131 Angered

download report

Transcript 131 Angered

Folkmängd 2013
Angered
Folkmängd 2013
Bergum
Lövgärdet
Gårdstensberget
Rannebergen
Angereds
centrum
Agnesberg
Gunnilse
Hammarkullen
Linnarhult
Gårdstensberget
8 423
Hammarkullen
8 032
Hjällbo
7 477
Lövgärdet
7 431
Bergum
4 622
Rannebergen
4 612
Angereds Centrum
3 754
Eriksbo
2 681
Gunnilse
1 290
Agnesberg
910
Linnarhult
688
Angered
49 920
Eriksbo
Hjällbo
Bostäder efter upplåtelseform 2013
Angered
Bostadsbyggande 2003-2012
Angered
Åldersfördelning 2013
Varje åldersgrupps andel av befolkningen
Angered
Befolkningspyramid, antal
Åldersfördelning 2013, åldersklasser
Angered
Utländsk bakgrund 2013
Angered
Utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Angered
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Angered
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Angered
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Angered
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Angered
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Angered
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Angered
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Angered
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Angered
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Angered
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Angered
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Angered
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Angered
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Angered
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Angered
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Angered
Inkomstfördelning
2012, 20-64
år
Inkomstfördelning
Majorna-Linné
2011, 20-64 år
Angered
Försörjningsstöd 2012, andel hushåll
Angered
Befolkningsutveckling, 2009-2013
Angered
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Födelsenetto
Antal födda minus antal
avlidna under året
+
Flyttnetto
Antal inflyttade minus antal
utflyttade under året
=
Folkökning
Födelsenetto plus flyttnetto
(och eventuella korrigeringar
i befolkningsregistret)
Befolkningsförändring, 2013
Angered