Innføring FKOK Merkemanualen - Felles kravspesifikasjon for Oslo

Download Report

Transcript Innføring FKOK Merkemanualen - Felles kravspesifikasjon for Oslo

Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Felles kravspesifikasjon for Oslo kommune 2012
FKOK Merkesystem
Trond Lode Svensen
prosjektleder
://www.fkok.no/
2
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Felles kravspesifikasjon Oslo kommune 2012
://www.fkok.no/
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Agenda
•
•
•
•
•
Hva er FKOK merkesystem
Innhold i boka
Excel-mal for merking
Nettsiden
Oppsummering - spørsmål
://www.fkok.no/
3
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
FKOK Merkesystem
•
Felles kravspesifikasjon for Oslo Kommune Merkesystem er laget for
å standardisere merking av bygg og anlegg for Oslo kommune
•
Bygger på Statsbyggs prosjekteringsanvisning PA 0802 Tverrfaglig
merkesystem (TFM), med tilpasninger for Oslo kommune
•
Laget for å ta høyde for ulik identifikasjoner for lokasjon i de enkelte
foretakene i Oslo kommune
– (ForvaltningsenhetsID og ByggID)
•
Bygget opp av tre hovedelementer/identifikatorer
– Lokasjon
– System
– Komponent
•
Det er også laget plass for tilleggsinformasjon til hvert element
://www.fkok.no/
4
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Innhold i boka
• Kodeforklaring
://www.fkok.no/
5
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
FKOK Merkesystem
• Merkesystemet er tilpasset for å kunne videreføres i
virksomhetenes toppsystemer
• Består av:
– Tekstdokument med beskrivelse av merkesystemet
– Excel-mal for gjennomføring av identifisering som grunnlag for
fysisk merking og for FDV-dokumentasjon
://www.fkok.no/
6
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Innhold i boka
• Struktur på merkestreng
• Retningslinjer for merking av:
– VVS
– Elektro
– IKT
• Retningslinjer for tilleggsinformasjon
• Beskrivelse av fysisk merking
• Oversikt over system- og komponentkoder
• Brukerveiledning for Excel-mal
://www.fkok.no/
7
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Excel-mal
• Mal for innfylling av koder
• Eksempel mal (utfylt)
://www.fkok.no/
8
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Excel-mal
• Malen er laget for å bistå med merking av
bygningsdeler.
• Steg 1 er å identifisere prosjekt og skole
://www.fkok.no/
9
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Excel-mal
• Lokasjon
LokasjonsID fylles ut med
2 siffer for bygning.
Resten legges til
automatisk
Betegnelse angis
manuelt
Tilleggsinformasjon er
et valgfritt felt
://www.fkok.no/
10
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Excel-mal
• System
• Riktig Lokasjon (bygg) og
Systemtype velges fra
nedtrekksliste
• Løpenummer og Navn skrives
inn manuelt
Tilleggsinformasjon er ikke
obligatorisk, men kan kreves i
enkelte prosjekter
Slik blir resultatet i
regnearket
://www.fkok.no/
11
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Excel-mal
• System og Komponenttype
velges fra nedtrekksliste
• Komponent
• Løpenummer og Navn skrives
inn manuelt
Slik blir resultatet i
regnearket
Tilleggsinformasjon er ikke
obligatorisk, men kan kreves i
enkelte prosjekter
12
://www.fkok.no/
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
://www.fkok.no/
13
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Oppsummering
• Felles merkesystem for Oslo kommune
• En beskrivelse av merkesystemet
• En Excel-mal for merking tilpasset
– Boligbygg Oslo KF,
– Omsorgsbygg Oslo KF
– Undervisningsbygg Oslo KF
• http://www.kravspesifikasjon.oslo.komm
une.no/maler_og_skjemaer/
://www.fkok.no/
14
Oslo kommune
Boligbygg Oslo KF
Omsorgsbygg Oslo KF
Undervisningsbygg Oslo KF
Spørsmål?
://www.fkok.no/
15