Chipaultovo pravidlo

Download Report

Transcript Chipaultovo pravidlo

Mícha
Modul IA
51. Páteřní mícha, míšní pleny, páteřní kanál
• makroskopie a vnitřní struktura páteřní míchy
• přehled základních míšních drah
• obaly a cévní zásobení
• vertebromedulární topografie
• punkce
Makroskopie
• výstup C1 / decussatio pyramidum/
foramen magnum
• L1/L2 – conus medullaris
• cauda equina
• filum terminale po S2
(srůst s dura mater a periostem)
• intumescentia cervicalis C3-T2
• intumescentia lumbalis T10-L2
•
•
•
•
•
intumescentia lumbalis
T12/L1 - epiconus
L1/L2 – conus medullaris
cauda equina
filum terminale internum
po S2
Segmenty
•
•
•
•
•
•
•
vymezují fila radicularia
8 krčních (!)
12 hrudních
5 bederních
5 křížových
1-3 kostrční
vertebromedulární topografie
– Chipaultovo pravidlo
Vertebromedulární topografie
Chipaultovo pravidlo:
• trny horní C páteře = stejné míšní segmenty
• trny dolní C páteře = míšní segment + 1
• trny horní T páteře = m.s. + 2
• trny dolní T páteře = m.s. + 3
• obratle T10-12= bederní segmenty
• přechod T12-L1= epiconus
• obratel L1= conus
Obaly míchy
• endorhachis
• spatium epidurale
– plexus venosi vertebrales interni
– (epidurální anestezie)
• dura mater spinalis
– saccus durae matris spinalis po S2
– filum terminale externum po kostrč
• arachnoidea spinalis
• cavitas subarachnoidea – MMM (CSF)
• pia mater spinalis
– ligg. denticulata
• udržují správnou polohu míchy při pohybech páteře
Páteřní kanál
Lumbální punkce
• Ve výši L3/L4
Zásobení míchy
tepny:
• a. spinalis ant.
• aa. spinales post. (2)
z aa. vertebrales
nebo
aa. cerebellares inf. post.
Zásobení míchy
Zdrojnice aa. spinales:
•
•
•
•
•
•
•
•
a. vertebralis
a. cervicalis ascendens
a. cervicalis profunda
aa. intercostales posteriores
aa. lumbales
a. iliolumbalis
aa. sacrales laterales
aa. radiculares
– a. radicularis magna Adamickiewiczi
Žilní odtok míchy
• vv. intervertebrales
• plexus venosus vertebralis internus (epidurální prostor)
• vv. radiculares
• plexus venosus vertebralis externus
• regionální žíly
Batesonův plexus
Průřez míchou
•
•
•
•
•
•
substantia alba
substantia grisea
canalis centralis
fissura mediana anterior
sulcus medianus posterior
sulcus ventro- et dorsolateralis
fila radicularia
radix ventralis et dorsalis (ggl. sp.)
 nervus spinalis
• sulcus intermedius posterior
Substantia grisea
• cornu anterius
• cornu laterale
• cornu posterius
– basis
– cervix
– caput
• substantia gelatinosa Rolandi
– apex
•
•
•
•
•
columna anterior
columna lateralis
columna posterior
zona intermedia
zona centralis
Rexedovy laminy/zóny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
I – ncl. apicalis/marginalis – apex c.p.
II –
substantia gelatinosa Rolandi
III –
IV –
ncl. proprius columnae posterioris
V–
VI – ncl. Stilling-Clarke (= ncl. thoracicus) C8-L3 –
propriocepce dolní poloviny těla
VII – interneurony, ncl. intermediomedialis et lateralis
VIII – ncl. posteromedialis, ncl. anteromedialis
IX – ncl. centralis, ncl. posterolateralis, ncl. anterolateralis
X – commissura grisea ant. et post.
Substantia alba
• funiculus anterior
• funiculus lateralis
• funiculus posterior
– sulcus intermedius posterior
• tractus posterolateralis Lissaueri
(Lissauerova okrajová zóna)
Dráhy míchy
• ascendentní dráhy
• descendentní dráhy
• fasciculi proprii
Dráhy míchy I – zadní provazce
(tractus spino-bulbo-thalamo-corticalis =
lemniskální systém)
– fasciculus gracilis Golli
– fasciculus cuneatus Burdachi
– hmat, tlak, tah, vibrace
– jemná kožní citlivost
C4
T8
L2
S3
Dráhy míchy II - postranní provazce
• vzestupné dráhy:
– tractus spinothalamicus lat.
• rychlá bolest, vnímání tepla
– tractus spinocerebellaris ant. + post.
• propriocepce z kloubů, svalů a šlach
– tractus spinoolivaris
– tractus spinotectalis
• koordinace hlavy a krku
s trupem a končetinami
– tractus spinoreticularis
• pomalá bolest
Dráhy míchy II - postranní provazce
• sestupné dráhy:
– tractus corticospinalis lat. (=pyramidová dráha)
• volní hybnost
– tractus rubrospinalis
• aktivace flexorů
– tractus reticulospinalis
• aktivace flexorů a extensorů
Dráhy míchy III – přední provazce
– vzestupné dráhy
• tractus spinothalamicus ant.
– hrubá kožní citlivost, tlak
– sestupné dráhy
• tractus vestibulospinalis
– aktivace extensorů
• tractus tectospinalis
– koordinace pohybů hlavy a krku na zrakových vjemech
• tractus corticospinalis ant. (=pyramidová dráha)
– volní hybnost
Somatotopické uspořádání
Kahlerovo pravidlo
Křížení hlavních drah
• tr. corticospinalis – pyramidová dráha
-> křížení v oblongatě (decussatio pyramidum)
• zadní provazce
-> křížení v oblongatě
• tr. spinothalamicus
-> křížení v míše
Poškození míchy
Trombóza Adamickiewiczovy tepny
(syndrom a. spinalis ant.)
• inkontinence moči a stolice
• porucha motoriky DKK
• sensivitia do určité míry
zachována
(propriocepce, vibrace)
• vyřazena bolest, teplocit
Syndrom zadních provazců
(neurolues – tabes dorsalis)
• porucha taktilního čití (“chůze po mechu“)
• porucha vibračního čití
• snížená propriocepce
• -> zvýšená závislost na zraku
• Rombergova zkouška pozitivní – ve stoji po
zavření očí neudrží stabilitu
Epikonus míšní
Postižení lumbální míchy a dolní lumbální
intumescence
segm. L5 – S2
• paréza svalů inervovaných z plexus sacralis
• porucha čití (zadní strany od kolen dolů)
• sexuální poruchy
• automatický močový měchýř (zvýšení tonu
svalstva, při vysoké náplni se neúplně
samovolně vyprázdní)
Dráždění / destrukce ggl. spinale
• Virus Herpes Zoster, herniace disku
• dráždění – hyperestezie, hyperalgezie
• destrukce – ztráta vší citlivosti i reflexů
Syringomyelie
Tvorba dutin uvnitř míchy,
nejčastěji v dolní krční oblasti
• dutina centrálně a ventrálně
– porucha teploty a vnímání bolesti -> popáleniny HKK
• dutina anterolaterálně
– postižení dolních motoneuronů (držení předmětů…)
• dutina laterálně
– postižení jader sympatiku
– případně až do drah motoneuronů (centrální paréza)