
Riges-nätverket
Logica: Gustav Ruthgård
Utvecklar och driftar e-tjänster
Samarbetet sker inom ramen för Funkas kommunprojekt
Sundsvall, Timrå, Örnsköldsvik, Kramfors,
Härnösand
Skellefteå, Sollentuna, Varberg
Västervik, Örebro
En kort bakgrund…
Kommunala e-tjänster…
•
•
•
•
Är ofta ologiska och svåra, tycker användarna
Fungerar sinsemellan väldigt olika
Kastar användaren hit och dit mellan olika
gränssnitt
Saknar best practice och är sällan
testade/utvärderade på djupet.
Det går ett blankettspöke genom de
kommunala
webbplatserna.
Vi har väldigt svårt att
frigöra oss från de
gamla pappersblanketterna.
Bilder från www.chuck-a-con.net/ samt
från www.harnosand.se
Att göra ett formulär av en
pappersförlaga och sedan
låta någon ta emot det via epost är ingen e-tjänst…
Service online bör dra
nytta av webbens alla
möjligheter
Ett bra exempel är placering av borrhål för värmepumpar på
www.stockholm.se
Vad försöker vi uppnå?
•
•
•
•
•
•
Ett sätt att stegvis förbättra e-tjänsternas
effektivitet
Ökat fokus på användarna
Metoder som kan användas för utvärdering
Kravunderlag som är begripliga för alla parter
Samspel mellan information och tjänst
Samspel mellan externwebb och bakomliggande
system
Så vi tog det
mest komplexa
vi kunde hitta…
Bygglov
•
•
•
•
•
•
Snårigt regelverk
Skillnader på kommunal nivå
Kräver mycket underlag
Många inblandade parter
Stark traditon av ”så här har vi alltid gjort”
Hysteriskt fokus på lagtexten
Bygglov, rivningslov, föranmälan…
På normalsvenska skulle vi säga
”tillstånd”.
Lov betyder i det här sammanhanget
inte ”när vi ska vara lediga”.
Vad har vi gjort?
•
•
•
•
Tillgänglighetsrevision
Prototyp
Ändringar i befintlig tjänst
Tester
Tidigare uppbyggnad
1 Start
2 Person
bild
uppgifter
9 VA
10 Inför
Samråd
3 Fastighet
11Kontrollansvarig
4 Beskrivning
12 Handlingar
Ny uppbyggnad
VÄLJ
Person
Företag
5 Åtgärd
6 Byggnad
7 Area
12 Granska
13 Certifikat
14 Signera
8 Material
15 Skickad
Bort med abstrakta ord.
Tydligare hjälp och stöd
Tydligare
uppställningar
Logik i flöden
•
•
•
•
Övergripande logik
Färre steg
Tydliga knappar
Förenklade texter
Resultatet
Vad är e-formulärstjänsten?
• En tjänst som visar upp formulär.
• Formulärens sidor och innehåll på sidor skapas
i ett speciellt verktyg där man kan dra och
släppa komponenter.
• Formulär kan laddas in och ur i tjänsten utan
att själva tjänsten behöver ändras.
Arkitektur
Utgångsläget…
+
Livevisning
Nu ska vi försöka gå live genom att på ett
osynligt sätt byta dator…
Tillbaka
• Om livevisningen gick bra så är vi tillbaka i
presentationen nu.
• Och om den inte gick bra är vi tillbaka i alla
fall…
Lätta och svåra saker att ändra?
• Texterna var ibland svåra att förstå och en
del formuleringar behövde fixas till.
Detta fixades enkelt med det befintliga
verktyget, texterna exporterades till en excel fil
där de ändrades av verksamhetskunniga och
importerades sedan igen i tjänsten.
Lätta och svåra saker att ändra?
• Tjänsten hade många sidor med lite
information på, det behövde bli färre sidor med
mer information på varje sida.
Detta fixades med det befintliga verktyget,
innehållet på sidorna flyttades ihop av
formulärsbyggaren så var det klart.
En ny utmaning dök upp i form av vad som skulle
visas/döljas beroende på tidigare val. En komponent
som döljer visar fält ändrades av en utvecklare så att
den även kunde hantera förändringar på samma sida
och uppdatera synligheten med hjälp av javascript.
Lätta och svåra saker att ändra?
• Ordningen på fält, t.ex hur personuppgifterna
pressenterades i rader och kolumner var inte
optimalt, fälten låg långt ifrån varandra när de
skulle ligga tätt ihop.
Detta fixades enkelt med befintliga verktyg,
komponenterna flyttades runt lite på sidan av
formulärsbyggaren så var det klart.
Den wizard som används för att skapa nya formulär
uppdateras av en utvecklare med bättre
standardutseende på vanligt förekommande
uppgifter.
Lätta och svåra saker att ändra?
• Knapparna var inte lätta att förstå och såg
konstiga ut, dessutom var det olika utformning
på knapparna på olika ställen på sidan.
En nytt ”funka” tema har tagits fram där ny
utformning av formulären med grund i prototypen
men med rötter i befintlig design skapas. Knappar
flyttas runt och nya innehålls areor läggs dit. Detta
görs av en utvecklare och är ett litet större jobb.
Lätta och svåra saker att ändra?
• Underskriften bestod i många sidor med lite
information dessutom frågades det efter utfärdare på
certifikat när man redan loggat in en gång.
 Antalet sidor har vi inte kunnat ändra på då själva designen i grunden är
sådan att vi först måste ta reda på vilket typ av certifikat som skall
användas innan vi lägger fram sidan där man skall skriva under. Vi
bedömer att det är en för stor insats att ändra mot att slippa se en sida.
 Vi måste fråga efter vem certifikatsutfärdaren är eftersom det inte alls är
säkert att man redan loggat in när man kommer till underskriften,
ingången till formulären är många och därför måste vi täcka in alla
varianter.
 Detta blev för mycket arbete för det resulterade förenklingsvärdet.
Vad har vi lärt dig?
•
•
•
•
•
•
•
Färre sidor - bättre överblick - samma information
Tänka sammanhang i större grad
Tänk på nytt sätt - glöm blankett
Enkelt språkbruk ger enklare tjänster
Små förändringar har gett ökad tillgänglighet
Humanister och teknister -> bra för tillgänglighet
Visst fungerar sammarbete över verksamhetsgränser
Fortsatta arbetet
•
•
•
•
•
Visuell tjänst för bygglov
Serveringstillstånd
Skolskjuts
Synpunkter och klagomål
Kulturskola/musikskola
Exempel på visuell tjänst
• Användaren tänker
göra något…
• …men vet inte om
det kräver något
slags tillstånd
• Genom att klicka på
bilder kan tjänsten
plocka fram rätt
information…
• … och därefter rätt
flöde i e-tjänsten