HU powerpoint-presentatie

Download Report

Transcript HU powerpoint-presentatie

VMBO-VAKMANSCHAP IN BEELD
Velon-Velov februari 2011
Lectoraat Beroepsonderwijs
Monique van de Laarschot & Wenja Heusdens
Professional in Beeld


1.
2.
Innovatie- en onderzoeksproject
Doel:
het vakmanschap van de docent
beroepsonderwijs te expliciteren en
opleidings- en
professionaliseringsactiviteiten naar dit
vakmanschap te ontwikkelen
Onderzoeksteam PiB
Drie deelonderzoeken:
1. Literatuuranalyse vakmanschap docent
beroepsonderwijs
2. Enquête naar verankering van de ontwikkelde
inzichten
3. Analyse van het vakmanschap van vmbodocenten aan de hand van praktijksituaties
Vmbo-docent in beeld


Primair doel:
typering van het vakmanschap d.m.v. opnames
van praktijksituaties
Secundair doel:
opleidingsmateriaal ontwikkelen
Elementen vakmanschap
Gebaseerd op:
 Literatuur
 SBL-competenties
 Opbrengsten LWG’s
Categorieën vakmanschap





A.
B.
C.
D.
Aansluiten bij de leerling
Beroepsgericht onderwijs
Contextgericht onderwijs
Doorlopende leerlijnen/
Toekomstperspectief
O. Overig
Categorieën vakmanschap:



A. Aansluiten bij de leerlingen:
A1 pedagogisch:
sociaal emotioneel, motivatie, modus , gedrag,
cultuur enz…
A2 (vak)didactisch:
kennis, leerprobleem, leerstijl, kwaliteiten
enz...
B. Beroepsgericht onderwijs

Er wordt gewerkt aan beroepsinhouden: kennis,
vaardigheden en houding die nodig zijn voor
een bepaald beroep.
Dit kan op verschillende manieren: binnen
stage, simulatie, uit een boek.
C. Contextgericht onderwijs


Leren vindt zoveel mogelijk plaats in een voor de
leerling levensechte context, situatie, of activiteit uit de
werkelijkheid al dan niet gesimuleerd. Theorie en
praktijk worden zoveel mogelijk geïntegreerd.
Voorbeelden van leren in levensechte contexten:
werkplekleren, leren tijdens stage, werken met
casussen, praktijkgerichte opdrachten, voor het vak
Nederlands een stageverslag maken of een
sollicitatiebrief voor je stage.
D. Doorlopende
leerlijnen/toekomstperspectief


De docent werkt aan doorlopende leerlijnen van vmbo
naar mbo, havo en naar mogelijke beroepen voor de
leerling.
De docent werkt aan een optimale aansluiting door te
werken aan nodige algemene kennis en vaardigheden
en hij/zij stimuleert leerlingen na te denken over hun
toekomst, te oriënteren op beroepen en opleiding en
ervaring op te doen in het werkveld.
Overig

Overige kennis, vaardigheden, houding
Aan de slag!