veriAktarimSistemi

download report

Transcript veriAktarimSistemi

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
BAŞKANLIĞI
0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini
Destekleme Programı
(ÇPGD)
AİLE HEKİMLİĞİ VERİ AKTARIM
SİSTEMİNDE ÇPGD
PROGRAMI
Sağlık Net
• USVS (Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü)
• KDS
(Karar Destek Sistemi)
• SKRS (Sağlık Kodlama Referans
Sunucusu)
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
• Gebe Psikososyal İzlem




Bebeğin/çocuğun beyin gelişimini etkileyebilecek riskler
Bebeğin psikolojik gelişimindeki risklere yönelik eğitimler
Gebede risk faktörlerine yapılan müdahale
Gebede sık izleme alınan risk altındaki olguların takibi
• Bebek/Çocuk Psikososyal İzlem





Bebeğin/çocuğun beyin gelişimini etkileyebilecek riskler
Bebeğin psikolojik gelişimindeki risklere yönelik eğitimler
Risk faktörlerine yapılan müdahale
Ebeveynin psikolojik gelişimi destekleyici aktiviteleri
Gelişim tablosu bilgilerinin sorgulanması
Psikososyal İzlem Sayıları











Bu ay 1.psikososyal izlem yapılan gebe sayısı
Bu ay 2.psikososyal izlem yapılan gebe sayısı
Bu ay 1.psikososyal izlem yapılan bebek sayısı
Bu ay 2.psikososyal izlem yapılan bebek sayısı
Bu ay 3.psikososyal izlem yapılan bebek sayısı
Bu ay 1.psikososyal izlem yapılan çocuk sayısı
Bu ay 2.psikososyal izlem yapılan çocuk sayısı
Bu ay 3.psikososyal izlem yapılan çocuk sayısı
Bu ay 1.psikososyal izlem yapılan baba sayısı
Bu ay 2.psikososyal izlem yapılan baba sayısı
Bu ay 3.psikososyal izlem yapılan baba sayısı
BEBEĞİN /COCUĞUN BEYİN GELİŞİMİNİ ETKİLEYEBİLECEK RİSKLER VE KODLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aile İçi Şiddet
Ailede Alkol Kullanımı
Ailede Down Sendromu
Ailede Sigara Kullanımı
Ailenin Düzenli Gelirinin Bulunmaması
Ailenin Sağlık Güvencesinin Olmaması
Ailenin Temel İhtiyaçlarını Karşılayamaması
Anemi (beslenme yetersizliği bulgusu olarak)
Annede Madde Bağımlılığı
Annede Psikotik Bozukluk (şizofreni, vb.) Şüphesi
Annede Zekâ Geriliği Şüphesi
Annenin Alkol Kullanımı
Annenin Anksiyete Bozukluğu Şüphesi
Annenin Depresyon Şüphesi
Babada Madde Bağımlılığı
Babada Psikotik Bozukluk (şizofreni vb.) Şüphesi
Babada Zekâ Geriliği Şüphesi
Babanın Anksiyete Bozukluğu Şüphesi
Babanın Depresyon Şüphesi
Çocuğun Uygun Kilo Alamaması
Çocuğun Vücudunda Fiziksel İstismar ya da İhmal Belirtisi
Diğer Beslenme Yetersizliği Bulguları
Gebe/Annenin Sigara Kullanımı
Gebelikte, Annede Fiziksel İstismar Bulgusu
Gebelikte, Annenin Uygun Kilo Alamaması
İstenmeyen Gebelik/Çocuk
Kalabalık Aile
Risk faktörü yok
Diğer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
98
BEBEĞİN/ÇOCUĞUN PSİKOLOJİK GELİŞİMİNDEKİ RİSKLERE YÖNELİK
EĞİTİMLER VE KODLARI
• Aile planlaması eğitimi
1
• Anne/Baba/Çocuk iletişimi, çocuğa yaklaşım konusunda eğitim
2
• Beslenme yetersizliğine yönelik eğitim
3
• Sosyal destek alınabilecek kuruluşlar hakkında eğitim
4
• Sigara/Alkol kullanımının zararları konusunda eğitim
5
• Diğer
98
USVS güncellenmesinden sonra;
• Eğitim verildi (Aile Planlaması, Anne/Baba/Çocuk İletişimi, Çocuğa Yaklaşım,
