Transcript ALTUM

ALTUM
valsts atbalsta programmas
biznesam
Zīmola maiņa
No 2014. gada 1. janvāra
VAS Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM
ALTUM – īpaša misija
•
Specializēta attīstības institūcija – valsts atbalsta
sniegšanai uzņēmējdarbībai
•
Sniedzam atbalstu konkrēti definētās, valstij nozīmīgās
jomās un nozarēs
•
Ievērojama pieredze uzņēmēju finansēšanā – uzsācēji,
mikrouzņēmumi, MVU, ražotāji, pakalpojumu sniedzēji,
lauksaimnieki u.c.
•
Papildinām komercbanku piedāvājumu jomās, kuras
neatbilst komercbanku kredītpolitikai – biznesa
uzsākšana, strauja izaugsme, nepietiekošs
nodrošinājums u.c.
•
Sadarbība ar komercbankām
Tūkstošiem veiksmes stāstu
Katrs stāsts iedvesmo – Jēkabpils pusē
Viola Stils
Augstas kvalitātes trikotāžas apģērbi bez
vīlēm, tiek eksportēti uz daudzām pasaules
valstīm. Valsts atbalsts palīdzējis ieviest unikālo
bezšuvju tehnoloģiju.
Projekts MSR
Ceļu remonts. Ar valsts atbalstu
iegādāta iekārta ceļu bedrīšu
remontam.
Sunākstes vilnas nams
Aitu vilnas ražošana un pārstrāde.
Ražo vilnas kārsumu, šķeteri un filcu, ko
izmanto gan mēbeļu ražošanā, gan
rokdarbos. Ar valsts atbalsta palīdzību
uzņēmums sācis darbību.
Katrs stāsts iedvesmo – Zemgalē
ZS Pačūni
Ģimene, kas no savulaik no Rīgas pārcēlusies
uz Bauskas pusi, lai nodarbotos ar piena
lopkopību. Ar valsts atbalsta palīdzību
iekārojuši un modernizējuši saimniecību.
My Space – bērnu mēbeles KUKUU
Modernu un funkcionālu bērnu
mēbeļu ražošana. Idejas un zīmola
attīstīšana notika biznesa inkubatora
paspārnē, bet valsts atbalsts palīdzēja
uzsākt ražošanu.
Somnium
Tūrisma pakalpojumi – ar Starta programmas
atbalstu iegādāti divi elektromobiļi, ar kuriem
videi draudzīgā veidā izrāda viesiem plašo
Rundāles pils dārzu.
Katrs stāsts iedvesmo – Ventspils pusē
EPIC print
Reklāmas un dizaina uzņēmums Talsos, kas
piedāvā dažādus drukas pakalpojumus.
Valsts atbalsts palīdzēja uzsākt uzņēmuma
darbību.
MGS Factory
Ražo koka rotaļlietas, leļļu mājas un
populāro skrejriteni DIP DAP.
Uzņēmums izaudzis biznesa
inkubatorā, bet tālāko attīstību
panācis ar ALTUM valsts atbalstu.
Singing toys
Ražo latviski dziedošas
rotaļlietas. Uzņēmums
izveidots un ražošana sākta ar
Starta programmas atbalstu.
Katrs stāsts iedvesmo – Daugavpils pusē
ZS Saimnieks
Piensaimniecība un augkopība. Valsts atbalsts
izmantots saimniecības paplašināšanai un
tehnikas iegādei.
SIA Pet Vet
Ar Starta programmas palīdzību
paplašināts veterinārās klīnikas
pakalpojumu klāsts, piemēram,
rentgens.
SIA 12 volt-auto
Biznesa uzsācējs – automašīnu elektronikas
diagnostika. Valsts atbalsts noderēja
servisam nepieciešamā aprīkojuma
iegādei.
SIA Sātys
Gaļas pārstrāde un gaļas izstrādājumu
ražošana Preiļos. Ar valsts atbalsta
palīdzību aprīkots ražošanas cehs.
Kādu atbalstu valsts sniedz uzņēmējiem?
 Nodokļu atlaides
Likums par UIN, 17.2 pants
 Informatīvais atbalsts
Kontakti, pētījumi, pārstāvniecības ārzemēs utml.
