Předzávodní období

download report

Transcript Předzávodní období

METODICKÉ POKYNY
PŘEDZÁVODNÍ OBDOBÍ
KATEGORIE ML. DOROST, ST. DOROST A JUNIOŘI
2011
Miroslav Přerost, Jiří Veber
SUCHÁ PŘÍPRAVA V PŘEDZÁVODNÍM OBDOBÍ

souhlasně s tréninkem na ledě (rozvoj schopností, dynamická rozcvička, kompenzační cvičení)

program tréninků by měl na sebe obsahově navazovat
Dopoledne

trénink techniky a dovedností

důraz na správné technické provedení dovedností

rozvoj herní rychlosti formou her

agility
Odpoledne

silová a kondiční příprava

doporučení silové přípravy v odpoledních hodinách z důvodu únavy po silové přípravě, která má
špatný vliv na proces učení techniky a dovedností

kompenzační cvičení

Časový rozsah TJ: 15-60 min
2
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
PŘÍPRAVA NA LEDĚ V PŘEDZÁVODNÍM OBDOBÍ - dopoledne
Náplň:
Individuální činnost rozvoje dovedností, klademe důraz na kvalitu provedení a opravování špatné
techniky

Bruslení

Technika

Powerskating
Útočné dovednost (individuální):

Technika hole

Klamání a fintování

Uvolňování hráče s kotoučem

Uvolňování hráče bez kotouče

Přihrávka a zpracování přihrávky

Střelba
3
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
PŘÍPRAVA NA LEDĚ V PŘEDZÁVODNÍM OBDOBÍ - dopoledne
Obranné dovednosti (individuální):

Osobní souboj (technika a vedení osobního souboje)

Chytání a blokování střel - kotoučů (technika)

Odebírání a získávání kotoučů holí
Taktika

Poziční hra

Výměna míst

Obsazování soupeře

Dobruslování soupeře

Dobruslování situací

Dohrávání situací
Taktika a technika individuálních útočných činností

1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4, 5-4, 5-5

Transition
4
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
PŘÍPRAVA NA LEDĚ V PŘEDZÁVODNÍM OBDOBÍ - dopoledne
Taktika a technika individuálních obranných činností

Postavení proti soupeři s kotoučem

Postavení proti soupeři bez kotouče

Forchecking

Backchecking

Zpomalování útoku soupeře/ vytváření tlaku v ÚP, SP

Zdvojování

Odstupování

Zajišťování

Přebírání

Komunikace
5
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
PŘÍPRAVA NA LEDĚ V PŘEDZÁVODNÍM OBDOBÍ - dopoledne
Taktika týmová útočná

Založení útoku

Vedení útoku

Nastřelení kotouče do ÚP

Přesilová hra

Hra v ÚP

Transition
Taktika týmová obranná

Obrana v OP, SP a ÚP

Zónová obrana

Osobní obrana

Hra v oslabení
6
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
PŘÍPRAVA NA LEDĚ V PŘEDZÁVODNÍM OBDOBÍ - odpoledne
Náplň:

herní nerovnovážné a rovnovážné situace

systematika hry

hra, řízená hra a hra na malém prostoru

transition
7
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
SHRNUTÍ TRÉNINKOVÉHO PLÁNU NA LEDĚ

modře v dopoledních hodinách

zeleně v odpoledních hodinách

černě v dopoledních i odpoledních hodinách
Prvek
8
Ml. dorost
St. dorost
Junioři
důležitý-pomocný
důležitý-pomocný
důležitý-pomocný
Bruslení
důležitý
důležitý
pomocný
Útočné dovednosti
důležitý
důležitý
důležitý
Obranné dovednosti
důležitý
důležitý
důležitý
Taktika individuální útočná
důležitý
důležitý
důležitý
Taktika individuální obranná
důležitý
důležitý
důležitý
Taktika týmová útočná
pomocný
důležitý
důležitý
Taktika týmová obranná
pomocný
důležitý
důležitý
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
SHRNUTÍ TRÉNINKOVÉHO PLÁNU MIMO LED
Prvek
9
Ml. dorost
St. dorost
Junioři
důležitý-pomocný
důležitý-pomocný
důležitý-pomocný
Rozvoj herní rychlosti a obratnosti
důležitý
důležitý
pomocný
Síla dolních končetin
důležitý
důležitý
důležitý
Síla celé tělo (silový rozvoj)
pomocný
důležitý
důležitý
Core
důležitý
důležitý
pomocný
Agility
důležitý
důležitý
pomocný
Technika provedení cvičení
důležitý
pomocný
pomocný
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
MLADŠÍ DOROST - příprava na ledě v dopoledních hodinách
Časový rozsah TJ:

45 - 60 min
Náplň:

bruslení

útočné dovednosti

obranné dovednosti

taktika a technika - velký důraz na správné provedení všech cvičení!!!!!!!!
10
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
MLADŠÍ DOROST - příprava na ledě v odpoledních hodinách
Časový rozsah TJ:

60 – 90 min
Náplň:

herní nerovnovážné a rovnovážné situace

hry na malém prostoru

řízená hra a hra

systematika
11
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
MLADŠÍ DOROST - zatěžování
Dopoledne

náplní je proces učení to znamená učení a provádění nových dovedností v nemax. intenzitě

získávání a upevňování správného provedení dané techniky (např. jako je bruslení, střelba, klička
atd.)

