Nusikalstamumo pasiskirstymas Vilniaus mieste: visuomenės

download report

Transcript Nusikalstamumo pasiskirstymas Vilniaus mieste: visuomenės

Nusikalstamumo
pasiskirstymas Vilniaus mieste:
Visuomenės nuomonės ir registruotos statistikos santykis
ĮŽANGA
Tyrimo objektas pasirinktas susidomėjus, kokią įtaką žmonių apsisprendimui dėl
gyvenamosios vietos turi juos supanti išorinė aplinka ir, deja, vienas iš neatskiriamų
jos elementų – nusikalstamumas. Praėjusiame šimtmetyje populiarios ekologinės
teorijos sekėjai pastebėjo, kad žmonių bendruomenės, ypač laisvosios rinkos
sąlygomis, yra panašios į gamtos struktūrą, kur kiekviena dalis nuolat sąveikauja su
kitomis, kiekvienas kovoja už išlikimą, ir visur išlaikoma dinamiška pusiausvyra.
Šios teorijos pagrindu tyrimo vykdytojai sudarė mikrorajonų grupes ir apklausos
pagalba tyrė visuomenės nuomonę mikrorajonų specifikos ir nusikalstamumo lygio
sąveikos klausimais.
Šio tyrimo vykdytojai nesiekė nustatyti tam tikrų dėsningumų, o vykdė pažintinį
tyrimą, kurio vienas iš pagrindinių tikslų – nustatyti, ar mikrorajono neigiamas
įvaizdis yra formuojamas realiai egzistuojančio aukšto nusikalstamumo lygio, o gal
tai išankstinio gyventojų nusistatymo pasekmė.
TIKSLAS:
Nustatyti santykį tarp visuomenės nuomonės
ir registruotos statistikos nusikalstamumo
pasiskirstymo Vilniaus mieste klausimu.
BŪDAI:
• Individuali apklausa remiantis
atsitiktinių respondentų nuomone;
• Ekspertinis vertinimas;
• Statistinis metodas.
RESPONDENTAI
Respondentų amžius:
103 atsitiktinai parinkti asmenys
Asmenys buvo apklausiami:
•Tiesiogiai Vilniaus mieste;
• Interneto puslapyje www.apklausa.lt
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Iki 18 m.
18-25 m.
26-40 m.
Virš 40 m.
RESPONDENTAI
Respondentų nuomone, saugiau:
40%
51% respondentų užaugo viename
iš 5 didžiausių Lietuvos miestų.
37% - kituose miestuose ir
miesteliuose.
Likę 12% - provincijoje.
35%
30%
Sostinėje
25%
Kituose
miestuose
Kaime
20%
15%
10%
5%
0%
Vienodai
RESPONDENTAI
Respondentų gyvenamoji vieta:
45%
Verkiai, Žirmūnai, Šnipiškės, Žvėrynas
40%
Grigiškės, Naujamiestis, Paneriai,
Vilkpėdė
Naujininkai, Rasos, Senamiestis
35%
30%
25%
Naujoji Vilnia
20%
Antakalnis
15%
10%
5%
0%
I PK IIPK IIIPK IVPK VPK VIPK VIIPK
Fabijoniškės, Justiniškės, Pašilaičiai,
Šeškinė
Karoliniškės, Lazdynai, Pilaitė,
Viršuliškės
20% respondentų žino, kuris policijos komisariatas aptarnauja jų gyvenamą vietą
Verkiai, Žirmūnai, Šnipiškės, Žvėrynas (I-asis policijos komisariatas):
• Prestižiniai gyvenamieji ir verslo mikrorajonai;
• Gyventojų grupės: naujai atsikėlę vidutines ir dideles pajamas gaunantys asmenys ir senieji
mažas pajamas gaunantys arba bedarbiai;
• Rajonai pasižymi saugumu (didesnis pavojus kyla dėl dažnesnių medinių namų padegimų);
• Didelės ir labai didelės nekilnojamo turto kainos.
Grigiškės, Naujamiestis, Paneriai, Vilkpėdė (II-asis PK):
• Vyrauja pramoninės paskirties bei individualių namų kompleksai (buvusios sodų bendrijos);
• Gyventojų grupės: mažas arba vidutines pajamas gaunantys asmenys;
• Pasižymi nesaugumu, ypač populiarios smulkios vagystės ir chuliganizmas;
• Mažos nekilnojamo turto kainos.
Karoliniškės, Lazdynai, Pilaitė, Viršuliškės (VII-asis PK):
• Sąlyginai seni gyvenamieji (miegamieji) rajonai;
• Vidutinės arba mažas pajamas uždirbantys asmenys;
• Nekilnojamo turto maža arba vidutinė kaina.
Naujoji Vilnia (IV-asis PK):
• Pramoniniai pastatai bei gyvenamieji namai;
• Mažas bei vidutines pajamas gaunantys žmonės;
• Rajonas laikomas labai nesaugiu;
• Nekilnojamo turto kainos žemos.