 Neatmaksājamā palīdzība
LIAA: granti
LAD: granti lauksaimniecībā, zvejniecībā un laukiem
 Finanšu instrumenti
ALTUM: aizdevumi
LGA: garantijas, riska kapitāls
LAF: garantijas
Plānots integrēt vienotā
Attīstības finanšu institūcijā
ALTUM atbalsta programmas
Uzsācēji / mikrouzņēmumi
Starta programma
Biznesa uzsācējiem
Bez iepriekšējas biznesa
pieredzes
Ražotājiem, pakalpojumu
sniedzējiem un tirgotājiem
Konsultāciju un mācību iespējas
Procentu subsīdijas
Mikrokreditēšanas programma
Ļoti maza mēroga projektiem
Vienkārša noformēšana
Pieejams arī lauksaimniekiem un
biznesa uzsācējiem
Lauksaimnieki
Lauksaimnieku apgrozāmo
līdzekļu aizdevumi
Lauksaimniecības produktu
audzēšanai/primārai ražošanai
Paplašināšanās projektu
ietvaros vai sezonalitātes dēļ
Zemes iegādes programma
Sadarbībā ar LAF
Zemes iegādei
lauksaimniecības produktu
audzēšanai un ražošanai
MVU
MVU izaugsmes programma
Maziem un vidējiem
projektiem
Fokuss uz ražotājiem, pieejams
arī lauksaimniekiem
Plašs atbalstāmo nozaru klāsts
Konkurētspējas uzlabošanas
programma
Vidējiem un lieliem projektiem
Fokuss uz ražotājiem
Pieejams arī jaundibinātiem
uzņēmumiem
Līdz 2015. gadam – pieejami vēl 70 miljoni EUR
ALTUM atbalsta aizdevumu priekšrocības
•
Mazākas nodrošinājuma prasības
•
Uzņēmējiem ar mazāku pieredzi uzņēmējdarbībā
•
Garāki atmaksas termiņi
•
Atlikti pamatsummas maksājumi līdz projekta
ieviešanai
•
Atmaksas grafiki atbilstoši darbības specifikai
•
Zemākas pašu kapitāla prasības
•
Citi atviegloti nosacījumi
Atbalsta saņemšanas process – MVU, mikro, lauksaimnieki
MVU, mikrouzņēmumi:
96% iesniedz
83% tiek piešķirts
Lauksaimnieki:
99% iesniedz
95% tiek piešķirts
Atbalsta
saņemšana
Klients un
attīstības
projekta
ideja
Saruna
ar ALTUM
kredītdarbinieku
Klients
iesniedz
vajadzīgos
dokumentus
Izskatīšana un
ALTUM/LAF
lēmums
par atbalsta
sniegšanu
Līguma
sagatavošana
un noslēgšana
Dažas dienas,
vairāki mēneši
Līdz 30 dienām
4 – 10 dienas
Projekta
īstenošana
Aizdevuma
atmaksa
Atbalsta sniegšanas process – Starta programma
~60% tiek
piešķirts
Sadarbība
ar konsultantu
biznesa
plānošanā,
dokumentu
sagatavošanā
Biznesa
ideja
No dažām dienām
līdz vairākiem
mēnešiem
Klients
sāk projekta
īstenošanu
un iesniedz
dokumentus
~90%
iesniedz
Atbalsta
saņemšana
ALTUM
kredītdarbinieks
analizē
iesniegtos
dokumentus
Projekta
īstenošana
Izskatīšana
un ALTUM
lēmums
par atbalsta
sniegšanu
Līguma
sagatavošana
un noslēgšana
Līdz 30 dienām
3 – 10 dienas
Aizdevuma
atmaksa
ALTUM – blakus uzņēmējiem visā Latvijā
Piedāvājums biznesa uzsācējiem – Starta programma
• Biznesa uzsācējs – no idejas līdz 3 gadiem
• Īpašai auditorijai – īpašs piedāvājums :
 Atbalsts un padoms: projekta izvērtējums, konsultācijas,
palīdzība biznesa plāna rakstīšanā, mentori, mācības
 Iedvesma: labie piemēri, iedrošinājums
 Finansējums: aizdevumi, procentu subsīdijas
Motivācija sava biznesa sākšanai
Q. Kādi bija Jūsu galvenie dzinuļi, motivatori uzsākt savu biznesu?
Avots: Biznesa uzsācēju pētījums, Hipotēku banka / Academia, 2013, n=300
Personīgās izmaiņas, uzsākot biznesu
Q1. Vai Jūsu personiskie ienākumi, salīdzinājumā ar pirms biznesa periodu, ir ...
Q2. Kā mainījusies Jūsu apmierinātība ar dzīvi, kopš esat biznesā?
Q3. Kā mainījusies Jūsu labklājība, kopš esat biznesā?
PERSONĪGAJOS IENĀKUMOS
APMIERINĀTĪBĀ AR DZĪVI
LABKLĀJĪBAS LĪMENĪ
Avots: Biznesa uzsācēju pētījums, Hipotēku banka / Academia, 2013, n=300
Atrodi sev piemērotāko programmu – www.altum.lv
Atbalstām labas idejas un
perspektīvus projektus
Paldies!