časté opakování nových dovedností (techniky) a jejich opravování
Odpoledne

klademe důraz na max. intenzitu prováděných cvičení

kondice
U VŠECH KATEGORIÍ KLÁST DŮRAZ NA ČASTÉ OPAKOVÁNÍ CVIČENÍ PRO ROZVOJ
DOVEDNOSTÍ
U VŠECH KATEGORIÍ ZAŘAZOVÁNÍ RYCHLOSTNÍCH VSTUPŮ S KOTOUČEM, BEZ
KOTOUČE, SE ZAKONČENÍM NEBO BEZ ZAKONČENÍ (AGILITA)
12
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
STARŠÍ DOROST - příprava na ledě v dopoledních hodinách
Časový rozsah TJ:

45 - 60 min
Náplň:

stejná jako u mladšího dorostu

bruslení

útočné dovednosti

obranné dovednosti

taktika a technika - velký důraz na správné provedení všech cvičení!!!!!!!!

klade se důraz na upevnění již zvládnutých dovedností a osvojování kombinací dovedností
v složitějších cvičení

možnost zařazování cvičení i s kondičním aspektem
13
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
STARŠÍ DOROST - příprava na ledě v odpoledních hodinách
Časový rozsah TJ:

60 – 90 min
Náplň:

stejná jako u mladšího dorostu s vyšším důrazem na kondici

herní nerovnovážné a rovnovážné situace

hry na malém prostoru

řízená hra a hra

systematika
14
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
STARŠÍ DOROST - zatěžování
Dopoledne

proces upevňování: zvýšená intenzita při upevňování již získaných dovedností

proces učení: získání nových dovedností a jejich kombinace v nemax. Intenzitě

provádět v max. intenzitě již zvládnuté a osvojené dovednosti
Odpoledne

max. intenzita u všech prováděných cvičení

kondice
U VŠECH KATEGORIÍ KLÁST DŮRAZ NA ČASTÉ OPAKOVÁNÍ CVIČENÍ PRO ROZVOJ
DOVEDNOSTÍ
U VŠECH KATEGORIÍ ZAŘAZOVÁNÍ RYCHLOSTNÍCH VSTUPŮ S KOTOUČEM, BEZ
KOTOUČE, SE ZAKONČENÍM NEBO BEZ ZAKONČENÍ (AGILITA)
15
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
JUNIOŘI - příprava na ledě v dopoledních hodinách
Časový rozsah TJ:

45 - 60 min
Náplň:

specializovaný dovednostní vrcholový trénink (provádění dovedností v co nejvyšší kvalitě s max.
úsilím a v max. intenzitě)

možno zařazovat cvičení s kondičním aspektem více jak u staršího dorostu
16
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
JUNIOŘI - příprava na ledě v odpoledních hodinách
Časový rozsah TJ:

60 – 90 min
Náplň:

stejná náplň jako u staršího dorostu

herní nerovnovážné a rovnovážné situace

hry na malém prostoru

řízená hra a hra

systematika
17
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
JUNIOŘI - zatěžování

max. intenzita ve všech prováděných činnostech
U VŠECH KATEGORIÍ KLÁST DŮRAZ NA ČASTÉ OPAKOVÁNÍ CVIČENÍ PRO ROZVOJ
DOVEDNOSTÍ
U VŠECH KATEGORIÍ ZAŘAZOVÁNÍ RYCHLOSTNÍCH VSTUPŮ S KOTOUČEM, BEZ
KOTOUČE, SE ZAKONČENÍM NEBO BEZ ZAKONČENÍ (AGILITA)
18
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje
TRÉNINKOVÝ PLÁN V PŘEDZÁVODNÍM OBDOBÍ
MLADŠÍ DOROST


počet TJ v týdnu na ledě: 6-7x, 1-2x zařadíme dvoufázové tréninky (dopoledne 45-60 min, odpoledne 60-90
min)
počet TJ v týdnu na suchu: 6-7x (15-60min)

Započítává se dynamická rozcvička a kompenzační cvičení
STARŠÍ DOROST


počet TJ v týdnu na ledě: 7x, 2-3x zařadíme dvoufázové tréninky (dopoledne 45-60 min, odpoledne 60-90 min)
Počet TJ v týdnu na suchu: 7x (15-60min)

Započítává se dynamická rozcvička a kompenzační cvičení
JUNIOŘI


počet TJ v týdnu na ledě: 8x, 3x zařadíme dvoufázové tréninky (dopoledne 45-60 min, odpoledne 60-90 min)
počet TJ v týdnu na suchu: 8x (15-60min)

Započítává se dynamická rozcvička a kompenzační cvičení
PŘED KAŽDÝM TRÉNINKEM DYNAMICKÁ ROZCVIČKA (10-15 MIN)
PO KAŽDÉM TRÉNINKU STREČINK (DELŠÍ VÝDRŽE), PROTAŽENÍ, REGENERAČNÍ VÝBĚH NEBO
ROTOPED (MINIMÁLNĚ 10-15 MIN)
19
Miroslav Přerost, Jiří Veber - Český svaz ledního hokeje