On the move - Sancta Maria Ronse

download report

Transcript On the move - Sancta Maria Ronse

Beste,
Graag nodigen wij u uit op ons Academiefeest op zaterdag 18 februari
2017.
Dit jaar kozen we voor het thema
‘On the move’
On the move: onderweg zijn…in beweging zijn….
Beelden van mensen onderweg van hun thuisland naar een ander land...
Of ook: stilstaan, vragen stellen en nieuwe wegen inslaan.
Het plezier van iets te overwinnen en weer verder te gaan.
Of gewoon: samen bewegen en dansen,…
Onze Kunstacademie is alvast “on the move”!
In september verwelkomden onze leerlingen en ons team onze nieuwe
directeur, Pascal Devreese.
Intussen zijn we volop aan de slag om nieuwe ideeën en projecten te
ontwikkelen!
Ook onze leerlingen zijn “on the move” om u te verrassen met hun
creaties!
Op 18 februari bruist het in onze Kunstacademie van hun creativiteit en
energie: vanaf 13u30 kunt u genieten van optredens, performances,
workshops, open lessen,… geïnspireerd op het thema!
De foyer wordt traditiegetrouw onze gezellige ontmoetingsplaats waar wij
u een lekker stuk taart en een drankje serveren!
Wij hopen u op 18 februari te mogen ontmoeten!
Hartelijke groet,
het KAVA-team
OnthemovevanpuntAnaarpuntBmaarnooitineenrechtelijnbewegenenook
stilstaaneendeuropendoenenverdergaaneniserookeenwegterugaltijdaltijd