Camino de Santiago De weg die mijn leven veranderde Alleen zij die onderweg zijn kunnen de hoop koesteren ooit aan te komen.

download report

Transcript Camino de Santiago De weg die mijn leven veranderde Alleen zij die onderweg zijn kunnen de hoop koesteren ooit aan te komen.

Camino de Santiago
De weg die mijn leven veranderde
Alleen zij die onderweg zijn
kunnen de hoop koesteren
ooit aan te komen.
Als je morgen
morgen
naar “Emmaüs” moet
en onderweg
komen er vragen
in je hart
en twijfels in je geest
en zinkt de moed in je
schoenen,
zie toe
wie met je meegaat op
de weg...
Als pelgrims op tocht gaan
om even stil te staan bij ons
leven ...
herboren worden uit de natuur
en in onze diepste verlangens
Gods droom durven
aanschouwen
over onszelf en over de wereld
om met vertrouwen
en met nieuwe grond onder de
voeten
verder te gaan.
IJle lichtslierten
uit
albasten”glasramen”
op ‘t Mariabeeld
Een nomade
Als een nomade verlangend
naar verdere wegen
en verre streken
Ongeduldig om te vertrekken
maar waarom weg
willen gaan?
Wat is ginds
en hoeveel anders
zal het zijn
dan dit bestaan?
Gladde brugkeien
geven eeuwigdurend les
over het verleden.
Cruz de ferro
Het hout van het kruis;in een wankele hoop
stenen
raakt het de aarde.
Gods vergeving is als een
poort:
de deur staat open,
je bent verwacht.
De wind heeft vrij spel
op deze woeste hoogte.
“Steeds verder!” is ‘t refrein.
Uit de nevelen van vervlogen eeuwen
vloeiden witgouden genadestralen
van de zon ...
Het grijs van de koude nacht
week voor een nieuwe dageraad.
Hoog boven
mij uit
zet de zon de
kathedraal
in roze
vlammen
Einde