Rente- og annuitetsregning

download report

Transcript Rente- og annuitetsregning

Eksamensspørgsmål nr. 15
Redegør for, forskellen på rente- og annuitetsregning. Vis, hvordan
man kan isolere nogle af parametrene i kapitalformlen – og vis evt.
hvordan man kan anvende Nspireen ved finansieringsopgaver. Du må
gerne tage udgangspunkt i konkrete eksempler
Forskellen på de to former er rentesregning går man i banken
én gang med et beløb. Ved annuitetsregning går man i banken
med et beløb (en ydelse) hver termin.
Vigtig:
Find først ud af, om der er tale om rentesregning eller
annuitetsregning.
Find dernæst ud af, om der er tale om beløb i dag (nutidsværdi –
PV -> K0 eller A0) eller et beløb i fremtiden (fremtidsværdi -> FV > Kn eller An)
Formlen Kn=Ko*(1+r)n
Annuitet, Ao (gæld), nutid
Annuitet, An (opsparing), fremtid