Rente- og annuitetsregning

Download Report

Transcript Rente- og annuitetsregning

Rente- og annuitetsregning
Rente- og
annuitetsregning
Disposition
 Forskellen på rente- og annuitetsregning
 Kapitalformler og isolering af ko og n
 Sammenligning af kapitalformlen og forskrift
for eksponentiel funktion
 Annuitetsregning
 Amortiseringsplanen
Forskellen på rente- og annuitetsregning
Rente
Annuitet
 Med rentesregning går
 Med annuitetsregning
man kun i banken en
gang.
 Der er ikke noget der
hedder ydelse = y
går man i banken af flere
gange – Altså terminer.
 Der er noget der hedder
ydelse = y
Kapitalformler
Viser kapital efter antal
terminer:
Viser renten:
Viser startkapital:
Viser antal terminer:
Isolering af ko og n
Ko
n
Sammenligning af kapitalformlen
og forskrift for eksponentiel
funktion
Annuitetsregning
 Nutid
 Fremtid
Annuitetsregning
Effektivrente
Amortisationsformlen
Amortiseringsplanen
Primo
Ydelse
Rente 2 %
Afdrag
Ultimo
1
50.000,00
10.000,00
1.000,00
9.000,00
41.000,00
2
41.000,00
10.000,00
820,00
9.180,00
31.820,00
3
31.820,00
10.000,00
636,40
9.363,60
22.456,40
4
22.456,40
10.000,00
449,13
9.550,88
12.905,53
5
12.905,53
10.000,00
258,11
9.741,89
3.163,64
6
3.163,64
3226,91
63,27
3226,91
0