•
•
•
•
Naujininkai, Rasos, Senamiestis (III-asis PK):
Pati prieštaringiausia rajonų grupė: nuo labai prestižinių iki visai skurdžių vietų;
Nuo labai dideles pajamas gaunančių žmonių iki nedideles arba visai pajamų
negaunančių asmenų;
Ypatingai nesaugūs rajonai (visą parą dideli žmonių srautai, stoties rajonas lemia
didelį chuliganizmų, apiplėšimų ir smulkių vagysčių skaičių);
Nekilnojamo turto kainos svyruoja nuo labai mažų iki labai didelių.
•
•
Antakalnis (V-asis PK):
Įsikūrę daugiabučiai gyvenamieji namai bei prestižiniai individualių namų kvartalai;
Dideles ir labai dideles pajamas gaunantys asmenys. Vienas iš prestižiškiausių
rajonų;
Tradiciškai laikomas vienu saugiausių mikrorajonų;
Kaina didelė arba labai didelė;
•
•
•
•
Fabijoniškės, Justiniškės, Pašilaičiai, Šeškinė (VI-asis PK):
Sąlyginai nauji gyvenamieji (miegamieji) rajonai bei individualių namų rajonai;
Vidutines arba dideles pajamas uždirbantys asmenys;
Vidutiniškai saugūs. Didesnis pavojus kyla dėl jaunimo grupuočių;
Kaina vidutinė ir didelė nekilnojamo turto kaina.
•
•
Gyventojai savo rajone jaučiasi:
60
50
40
30
20
10
0
Visiškai saugūs
Labiau saugūs
nei nesaugūs
Labiau nesaugūs
nei saugūs
Visiškai
nesaugūs
Dauguma respondentų teigia, kad
rinkdamiesi rajoną, jie atsižvelgia į
rajono “reputaciją”.
25% apklaustųjų pripažįsta, kad tai
turi lemiamą reikšmę, ir tik 15%
mano, kad tai neturi jokios įtakos.
Didesnė dalis apklaustųjų (64%)
nurodė, kad mikrorajonas turi
didelę įtaką nusikalstamumui.
Registruota statistika (nusikalstamos veikos 10000 gyv.):
Respondentų nuomonė:
70
160
Vagystės
150
60
50
140
130
120
Plėšimai,
chuliganizmas
40
Sunkūs kūno
sužalojimai,
nužudymai
20
30
110
100
90
80
10
0
70
60
50
40
30
20
10
7PK
6PK
5PK
4PK
3PK
2PK
1PK
Vidurkis
0
duomenys 2004 m. 1-8 mėn.
Ar jūsų rajone dirba pakankamai policininkų?
70
60
50
40
Per mažai
Pakankamai
30
Per daug
20
10
0
56% respondentų šiais metais teko tiesiogiai susidurti su nusikalstama veika savo paties ar artimųjų atžvilgiu;
Nepaisant prieštaringo pasitikėjimo policija lygio, 71% respondentų kreiptųsi į policiją, jei jų atžvilgiu būtų
padaryta nusikalstama veika (likę kreiptųsi priklausomai nuo nusikalstamos veikos pobūdžio)
Kaip žmonės pasitiki policija:
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Visiškai pasitiki
Labiau pasitiki
nei nepasitiki
Labiau nepasitiki
nei pasitiki
Visiškai nepasitiki
Žiniasklaidos įtaka pasitikėjimui:
70
60
50
Formuoja
pasitikėjimą
40
Dalinai įtakoja
30
20
10
0
Neturi įtakos
Užregistruotos bei ištirtos nusikalstamos veikos (10 000 gyventojų):
500
450
Viso užregistruota
400
350
Viso ištirta
300
250
Viešose vietose
užregistruota
200
150
Viešose vietose
ištirta
100
7PK
6PK
5PK
4PK
3PK
2PK
1PK
0
Vidurkis
50
Duomenys per 2004 m. 8 mėn.
Šaltinis: Vidaus reikalų ministerija
Apklaustųjų nuomonė:
• 45% apklaustųjų mano, kad užregistruojama 50-80%
visų padarytų nusikalstamų veikų;
• 35% teigia, kad užregistruojama 20-50% padarytų nusikalstamų veikų;
• 15% tiki, kad tik iki 20% padarytų nusikalstamų veikų;
• Likę 5% galvoja, kad užregistruojama 80-100% nusikalstamų veikų.
• 14% mano, kad iki 20% užregistruotų nusikalstamų veikų yra ištiriama;
• 35% galvoja, kad ištiriama 20-50% užregistruotų nusikalstamų veikų;
• Dauguma (45%) teigė, kad ištiriama 50-80% užregistruotų nusikalstamų veikų;
• Likę 6% tiki, kad net 80-100% užregistruotų nusikalstamų veikų yra ištiriama.
