ppt - Kūrybinės partnerystės

Download Report

Transcript ppt - Kūrybinės partnerystės

Projektas „Kūrybinės partnerystės”
Vilniaus regiono „Tyrinėjančių mokyklų“ 2012-2013 istorija
Regiono kuratorės Alicija Romeiko, Danguolė Bylaitė Šalavėjienė
2013 m. vasario 1 d.
2012-2013 m. m. Vilniaus regiono
„Tyrinėjančiose mokyklose 2012-2013“
dalyvauja 7 mokyklos:
1. Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė mokykla;
2. Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla;
3. Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinė mokykla;
4. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija;
5. Vilniaus „Vilnios" pagrindinė mokykla;
6. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla;
7. Vilniaus r. „Aušros“ gimnazija.
Vilniaus Barboros Radvilaitės
pagrindinė mokykla
„
6
Vilniaus Barboros Radvilaitės
pagrindinė mokykla
„
7
Baltosios Vokės „Šilo“
vidurinė mokykla
Projekto tema – „Kuriame. Kalbame. Mokomės“
Mokinių skaičius projekte - 20
Dalyvaujanti klasė (-ės) – 2, 3, 4 klasės.
Kūrybos agentas –Skirmantė Jakubauskaitė
Kuriantis praktikas – Urtė Karaliūtė (scenografė)
Mokytojai, dalyvaujantys projekte – pradinių klasių
mokytojai. Iš viso 4.
Projekto tyrinėjimo sritis – kalbinės raiškos lavinimas skatinant
susidomėjimą lietuvių kalba ir kultūra.
Projekto problematika – gimtosios kalbos (lietuvių) mokymosi skatinimas.
Ko tikimasi iš projekto – padidinti mokymosi motyvaciją; sustiprinti
lietuvišką identitetą; pagerinti mokinių santykius komandinio darbo
pagalba.
Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija
Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazija
Lentvario Motiejaus Šimelionio
gimnazija
Vilniaus „Vilnios" pagrindinė mokykla
Vilniaus „Vilnios" pagrindinė mokykla
Projekto tema – „Aukštyn kojom“
Mokinių skaičius projekte - 16
Dalyvaujanti klasė (-ės) – 6 klasė.
Kūrybos agentas – Ingrida Dubinskaitė
Kuriantis praktikas – Justas Tertelis, aktorius, režisierius, dramaturgas
Jonas Tertelis, kino režisierius
Mokytojai, dalyvaujantys projekte – etikos, dailės, lietuvių kalbos, matematikos
ir techologijų mokytojai. Iš viso 4.
Romaldas Navickas (technologijos, istorija):
„Projektas skatina į mokymąsi pažvelgti kitu- kūrybos kampu“.
15
Vilniaus „Vilnios" pagrindinė mokykla
Projekto tyrinėjimo sritis – tarpusavio santykių gerinimas, palankaus
psichologinio klimato kūrimas klasėje.
Projekto problematika – tolerancijos ir draugiškumo skatinimas. Pagrindinis
tikslas – sukurti bendrą veiklą santykiams pagerinti; tirti ir formuoti vertybes,
bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Ko tikimasi iš projekto – tikimasi padidinti mokinių motyvaciją pozityviam
bendravimui ir mokymosi pasiekimams; prisidės prie sklandesnio ugdymo
kokybės bei nuoseklumo užtikrinimo, kūrybiško mokymo patirties įgijimo,
padidins mokymosi patrauklumą.
16
Senųjų Trakų
Kęstučio pagrindinė
mokykla
Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla
Projekto tema – teksto suvokimas
Mokinių skaičius projekte - 18
Dalyvaujanti klasė (-ės) – 6 klasė.
Kūrybos agentas – Sandra Navickaitė
Kuriantis praktikas – Paulius Tamolė (aktorius).
Mokytojai, dalyvaujantys projekte –lietuvių
kalbos ir matematikos . Iš viso 2.
Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla
Projekto tyrinėjimo sritis – mokymas ir
mokymasis; lietuvių kalba (teksto suvokimas)ir
matematika (uždavinių sprendimas,
skaičiavimas).
Projekto problematika – norima moksleivius
sudominti ir pažadinti norą mokytis lietuvių k.
ir matematiką. Trūksta bendravimo klasėje;
socialinė atskirtis.
Ko tikimasi iš projekto – mokinių mokymosi
pažangumo; geresnių mokymosi rezultatų;
sumažinti socialinę atskirti; didinti mokinių
savivertę.
Vilniaus r. „Aušros“ gimnazija
Vilniaus r. „Aušros“ gimnazija
Projekto tema – „Gyvūnijos pasaulis mūsų akimis“
Mokinių skaičius projekte – 17
Dalyvaujanti klasė (-ės) – 2 ir 3 kl.
Kūrybos agentė – V. Smaleckaitė
Kuriantis praktikas – J. Liugaila - grafikas
Mokytojai, dalyvaujantys projekte – pradinių klasių, šokių ir
dailės mokytojai. Iš viso: 4.
„Smagu žaisti naujus žaidimus“
mokiniai
21
Vilniaus r. „Aušros“ gimnazija
Projekto tyrinėjimo sritis – lietuvių kalba kaip gimtoji; mokinių bendravimas ir
bendradarbiavimas.
Projekto problematika – skatinti lietuvių kalbos vartojimą, norą klausytis ir
suprasti kitų nuomonę, gebėti diskutuoti.
Ko tikimasi iš projekto – išbandyti naujus darbo metodus; įkvėpti mokytojus
kūrybiškai dirbti ne projekto metu; paskatinti mokinius bendradarbiauti ir
bendrauti lietuvių kalba.
„Man patiko klausytis įvairių tarmių ir nešti draugą
per šokolado upę“mokinys
22
Vilniaus regiono
„Tyrinėjančių mokyklų 2012-2013“
kuruojantys mokytojai:
1. Andželika Aleksandravičiūtė - Vilniaus Sofijos Kovalevskajos vidurinė
mokykla;
2. Irma Videikaitė - Vilniaus Barboros Radvilaitės pagrindinė mokykla;
3. Inga Tamkevičienė - Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinė mokykla;
4. Neringa Šakinienė – Trakų r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija;
5. Vitalija Vitkovskienė - Vilniaus „Vilnios" pagrindinė mokykla;
6. Ernesta Trukšinaitė - Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla;
7. Dalia Jadzevičiūtė - Vilniaus r. „Aušros“ gimnazija.
Vilniaus regiono „Tyrinėjančių mokyklų“
2012-2013 duomenys
Iš viso „Tyrinėjančiose mokyklose 20122013“
dalyvauja
147 mokiniai
Iš viso „ Tyrinėjančiose
mokyklose 2012-2013“
dalyvauja
7 kuriantys praktikai
Iš viso „ Tyrinėjančiose
mokyklose 2012-2013“
dalyvauja
36 mokytojai
Iš viso „Tyrinėjančiose mokyklose 20122013“ dalyvauja
11 klasių
24
DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ!
Kontaktai:
[email protected]
[email protected]
Telefonas (8 5) 263 60 02
www.kurybinespartnerystes.lt
www.kurybiniaizaidimai.lt
www.vpu.lt/pkti
25