I ir II Lietuvos mokinių muzikos olimpiadų apibendrinimas

download report

Transcript I ir II Lietuvos mokinių muzikos olimpiadų apibendrinimas

•
•
Pirmoji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada suorganizuota
2012 m. Kovo 24 d. Klaipėdoje įvyko III Olimpiados etapas.
Dalyvavo 28 mokiniai iš 10 šalies miestų ir rajonų.
•
•
•
2012 m. balandžio 25–29 d. įvyko ir pirmoji Tarptautinė
mokinių muzikos olimpiada Taline.
Dalyvavo Latvijos, Estijos, Lietuvos, Suomijos, Lenkijos,
Slovėnijos mokiniai.
Lietuvos atstovai laimėjo 1 aukso ir 3 bronzos medalius.
II Lietuvos mokinių muzikos olimpiados III etape
dalyvavo 46 mokiniai – miestų ir rajonų etapų
nugalėtojai – iš 25 šalies miestų ir rajonų.
Lietuvos miestai ir rajonai, dalyvavę Lietuvos mokinių
muzikos olimpiados III etape
I Lietuvos mokinių
muzikos olimpiada
II Lietuvos mokinių
muzikos olimpiada
Olimpiados dalyviai atlieka 4 užduotis:
Pirma užduotis – muzikos žinių patikrinimas.
Antra užduotis – muzikos rašto skaitymas iš lapo.
Dalyviai turėjo solfedžiuoti ir ritmuoti muzikos
pavyzdžius.
Dainavimas – trečia Olimpiados užduotis.
Dainavimo ir originalios kompozicijos užduotys vyko kaip
atviri koncertai. Klausytojai galėjo susipažinti su
mokinių muzikinės kūrybos rezultatais.
Scenoje – pirmosios (12–14 m.) ir antrosios
(15–18 m.) amžiaus kategorijos Olimpiados dalyviai.
Nugalėtojams įteikti Švietimo ir
mokslo ministerijos I, II, III
laipsnio diplomai, aukso, sidabro
ir bronzos medaliai.
Visi dalyviai apdovanoti rėmėjų
dovanomis.
Sėkmingiausiai II Lietuvos mokinių muzikos
olimpiadai pasirengė šių miestų ir rajonų mokiniai:
Šiaulių miesto mokiniai laimėjo 1 aukso, 1 sidabro, 1 bronzos
medalį.
Kauno miesto mokiniai laimėjo 1 aukso, 1 sidabro medalį.
Klaipėdos miesto mokiniai laimėjo 2 bronzos medalius.
Ukmergės rajono mokiniai laimėjo 1 bronzos medalį.
•
•
•
Mokytojams suorganizuotas kvalifikacijos tobulinimo
seminaras „Mokinių muzikinio kūrybiškumo ugdymas:
galimybės ir iššūkiai“.
65 mokytojai gavo kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus.
Atlikę visas Olimpiados
užduotis, Olimpiados
dalyviai, jų akompaniatoriai, pagalbininkai
žiūrėjo muzikinį Klaipėdos jaunimo teatro
spektaklį „Gaidos“.
Lietuvos mokinių muzikos olimpiada turi savo
himną.
Muzika, o muzika,
Esi mano vienintelė viltis,
Tavyje nėra dėmės, nėra skausmo.
Muzika, o muzika,
Mano gyvenime ir viltie,
Kurioje protas ir siela pašlovinami.
Dainuoja berniukas, dainuoja senis,
Dainuoja vyskupas ir dekanas,
Dainuoja sesuo, brolis,
Dainuoja senelė, motina,
Dainuokime visi kaip vienas!
* pagal viduramžių nežinomų autorių
tekstus.
III Lietuvos mokinių muzikos olimpiada (III
etapas) numatoma 2014 m. kovo viduryje
Klaipėdoje.
II Tarptautinė mokinių muzikos olimpiada
vyks 2014 m. balandžio 30–gegužės 4 d.
Rygoje.
Olimpiados sąlygos, užduotys ir kita informacija apie
Lietuvos mokinių muzikos olimpiadą skelbiama
šiuose tinklalapiuose:
www.lmnsc.lt
www.olimpiados.lt
www.lmma.ku.lt
http://portalas.emokykla.lt
[email protected]
III Lietuvos mokinių muzikos olimpiada
laukia talentingų mokinių bei
entuziastingų jų mokytojų.
Ačiū už dėmesį!