Innføring FKOK Miljøboka - Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune

Download Report

Transcript Innføring FKOK Miljøboka - Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune

Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Felles kravspesifikasjon for
Oslo kommune 2012
Miljøboka
Bodil
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012
2
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Agenda
• Bakgrunn og hensikt med
Miljøboka
• Oppbygging og innhold
av boka
• Verktøy og maler
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Bakgrunn og hensikt
• Samle og synliggjøre miljøkravene til prosjektene
• Tydelige miljøkrav
• Sikre at vedtak ivaretas i FKOK
4
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Oppbygging og innhold
• Kap. 3 Miljøkrav og miljøverktøy
– Bakgrunn og historikk
– Beskrivelse av miljøkravene
•
•
•
•
•
•
Klima og energi
Materialer
Avfall
Grunnforhold
Transport
Økologi
– Beskrivelse av miljøverktøy
• Miljøprogram
• Miljøoppfølgingsplan
• Klimagassregnskap
5
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Nye miljøkrav – Energi og klima
• Passivhus for alle nybygg
• Energiklasse B for rehabiliteringer
• Ved delrehabilitering stilles det passivhuskrav til
enkeltkomponenter
 Tiltakene skal vise til lønnsomhet i et livsløpsperspektiv
• Klimagassregnskap for alle nybygg
6
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Nye miljøkrav - Materialer
• Materialer skal være lavemitterende
– 80% emisjonsklasse M1 eller tilsvarende
– 20% emisjonsklasse M2 eller tilsvarende
• Innhente EPD på de 5-10 mest brukte materialene
– EPD = miljødeklarasjon (environmental product declaration)
• Armeringsstål skal være 100% resirk.metall
• Konstruksjonsstål skal være min 40% resirk.metall
7
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Nye miljøkrav - Avfall
• Sorteringsgraden er økt til 85%
• Maks avfallsmengder på 25 kg/m² (eks riveavfall)
8
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Nye miljøkrav - Transport
• Takoverbygg skal vurderes ved etablering av
sykkelparkering.
• Ved nybygg skal ladestasjon for elbil etableres.
9
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Verktøy og maler
• Alle prosjekter skal utarbeide en MOP
– Jeg blir gjerne med å utarbeide MOP for prosjektet
• Klimagassregnskap for prosjektet
– Referanseprosjekt – benytte klimagassregnskap.no
– Prosjekteringsfasen – utarbeides tidligst i forprosjekt
– As-Built – ferdigstillelse av bygg
10
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Spørsmål?
11