Παρουσίαση

Download Report

Transcript Παρουσίαση

Πιστοποίηση Κουφωμάτων
Φίλιππος Δομαζινάκης
Διευθυντής Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πελατών
Η Ανάγκη για Πιστοποίηση
• ΚΕΝΑΚ
• ΕΣΠΑ
• CE
• Εξοικονομώ Κατ’οίκον
• Εξαγωγές Κουφωμάτων
• Εγγυήσεις ποιότητας & λειτουργίας
• Σύγχρονες Προδιαγραφές Έργων
Διαδικασία Πιστοποίησης
• Πιστοποίηση δοκιμίου κουφώματος
• Πιστοποίηση σειράς συστήματος αλουμινίου
• Πιστοποίηση σε Κοινοποιημένο Φορέα
• Πιστοποίηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών
(essential characteristics)
• Κατάταξη δοκιμίου ή σειράς αλουμινίου σε
συγκεκριμένη κλάση
Essential Characteristics
Αεροδιαπερατότητα
Θερμομόνωση
Υδατοστεγανότητα
Ηχομόνωση
Αντοχή σε Ανεμοπίεση
Αντιδιάρρηξη
Έλεγχος Λειτουργίας
Πυροπροστασία
Μηχανική Καταπόνηση
Μηχανική Αντοχή
Αντοχή σε κρούση
Αεροδιαπερατότητα
•
Μετράται η διαρροή αέρα διαμέσου του
κουφώματος σε δεδομένες συνθήκες πίεσης
•
Μονάδα μέτρησης της αεροδιαπερατότητας
είναι τα m3/hm ή m3/hm2
Υδατοστεγανότητα
•
Παρατηρείται η εισχώρηση
υδάτων στο εσωτερικού του
κουφώματος
•
Η πίεση του νερού αυξάνεται
σταδιακά μέχρι την εισχώρηση
υδάτων
•
Το κούφωμα κατατάσσεται σε
κλάση ανάλογα με την πίεση
στην οποία εμφάνισε εισροή
υδάτων
Αντοχή σε ανεμοπίεση
•
Παρατηρούνται τυχόν ορατές ζημιές ή και
μεταβολές στην γεωμετρία του δοκιμίου
•
Υπολογίζεται το βέλος κάμψης (παραμόρφωση)
των στοιχείων του δοκιμίου
•
Το κούφωμα κατατάσσεται σε αντίστοιχη
κλάση
Αντοχή σε κρούση
•
Η πιστοποίηση αυτή διενεργείται συνήθως σε
υαλοπετάσματα
•
Συγκεκριμένο βάρος πέφτει από
προκαθορισμένο ύψος στην επιφάνεια του
κουφώματος – υαλοπετάσματος (και από την
εξωτερική και από την εσωτερική πλευρά)
•
Το κούφωμα κατατάσσεται σε αντίστοιχη
κλάση ανάλογα με την παραμόρφωση που
παρατηρείται (π.χ. Ι5/Ε5)
Θερμομόνωση
•
Διενεργείται είτε σε επίπεδο προφίλ είτε σε
επίπεδο συνολικού κουφώματος
•
Η πιστοποίηση του συστήματος γίνεται
συνήθως με υπολογιστικό τρόπο και
πιστοποιείται η θερμομόνωση διαμέσου του
πλαισίου του κουφώματος (Uf)
•
Η πιστοποίηση δοκιμίου με τοποθετημένο
υαλοπίνακα γίνεται σε ειδικό θάλαμο (hot box)
όπου μετράται η συνολική απόδοση του
κουφώματος (Uw)
Ηχομόνωση
•
Η πιστοποίηση αυτή γίνεται μόνο με μέτρηση
του δοκιμίου σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο
•
Εφαρμόζονται διαφορετικές συχνότητες
θορύβου και μετράται η συνολική ηχομόνωση
του κουφώματος σε dB
•
Όσο μεγαλύτερο είναι το αποτέλεσμα της
μέτρησης, τόσο καλύτερη η απόδοση σε
ηχομόνωση
•
Καθοριστικός παράγοντας της ηχομόνωσης
στα κουφώματα είναι ο υαλοπίνακας και όχι το
σύστημα αλουμινίου που χρησιμοποιείται
Αντιδιάρρηξη
•
Δοκίμιο με τοποθετημένο υαλοπίνακα υπόκειται σε
δοκιμασία διάρρηξης από ειδικά εκπαιδευμένο
προσωπικό
•
Διαφορετικά εργαλεία χρησιμοποιούνται ανάλογα
με το επίπεδο αντιδιάρρηξης
•
Το δοκίμιο κατατάσσεται σε κατηγορία ανάλογα με
τον χρόνο που χρειάστηκε μέχρι να διαρρηχθεί
•
Οι κλάσεις αντιδιάρρηξης WK2,WK3,WK4
Πυροπροστασία
•
Δοκίμιο με τοποθετημένο υαλοπίνακα
υπόκειται σε δοκιμασία καύσης
•
Το δοκίμιο κατατάσσεται σε κατηγορία
πυροπροστασίας ανάλογα με τον χρόνο
που χρειάστηκε μέχρι να περάσει η
φωτιά διαμέσου του κουφώματος
•
Τυπικές κλάσεις πυροκαθυστέρησης:
30min, 60min, 90min, 120min
Πιστοποιήσεις και Εξαγωγές
•
Οι πιστοποιήσεις διενεργούνται πάντα σύμφωνα με
συγκεκριμένα πρότυπα (είτε ευρωπαϊκά είτε εθνικά)
•
Γαλλία – Αγγλία – Αμερική – Αυστραλία, κλπ, παρουσιάζουν
ιδιαιτερότητες σε επίπεδο πιστοποιήσεων.
•
Υπάρχουν χώρες όπως η Γαλλία που επιβάλει την πιστοποίηση
σύμφωνα με τα γαλλικά πρότυπα κατά CSTB
Πιστοποιήσεις και Ελλάδα
•
Στην Ελλάδα ισχύουν τα ΕΝ πρότυπα
•
Λόγω του ΚΕΝΑΚ και της υποχρεωτικής σήμανσης CE, υπάρχει
ανάγκη για πιστοποίηση της θερμομόνωσης των συστημάτων
αλουμινίου
•
Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη θεσμοθετημένη απαίτηση
πιστοποίησης πέραν της θερμομόνωσης
•
Σε επίπεδο έργων (ιδιωτικών – δημοσίων) τίθενται
προδιαγραφές από μελετητές, οι οποίες δύναται να είναι πολύ
πιο απαιτητικές από τις θεσμοθετημένες ανάγκες πιστοποίησης
Πιστοποιήσεις και ALUMIL
•
H ALUMIL πιστοποιεί όλα τα συστήματά της στο διεθνούς
φήμης κοινοποιημένο εργαστήριο της Γερμανίας ift Rosenheim
•
Διαθέτει επίσης πιστοποιημένο θάλαμο δοκιμών για τα
συστήματα που σχεδιάζει και αναπτύσσει.
•
Ειδικά για τις πιστοποιήσεις θερμομόνωσης, όλα τα
θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου που διαθέτει,
συνοδεύονται από πιστοποιήσεις Uf
•
Ο υπολογισμός του Uw μπορεί πλέον μέσω του ειδικού
λογισμικού ALUMILCAL, που η ALUMIL διαθέτει να παράγει
πιστοποιημένες μετρήσεις Uw
ALUMILCAL –
Πιστοποιημένος υπολογισμός
Uw
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας
Φίλιππος Δομαζινάκης
Διευθυντής Ανάπτυξης & Υποστήριξης Πελατών
ALUMIL S.A.