Pensioen via je werkgever

Download Report

Transcript Pensioen via je werkgever

Hoeveel pensioen
krijg ik straks?
Denk je daar wel eens over na?
Waar
bestaat mijn
pensioen
uit?
Je pensioen bestaat uit 3 delen:
• AOW
• Pensioen via je werkgever
• Eigen aanvulling
AOW
Hoeveel AOW krijg ik?
• In 2011 zijn de AOW bedragen:
• Als je alleen bent
€ 13.581
• Als je een partner hebt
€ 9.471
Als je partner 65 is, krijgt hij/zij ook dit bedrag
Dit bedrag krijg je als je recht hebt op 100% AOW.
Dit is een bruto bedrag per jaar. Daar gaat dus nog belasting af.
AOW
Wat gaat er veranderen?
• In 2020 krijg je AOW vanaf je 66e jaar.
• In 2025 krijg je AOW vanaf je 67e jaar.
Je kunt dan nog steeds AOW ontvangen vanaf je 65e,
maar dan krijg je een lager bedrag.
Dit voorstel moet eerst nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd.
Pensioen
via je
werkgever
Hoeveel pensioen bouw ik op via mijn
huidige werkgever?
• Kijk naar je pensioenoverzicht, daar staat:
• ‘Als je je dienstverband voortzet tot 65 jaar, krijg je levenslang’
€ ............
Dit is een bruto bedrag per jaar. Daar gaat dus nog belasting af.
Pensioen
via je
werkgever
Is mijn pensioeninkomen straks
gegarandeerd?
• Als je een uitkeringsovereenkomst hebt, staat in het
overzicht het bedrag wat je gaat ontvangen.
• Als je een premieovereenkomst hebt, is het bedrag in het
overzicht een indicatie.
Houd er dan rekening mee dat het bedrag dat je gaat
ontvangen hoger of lager kan zijn.
Pensioen
via je
werkgever
Wat gaat er veranderen?
Er is een nieuw pensioenakkoord.
Als alle plannen doorgaan:
• Bouw je straks een volledig pensioen op als je doorwerkt
tot 66 jaar.
(Dit sluit aan bij de wijziging van de AOW leeftijd)
• Worden de pensioenen minder zeker. Tegenvallende beleggingsresultaten
komen dan voor rekening van de deelnemer.
Dit betekent dat je van te voren niet precies weet hoe hoog je pensioen zal
zijn.
• Het is nog niet bekend wat dit betekent voor het pensioen dat je
nu al hebt opgebouwd.
Pensioen
via je
werkgever
Als je meerdere werkgevers hebt gehad, heb je misschien
ook meerdere pensioenoverzichten.
• Tel de bedragen van deze eerder opgebouwde pensioenen
bij elkaar op
€ ............
• Of kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl
Dan heb je direct een overzicht van al je opgebouwde
ouderdomspensioenen.
Eigen
aanvulling
Heb je straks nog andere inkomsten, zoals bijvoorbeeld
een lijfrente?
• Kijk hoeveel inkomen je hier per jaar van gaat ontvangen als
je met pensioen bent
€ ............
Hoeveel
pensioen
krijg ik
straks?
• Tel bij elkaar op:
• AOW
• Pensioen via je werkgever(s)
• Eigen aanvulling
€ ....................
€ ....................
€ ....................
_____________ +
• Totaal
€ ....................
Dit is een bruto bedrag per jaar. Daar gaat dus nog belasting af.
Hoe weet
ik of dit
voldoende
is?
Enkele tips:
• Vergelijk het bedrag met je bruto jaarinkomen nu.
Als je 65 bent betaal je minder belasting, je houdt dus netto meer
over.
• Bel je pensioenfonds om te vragen wat je straks netto per
maand krijgt.
• Kijk hoeveel vaste lasten en andere uitgaven je nu hebt, maar
vooral straks verwacht te hebben.
Wat doe ik
als dit niet
voldoende
is?
• Bijsparen via de pensioenregeling van je werk:
Vraag na of je vrijwillig kunt bijstorten in de pensioenregeling.
• Sparen: dat kan op 2 manieren.
Open een gewone spaar- of beleggingsrekening of spaar via een
lijfrenterekening/verzekering.
• Leningen aflossen:
Je kunt er voor zorgen dat als je met pensioen gaat, je hypotheek of
andere leningen zijn afgelost.
Hoe pak ik
dat aan?
• Zoek uit welke spaarvorm het beste bij je past.
• Maak een afspraak met een adviseur, maar...
Vraag altijd eerst wat de kosten zijn.
• Andere vragen?
Maak een afspraak met een HR-medewerker of bel je
pensioenfonds.
Meer
informatie?
• www.wijzeringeldzaken.nl
Informatie over o.a. pensioen, handige checklisten
en links naar betrouwbare informatie.
• www.mijnpensioenoverzicht.nl
Al je opgebouwde ouderdomspensioenen overzichtelijk bij
elkaar.