Beslenme Yetersizliği, Sigara/Alkol Kullanımının Zararları, Sosyal Destek
Alınabilecek Kuruluşlar vb konularında)
1
• Eğitim verilmedi
2
RİSK FAKTÖRLERİNE YAPILAN MÜDAHALE VE KODLARI
• ÇPGD programı kapsamında düzenli besin desteği verildi.
1
• Cumhuriyet savcılığına- Emniyet güçlerine bildirildi.
2
• İkinci basamak sağlık kuruluşuna sevk edildi.
3
• Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirildi.
4
• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirildi.
5
• Sık izleme alındı.
6
• Müdahaleye gerek görülmedi.
7
• Diğer
98
USVS güncellemesinden sonra;
• Cumhuriyet savcılığına- Emniyet güçlerine bildirildi.
1
• İkinci basamak sağlık kuruluşuna sevk edildi.
2
• Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi'ne 0-36 Aylık Gelişimsel
Risk Altındaki Çocuklar Aile Eğitim Programı'na katılması için yönlendirildi. 3
• Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirildi.
4
• Sık izleme alındı.
5
• Müdahaleye gerek görülmedi.
6
• Risk faktörü bulunmadı
7
• Diğer
98
EBEVEYNİN PSİKOLOJİK GELİŞİMİ DESTEKLEYİCİ AKTİVİTELERİ VE KODLARI
• Bebeğe/Çocuğa kitap okuma
1
• Bebeğe/Çocuğa masal anlatma
2
• Bebeğe/Çocuğa ninni, şarkı söyleme
3
• Bebekle / çocukla ev dışında zaman geçirme
4
• Bebekle / çocukla konuşma
5
• Bebekle / çocukla oyun oynama
6
• Düzenli olarak yalnızca bebeğe/ çocuğa yönelik zaman ayırma
7
• Yok
97
• Diğer
98
USVS güncellemesinden sonra;
• Psikolojik gelişimi destekleyici aktivite yapıyor(Kitap/masal okuma, şarkı
söyleme, çocukla birlikte zaman geçirme-oyun oynama-konuşma, zaman
ayırma vb)
• Psikolojik gelişimi destekleyici aktivite yapmıyor
1
2
GELİŞİM TABLOSU BİLGİLERİ SORGULAMASI VE KODLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sese tepki
(10 gün içerisinde)
Yüze bakma
( 25 gün)
Parlak cisimleri izleme
( 2ay )
Agulama
(2.5 ay )
Başını tutma
( 3 ay )
Anneyi tanıma
( 6 ay )
Desteksiz oturma
( 9 ay)
Tek kelime
( 12 ay )
Yürüme
( 16 ay)
Çift kelimeli cümle
( 24 ay )
Merdiven çıkma
( 24 ay )
Merdiven inme
( 36 ay )
İsmi söylendiği zaman bakma
(18 ay)
Göz kontağı kurma
(18 ay)
Parmakla gösterilen nesneye bakma (18 ay)
 Normal Gelişim gösteriyor
 Nöromotor Gelişim Geriliği mevcut
 Otizm Bulguları Mevcut
1
2
3
SIK İZLEME ALINAN RİSK ALTINDAKİ OLGUNUN TAKİBİ VE KODLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Annenin muayenesi yapıldı
Babanın muayenesi yapıldı
Beslenme yetersizliği bulguları değerlendirildi
Çocuğun fiziksel muayenesi yapıldı
Çocuğun gelişimsel durumu değerlendirildi
Çocuğun ruhsal muayenesi yapıldı
Çocuğun vücudu istismar belirtilerine yönelik olarak gözlendi
Gerekli danışmanlık verildi
Diğer
1
2
3
4
5
6
7
8
98
GEBEDE SIK İZLEME ALINAN RİSK ALTINDAKİ OLGUNUN TAKİBİ VE KODLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Babanın muayenesi yapıldı
Beslenme yetersizliği bulguları değerlendirildi
Diğer çocukların muayenesi yapıldı
Gebenin fiziksel muayenesi yapıldı
Gerekli danışmanlık verildi
Kilo alımı değerlendirildi
Ruhsal muayenesi yapıldı
Vücudu istismar belirtilerine yönelik gözlendi
Diğer
Belirtilmedi
1
2
3
4
5
6
7
8
98
99
TEŞEKKÜR EDERİM