Gyventojų nuomone pastaruoju
metu nusikalstamumas Lietuvoje:
60%
50%
40%
Didėja
30%
Mažėja
Kinta nežymiai
20%
10%
Šaltinis: Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras www.nplc.lt/stat/nus1.htm
0%
Saugumo lygio tyrimas:
registruotos statistikos ir respondentų nuomonės santykis
Darome prielaidą, kad rajonai, kuriuose mažiausiai užregistruojama nusikalstamų veikų, yra saugiausi.
Ir atvirkščiai: kuo daugiau užregistruojama, tuo nesaugesni.
40%
35%
Respondentų
nuomone
saugiausia
30%
25%
Registruota
statistika
20%
15%
Respondentų
nuomone
nesaugiausia
10%
5%
0%
1PK 2PK 3PK 4PK 5PK 6PK 7PK
Skaičiai per 2004 m. 8 mėn.
Registruotos statistikos šaltinis – Vidaus reikalų ministerija
NUSIKALTĘ ASMENYS
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0
Grupės
Anksčiau
teisti
Neblaivūs
Nepilnamečiai
Registruota
statistika
Respondentų
nuomonė
Skaičiai per 2004 m. 8 mėn.
Šaltinis – Vilniaus miesto vyriausiasis komisariatas
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Justiniškių
Pilaitės
Fabijoniškių
Grigiškių
Šeškinės
Karoliniškių
Viršuliškių
Lazdynų
Žvėryno
Pašilaičių
N.Vilnios
Žirmūnų
Antakalnio
Verkių
Vilkpėdės
Panerių
Naujininkų ir Rasų
Šnipiškių
Naujamiesčio
Senamiesčio
Užregistruotos nusikalstamos veikos pagal Seniūnijas
(per pirmąjį 2004 metų ketvirtį)
Registruotos statistikos šaltinis – Vidaus reikalų ministerija
IŠVADOS:
• Buvo apklausti 103 atsitiktinai parinkti asmenys;
• Nekilnojamojo turto ekspertų nuomone Vilniaus gyventojui saugiausias atrodo
Antakalnis, o nesaugiausias – Naujininkai, Rasos bei Senamiestis;
• Tik 19% apklaustųjų savo gyvenamajame mikrorajone jaučiasi visiškai saugūs;
• Didžioji dalis apklaustųjų įsitikinę, kad mikrorajono specifika turi didelę įtaką
nusikalstamumui;
• Esant galimybei dauguma respondentų, rinkdamiesi gyvenamąją vietą, atsižvelgia į
mikrorajono „reputaciją“;
• Respondentų nuomonė dėl vagysčių vyravimo, sutampa su registruotos statistikos
duomenimis;
• Įdomu tai, kad respondentai mano, jog sunkių kūno sužalojimų ir nužudymų įvykdoma
daug daugiau nei nurodo oficialieji duomenys;
• Daugiau nei 60% mano, jog jų mikrorajone dirba per mažai policininkų.
IŠVADOS:
• Tik nedidelė dalis respondentų visiškai pasitiki policija;
• Daugumos nuomone, užregistruojama 50-80% , iš jų ištiriama taip pat 50-80%;
• Tuo tarpu registruotos statistikos duomenimis, visų užregistruotų nusikalstamų veikų
yra ištiriama tik 37% ;
• Oficialiais duomenimis nusikalstamumo lygis kinta nežymiai, o gyventojų daugumos
nuomone jis nuolat didėja;
• Respondentai mano, kad saugiausia yra Antakalnyje, tačiau oficialiais duomenimis
saugiausia yra Naujojoje Vilnioje. Respondentu nuomone nesaugiausiais mikrorajonais
buvo įvardinti Naujininkai, Rasos ir Senamiestis, su kuo iš esmės sutinka ir registruota
statistika;
APIBENDRINIMAS:
Nors visuomenės nuomonė ir registruotoji statistika turi panašumų, tačiau tyrimas
atskleidė ir daug skirtumų.
Logiška išvada, kad visuomenės nuomonė formuoja tam tikrą mikrorajonų įvaizdį,
kuris nusikalstamumo atžvilgiu ne visada atitinka realią padėtį.
TYRIMO ŠALTINIAI:
•
•
•
•
•
•
•
•
Vidaus reikalų ministerija, www2.vrm.lt/informacija/IRD-BS.per.men..htm
Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras, www.nplc.lt
Vilniaus miesto vyriausias policijos komisariatas, www.policija.lt/sostine/
Lietuvos policijos departamentas, www.policija.lt
Dr. A.Kiškio asmeninė svetainė, www.ltu.lt/~akiskis/
Rudzkis T., Uscila R., Starkus S. Kriminologinių tyrimų metodika. – Vilnius, 2000.
Anketa, www.apklausa.lt/answerform.php?form=2404
Ekspertinis vertinimas: mikrorajonų aprašymas, – nekilnojamo turto brokeriai
A.Jakštas ir J.Kontvainis (“Invalda Real Estate”)
Tyrimą atliko:
• Evaldas Butėnas
• Agnė Grigolovičiūtė
• Ingrida Japertaitė
• Mantas Umbrasas
LTU 2004